Начало » Проблясъци » Вярвам, че въображението

Вярвам, че въображението

Вярвам, че въображението е по-могъщо от знанието, че митът е по-могъщ от историята, че мечтите са по-силни от фактите.
Робър Фългъм

Kin Voilo-y-Cabala Vovan
Истинското напиване в кръчмата
Коментар #2 от: 22-06-2013, 09:49:02
"...въображението: по-могъщо от знанието
...митът: по-могъщ от историята
...мечтите: по-силни от фактите"

Знанието, историята и фактите са резултат от нашия сблъсък с инертната материя на този свят, в койти сме попаднали повече или по-малко не по наша воля и който е конструиран изкуствено - така, както се конструират театрални декори - и поради това е измамнически. Паралелно със знанието, историята и фактите ние обаче носим със себе си въображението, митовете и мечтите, а те са истински, защото са от НАШАТА реалност.

...Ние, хората на този свят, сме едновременно най-различни неща, и едно от тези неща е, че сме актьори. А актьорите винаги са заставени да обитават май-малко две реалности - едната: на пиесата, в която играят тази вечер и другата: на истинското напиване в кръчмата с останалите актьори след постановката. А в "кръчмата" се леят заедно с виното също тъй и нашите мечти, нашите митове и нашето въображение...
Kin Voilo-y-Cabala Vovan
...креативен заряд...
Коментар #1 от: 18-05-2013, 04:45:00
"...въображението е по-могъщо от знанието,
митът - по-могъщ от историята,
мечтите - по-силни от фактите."

Това е така, защото въображението, митологията и мечтите имат много по-голям креативен заряд отколкото знанието (придобито сред непосилна досада), историята (чрез която винаги са се опитвали да ни излъжат) и фактите (които, освен пред съда, другаде едва ли биха свършили някаква работа).
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе