Начало » Мисли » Виктор Франкъл

Виктор Франкъл

Виктор Емил Франкъл (нем. Viktor Emil Frankl) (1905-1997)
австрийски невролог и психиатър

Ученикът се стреми към уединение и самота.

В миналото нищо не се губи безвъзвратно, но всичко се съхранява.

Любовта прониква далеко зад предела на физическата същност на любимият човек.

Великите творци в областта на духа се оказват просто невротици.

Без страдания и смърт човешкият живот не може да бъде пълен.

Целта може да бъде цел на живота, само ако тя има смисъл.

Човечеството е осъдено вечно да се колебае между две крайности - лишения и скука!

Да бъдеш човек означава да бъдеш осъзнат и да бъдеш отговорен.

Две по две е равно на четири, даже ако това съждение изразява параноик.

Човек не може да достигне съвършена безопасност - нито в живота, нито в познанията, нито във вземането на решения.

Съвестта може да бъде определена като интуитивната способност на човек да намира смисъл от ситуацията.

Свободата предполага ограничения, основани на нея.

Понякога човек трябва да приеме съдбата си, да носи своя кръст.

Постъпвайте по съвест, но при това разберете, че вашата съвест може да греши.

Все повече хора днес притежават средства за живот, но нямат смисъл в живота.

Любовта е най-високата и крайна цел, към която човек може да се стреми. Спасението на човека се състои в любовта и се постига чрез любов.

При всяка твар е дадено оръжие за самозащита - на някого рога, на друг копита, болка или отрова, аз имам дарбата на красноречието. Докато устата ми не млъкне, най-добре е да не се забъркваш с мен.

Духовност, свобода и отговорност - това са ти екзистенциала на човешкото съществуване.

Липсата на успех не означава загуба на смисъл.

Човек се стреми да намери смисъл и усеща фрустрация или вакуум, ако този стремеж остане нереализиран.

Човек не бива да пита какво е значението на живота му, а по-скоро трябва да осъзнае, че самият той е този, към когото се отнася въпросът.

В живота ни идва радост, когато имаме какво да правим; има някой, който да обичаме; и има нещо, на което да се надяваме.

Значими са не нашите страхове и нашата тревожност, а това, как ние се отнасяме към тях.

... на ценности не можеш да се научиш - ценностите трябва да се преживеят.

Видях смисъла на живота си в това, че да помогна на другите да видят смисъла на живота им.

Уникалният смисъл днес е универсалната ценност утре. Такава е способността да твориш религия и да създаваш ценности.

При всяко време има свои неврози - и за всяко време е нужна собствена психотерапия.

Невъзможно е да се определи смисъла на живота като цяло, той се различава от човек на човек и от момент до момент.

Ако всички хора бяха идеални, то всеки човек винаги може да бъде заменен с всеки друг.

Щастието е като пеперуда. Колкото повече опитваш да я хванеш толкова повече ти бяга. Но ако насочите вниманието си на други неща, То идва и тихо сяда на рамото ви.

Най-трудната ситуация дава на човека възможност да се издигне над себе си.

Ако страхът превръща плашещите мисли в реалност, то твърде силното желание пречи да се получи желаното.

Смисъла на живота всеки човек открива сам за себе си.

Смисъла на живота трябва да бъден намерен, но не може да бъде създаден.

Човешкото е сплав между добро и зло.

Анормална реакция на анормална ситуация - това е нормално поведение.

Всяка ситуация в живота е проблем, който трябва да бъде решен.

В живота няма безсмислени ситуации.

Човек с неспокойна съвест е способен да се противопостави на конформизъм и тоталитаризъм.

Ако човек се замисли за смисъла на живот, значи, той е сериозно болен.

Лагерният живот ми даде възможност да се загледам в най-голямата дълбочина на човешката душа.

До известна степен страданието престава да бъде страдание, когато придобие смисъл.

Невротично болните се спасяват с бягство в света на романите, отъждествявайки себе си с измислени герои...

Колкото повече човек се старае да достигне удоволствие, толкова по-малко го получава.

За любовника сексуалният акт е физическа манифестация на духовен съюз.

Ескалацията на агресия става преди всичко там, където цари екзистенциален вакуум.

Стремежа към смисъл не е безплодно мечтаене, не е самозалъгване, а по-скоро самопрограмиране.

Човек е в състояние да превърне даже безизходна ситуация в победа, ако я разгледа от човешка гледна точка.

Осъществявайки смисъла, човек реализира сам себе си.

Страданието и смъртта придават на битието цялост.

Духовността не се изчерпва с религиозност.

Да живееш означава да страдаш, да оцелееш означава да намериш смисъл в страданията.

Апатията е особен механизъм на психологическа защита.

Наркотизацията е духовна анестезия.

Абсолютното се постига не "с помощта" на символа, а "в" символа.

Човек е еднакво способен да живее и даже да умре заради спасението на своите идеали и ценности.

Дори плътта на човек винаги носи отпечатък на неговия дух.

Колко прекрасен би могъл да бъде света!

Колкото по-малко способен човек да определи целта на своя живот, толкова повече ускорява темпото си.

Единственият начин да удължите живота си е винаги да имате незавършена задача.

Изпитвайки разочарование, човек се чувства като играчка на съдбата.

Човекът винаги и навсякъде се противопоставя на съдбата и тази конфронтация му дава възможност да превърне страданието във вътрешно постижение.



XX век | Австрия | психиатри |
Австрия психиатри | Австрия XX век | психиатри XX век

Кин Войло
Формална логика
Коментар #1 от: 29-01-2014, 01:34:01
"Без ...смърт човешкият живот
не може да бъде пълен."


Тази мисъл е логически перфектно обоснована. Ако нямаше смърт, всяка точка от скалата на човешкия живот, приет за нескончаем (само с начало, но без край), може хипотетично да се разглежда като разграничителен момент между изживяната и неизживяна част от срока на благоволеното (от Всевишния) наше съществувание. При това положение, нашето съществуване никога няма да достигне пълнотата, при която повече няма да се очаква предстоящ неизживян период.

Всъщност, по силата на този начин на формално мислене най-пълен е онзи човешки живот, който не само че не се увенчава със смърт, но няма и начало, белязано от момента на рождението. Сиреч, най-пълен е човешкият живот, който е просъществувал НУЛА секунди (или: когато началото и краят му съвпадат).
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе