Начало » Мисли » Василий Кандински

Василий Кандински

(рус. Василий Кандинский) (1866-1944)
руски художник и теоретик

Абсолютната обективност е недостижима.

Връх = точка.

Цялото "мироздание" може да се разгледа като затворена космическа композиция.

Всяко произведение на изкуството е дете на своето време, често то е и майка на нашите чувства.

Достатъчна ли е една точка за произведение на изкуството.

Необходимо е да започнете с първоелемента на живописта - с точка.

Кукуригането на петела, скърцането на вратата, лаят на кучето, които може поразително изкусно да се възпроизведат от цигулка, никога няма да бъдат признати за произведение на изкуството.

Нова наука за изкуството може да възникне само тогава, когато знаците станат символи и когато отворените очи и уши позволят да продължи пътя от мълчанието към реч.

Нулата е геометрическа точка свързана с висша степен на самоограничението, тоест с величайшата сдържаност, която въпреки това говори.

Откритите очи и отворените уши превръщат нищожните вълнения в огромни събития.

Понятията, свързани с "примитивност", са относително, понеже е относителен и нашият "научен" език. Не познаваме абсолютното.

Прекрасно е това, което отговаря на вътрешната душевна необходимост.

Разликата между природата и живописта се състои не в основните закони, а в материала, подчинен на тези закони.

Царството на точките е безпределно.

Художникът трябва да има какво да каже, защото такава е неговата задача - не владение на формата, а приспособяване на тази форма към съдържанието.XIX век | XX век | Русия | художници |
Русия художници | Русия XIX век | Русия XX век | художници XIX век | художници XX век

Кин-Войло
ЗНАК и СИМВОЛ
Коментар #2 от: 16-12-2020, 19:01:15
«Нова наука за изкуството може да възникне само тогава, когато знаците станат символи и когато отворените очи и уши позволят да продължи пътя от мълчанието към речта.»

Каква е разликата между ЗНАК и СИМВОЛ?

В повседневната реч това е едно и също нещо.

Но художникър Николай Рьорих, например, е разсъждавал по този въпрос и е стигнал до извода, че трябва под ЗНАК да се разбира такъв носител на информация, който въздействува на „първата сигнална система“ на индивида, докато СИМВОЛЪТ трябва да се възприема като същност, наситена с аналитичен заряд. Т.е. ЗНАКЪТ може да носи информация и на едно четириного, докато СИМВОЛЪТ трябва да се осмисли от същество с развита „втора сигнална система“.
Кин-Войло
Стартова площадка за полети към Орион.
Коментар #1 от: 16-12-2020, 18:47:46
«Връх = точка.»

Това е при положение, че пирамидата НЕ Е ОБЪРНАТА с главата надолу. Тогава би трябвало да се каже:
„Връх = плоскост.“

(Ако пирамидата е Хеопсовата, основата е четириъгълна плоскост. Някой ден върхът-точка на Хеопсовата пирамида ще се забие в пясъците край Нил, а отгоре ще се разкрие четириъгълна стартова площадка за полети към Орион.)
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе