Начало » Законите на Мърфи » Закони за научната работа

Закони за научната работа

СЪВЕТИ КЪМ ЕКСПЕРИМЕНТАТОРА
1. Експериментите трябва да бъдат възпроизвeдими, т.е. да дават еднакво неверни резултати.
2. Първо постройте кривите си, а след това нанесете данните от измерванията.
3. Обемът на натрупаната информация е право пропорционален на съсипаната апаратура.
4. Изучете предварително явлението, което предстои да откриете.
5. Ако имате съмнения, постарайте се да звучат.
6. Не трябва да вярвате в чудеса, трябва да ги използвате.

ЗАКОН НА МАЙЕР
Ако фактите не се съгласуват с нашата теория, трябва да се освободим от тях.
Следствие:
Един експеримент е сполучлив, ако в интерес на теорията сме игнорирали само половината от извършените наблюдения.

ЗАКОН НА ХАРВАРД
Едно тяло, поставено в условия на строго контролирани налягане, температура, обем, съдържание на пара във въздуха и други променливи прави каквото си иска.

ЛАБОРАТОРЕН ЗАКОН НА ФАЙТ
Когато експериментът е успешен, не го повтаряй!

ЗАКОН НА КЛАРК
Ако един отличен, но още жив учен утвърждава, че нещо може да стане, той почти винаги е прав. Ако твърди, че нещо е невъзможно, винаги лъже.

АКОН НА ХЪНТ
Всяка велика идея има недостатък, равен или надминаващ величието й.

ПРАВИЛО 20/80
20% от хората изпиват 80% от бирата. Точно същото съотношение на концентрацията на усилията се наблюдава и във всички останали области на човешката дейност, включително и в науката.

ЗАКОН ЗА НЕИЗВЕСТНИЯ ФАКТОР
Ако в задачата има неизвестен мащабен фактор, предполагайте, че той се подчинява на степенен закон с показател 0.70

ПОСТУЛАТ НА РОДЖЪРС ЗА НЕВЕЖЕСТВОТО
Всички са невежи, но в различни области.Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе