Начало » Мисли » Знаете ли че …

Знаете ли че …

  В Монголия любезният човек облизва чинията, от която се е хранел. В монголската палатка всеки гост получава своя собствена чиния - тя често бива пълнена с чай, към който прибавят масло.

  Ескимосите и някои други племена от южните морета изразяват по друг начин благодарността си към хранененето - те се уригват, за да покажат че им е било вкусно.

  Японците считат за любезно по време на хранене оживено да говорят. Така е и при китайците, египтяните и много други народи. Когато нашите предци били деца, обикновено им забранявали да говорят по време на ядене; някои деца в миналия век трябвало да се хранят прави. Днес най-вече французите обичат да говорят, когато се хранят. И поляците правят така, но при тях е нелюбезно да се говори за самата храна или да се показва, че човек е гладен.

  В древен Рим домакинът се чувствал наскърбен, ако гостът не си вземел плодове за дома. За гостите винаги имало имало малки кърпички, в които да завият плодовете за дома си.

  В много страни през древността цифрите имали магическо значение. Хебреи, вавилонци, асирийци и ацтеки възприемали числото седем като свещенно. Седмият син на един седми син трябвало да има свръхестествени сили.

  Египтяните пък вярвали, че котките могат да се връщат девет пъти в живота. Цифрата девет била свещена за тях, защото три пъти съдържа три, а три било свещено число още от най-стари времена. Никой не може с точност да каже защо хората му придавали особено значение.

  За японци и до днес някои числа означават щастие и богатство, а други - загуба и смърт. Това създава големи трудности на телефонните служби, защото никой японец не желае определени числа. Дори когато някой не е суеверен, той се съобразява със суеверни приятели или клиенти. От друга страна, много хора там са готови да платят големи суми за едно щастливо число. Нещастното число често бива давано на чужденци, които нямат такива предразсъдъци.

  И цветовете, също като числата, биват възприемани от някои племена като носещи щастие или нещастие. За индианците от племето Навахо - червеното е лош, а синьото добър цвят. Някои арменски общности обаче категорично отхвърлят синьото. У мохамеданите зеленото е свещен цвят. В някои страни пурпурното дълго било цвят на кралете. За древните гърци червеното било цвят на смъртта. Това разбиране се разпространило и оказало голямо въздействие в Европа. Като знак на скръб към умрелия и до днес се носи черно облекло. В Китай - напротив - бялото е цвят на скръбта.текстове |
Kin Voilo-y-Cabala Vovan
Числото три, триъгълникът и сакралното им значение
Коментар #5 от: 02-05-2013, 05:22:56
"Никой не може с точност да каже защо хората
от край време са придавали особено значение
на числото три."

Едно от предположенията е, че това е заради трите опорни точки, придаващи на който и да е предмет непоклатима устойчивост, каквато би могла лесно да се наруши при всякакъв друг брой на опорните точки.

Освен това ТРИ са и върховете на триъгълника.

Известно е, че за много от старите цивилизации - както в долината на Двуречието, така и по Левантийското крайбрежие, а също и в Люлката на древните африкански култури по поречието на Нил, - триъгълникът е имал сакрално значение.

Триъгълен е силуетът-проекция на коя да е от египетските пирамиди.

Равностранният триъгълник и респективно - пирамидата, разположени така, че основата на въпросната фигура да е хоризонтална, а върхът да е насочен "право към звездите", символизира йерархията на компонентите на Битието: на самия връх е божеството, а на следващите по-долу разширяващи се "етажи" са разположени по нива носителите на структурираните отговорности в йерархичното Битие.

Има и друг символ, който е съществувал по тези места паралелно с така описания триъгълник. Това е бил обърнатият триъгълник - този, чиято хоризонтална основа е разположена на най-високото ниво, а срещуположният на основата връх е бил "забоден надолу". Това е така нареченият "анти-йерархичен триъгълник", който описва едно преструктурирано Битие, в което централизмът на йерархията е заместен с хомогенизирани компоненти на най-високото ниво (водоравната основа), независимо от "дълбочината" от която произхождат тези компоненти. Тази особеност на представите на древните хора се проявява най-ясно в силуета на йудейската седмостволна менора - свещникът, чиито седем разклонения тръгват от три различни нива от двете страни на основния ствол на менората, но чашките за свещите се озовават равностойни на нивото на най-горната хоризонтала.

До възцаряването на йудейския монарх Давид сериозен религиозно-философски конфликт е съществувал между двата типа светоусещане - йерархичното и анти-йерархичното. Давид е съумял да внесе дух на търпимост между двете тенденции - което е и една от най-важните му обединителни заслуги в йудейската история; за всеобщ сакрален символ е бил приет звездообразния знак, представляващ наложените един върху друг два триъгълника: единият насочен нагоре, а другият - надолу. Звездообразният знак, како е известно, е актуален и до днес.

Християнската ревизия, извършена над йудейската идеология по време на най-драстичната фаза на разложение на Римската цивилизация, е имала за задача да изчисти възгледите на хората през тази епоха от анти-йерархичните наслоения и от толерантността спрямо тях. Това е било необходимо, за да се изкове едно по-ефективно идейно оръжие срещу загниващата Римска империя, чиято анти-йерархичност е стигала до анархия. Ето защо при най-ранните християни в Йудея седмостволната менора придобива силуета на насочен нагоре триъгълник: свещникът прилича на стилизирана елхичка. По-късно, заради догматичната специфика на християнството свещникът-елхичка все по-често започва да се изковава не като седмостволен, а като тристволен - заради триединството на Отца, Сина и Светаго Духа.

Твърде възможно е и коледния символ - елхата, която има германо-скандинавски езически произход - да е била радушно възприета от Църквата в средновековната държава на Карл Велики, заради силуета й на "изправен триъгълник", оказал се най-удачен символ на новата ера на йерархична властова централизираност в Християнизираната Европа.

В традициите на йудеите се е запазила и деветстволна менора (със силуета, разбира се, на "обърнат триъгълник"). Деветстволната менора е спомен за съзаклятието на Макавеите; героите на тази епопея са деветима - св. мъченици Седем братя Макавеи, майка им Соломония и техния учител Елеазар - които са се противопоставили на екстремната йерархичност на Селевкидската династия, наследила своя стил на централизиран деспотизъм от неотдавна разчленилата се Македонска Супер-държава на Александър. Макавеите издигнали символа на обърнатия с основата нагоре триъгълник като знак на безкомпромисното противопоставяне срещу един античен тоталитарен режим.
Д.Т.
Re:
Коментар #4 от: 28-02-2013, 11:36:44
Галилео Галилей открил законите на движението и положил основите на съвременната механика.Откривател на хидростатичните везни,с които може да се измерва специф. тегло на металите в определена сплав.Разработил телескопа.
1638год. Галилей ослепява.В следващите години изгубва и слуха си.Накрая страда все повече и рухва.
Едва 25годишен оглавява катедрата по математика в университета в Пиза.
Векове наред инквизиторите отричат мъченията над Галилей.Едва през 1992г. Папа Йоан Павел го реабилитира.
ДИЯНА ТЕРЗИЕВА
времена и нрави....
Коментар #3 от: 31-01-2013, 10:52:56
С Шен Лу,живяла преди 3500год. се свързва първия известен промишлен шпионаж.Тя предава тайната на производство на коприна.Шен Лу пренася от Китай копринени буби ,скрити в шапка,окичена с живи цветя и черничеви листа.

Думите:"Осанкта симплицитас"/О,свещена простота/-принадлежат на идеолога на Чешката реформация Ян Хус /1371год.-1415год./.Осъден като еретик той произнася тези думи на кладата,когато една бабичка се приближава и хвърля сноп пръчи ,смятайки наивно ,че ще и бъдат опростени греховете.

С името на римския владетел Цезар се свързва опожаряването на Александрийската бибилиотека,едно от най-големите книгохранилища в древността,съхраняваща над 700 хил.папирусни свитъка.Опожарена е през 47г.пр.н.е. при обсада на града от римските легиони.
Д.Т.
Re:
Коментар #2 от: 20-11-2012, 09:35:31
Жените в Хималаите са доста освободени.Тибетците и другите планински жители са единсвените общества в света,където се практикува полиандрия-брачен обичай,според който жената може да има повече от един съпруг.Например една жена може да се омъжи за двама братя,тъй като често се случва единият от мъжете да отсъства в продължение на месеци.Общоприето е мъжете да разменят съпругите си,ако им се очертава брачен проблем,като се надяват размяната да помогне за уреждане на отношенията.
ДИЯНА ТЕРЗИЕВА
Re:
Коментар #1 от: 20-11-2012, 09:30:13
Кали била главно божество в индийския култ на тугите/откъдето е английската дума разбойник/.Членовете на това братство от убийци почитали Кали по един доста кървав начин.Най-често се маскирали като търговци или скитащи аскети,така издебвали богати пътешественици ,обирали ги,след което ги пренасяли в жертва на вечно жадната за кръв Кали.Англичаните ги преследвали и екзекутирали от 1829г. до 1848г.Идийските власти имали обичая да регистрират заподозрените/наред с цялото ими семейство/,за да ги държат под полицейско наблюдение.Това ставало по силата на Закона за престъпните родове,който бил в сила до 1947год.Именно тугите са главни действащи лица във филма "Индиана Джоунс и храмът на обречените" от 1984година.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе