Начало » Мисли » Варлам Шаламов

Варлам Шаламов

Варлам Тихонович Шаламов (рус. Варлам Тихонович Шаламов) (1907-1982)
руски писател

Не вярвай, не се страхувай, не проси.

Всички революции се правят от дилетанти.

Трудът е потребност на таланта. Моцарт за това е станал и Моцарт, заради това че е работил много повече от Салиери. Тази работа е доставяла на Моцарт удоволствие.

На гладният човек може да се прости много, твърде много.

Дълбоко разбирам хората, които не искат да слушат дори бегло представяне на историята на доставената, връчена, но все още непрочетена книга.

Той беше упорит като котка - това не е вярно. Би било по-правилно да се каже за котката - това е твар която живее като човешко същество.

Нагласи към жените - лакмусов тест на всяка етика.

Човек е щастлив със своите умения да забравя. Паметта винаги е готова да забрави лошото и да запомни само доброто.

Разбрахме, че истината и лъжите са сестри, че в света има хиляди истини...

Поетът така дълго умираше, че престана да разбира, че той умира.

Какво знаем за скръбта на някой друг? Нищо. За щастието на някой друг? Още по-малко.

Ние се смятаме почти за светии, мислейки, че през лагерните години ние изкупихме всичките си грехове.

Всичко тук е изпитано, всичко ни е познато. Всичко от концлагера до космодрума.

Той е живял дълбок вътрешен живот, където целият свят е съжител и съавтор на него.

Дори ветровете на пролетта нямат желание за промяна. Обратното е винаги опасно. Това е един от важните уроци, научени от човек в лагера.

О, каква памет имах преди четири години! Паметта ми беше като изстрел...

Надежда на арестанта - винаги окови. Надеждата винаги е несвободна. Човек, който се надява на нещо, променя поведението му, по-често той проклина душата си, отколкото човек, който няма надежда.

...месеците на крайният север се смятат за години, толкова голям е човешкият опит придобит там.

Унизително нещо е животът.

Това, което е уникално в смъртта, не е търсено от лекари, а от поети.

Миризмите помним, като стихове, като човешки лица.

Лагерите бяха място, където ни учеха да мразим физическият труд, да мразим трудът въобще.

Даже за завист нямаше сила при нас...

Книги - това е най-доброто в живота ми, това е духовна подкрепа, верен другар при всякакви неприятности.

Разбрах добре, че животът е сериозно нещо, но страхът не е необходим. Бях готов да живея.

Но човек вярва на това, на което иска да вярва.

Човек винаги вярва в най-доброто.

Човек не живее, защото вярва в нещо, надява се на нещо. Инстинктът на живота го пази, тъй като пази всяко животно.

Трудът е въпрос на чест, въпрос на слава, въпрос на храброст и героизъм.

Гладен и зъл, аз знаех, че нищо на света няма да ме накара да се самоубия.

Пълно блаженство и изисква малко болка - това се доказва от историята на обществото и историята на литературата.

...той умря по-рано от датата на своята смърт...

Осъзнахме, че животът, дори най-лошият, се състои от смяна на радости и скърби, успехи и неуспехи, и не бива да се страхуваме, че има повече неуспехи, отколкото успехи.

Вече беше успял да се измори толкова много, че ще третира всяка промяна в съдбата си с пълно безразличие.

Борбата на идеите се различава много от борбата на хората.

Вярата превъзмогва всичко...

А тракторите и конете яздят не писателите, а читателите.

Насилието над чуждата воля съм смятал и сега смятам за най-тежкото човешко престъпление.

По-добре да умреш прав, отколкото да живееш на колене.

Ние сме суеверни. Ние изискваме чудо. Ние измисляме символи за себе си и живеем с тези символи.

Вишката на лагерната зона - ето това е главната идея на времето, блестящо изражение на архитектурната символика.

Дружбата не се заражда нито в нуждата, нито в бедата.

Русия е страна на инспекции, държава на контрол.

Злото е най-дълготрайното човешко чувство.

Чуждата тайна е много по-тежка, отколкото своята.

Изкуството е живота, но не отражение на живота.

Литературата възприема идеите на обществото и се връща към тях подобрена или сведена до абсурдност.

Най-важното не е, че няма дим без огън, а че няма огън без дим.

Да твориш зло е много по-увлекателно, отколкото да твориш добро.XX век | Русия | писатели |
Русия писатели | Русия XX век | писатели XX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе