Начало » Мисли » Уил Роджърс

Уил Роджърс

(Will Rogers) (1879-1935)
американски комик

Прогреса на цивилизацията не може да се отрече: във всяка нова война ни убиват по нови начини.

Театър - единственото място, където бедните могат да гледат на богатите от високо.

Всички сватби си приличат една на друга, но всеки развод е интересен по своему.

Съществува малка трудност да бъдеш хуморист, когато това е работа на цялото правителство.

Комика остава комик до тогава, докато сам не приеме себе си на сериозно, или публиката не го вземе на сериозно.

Една революция е като коктейл: веднага ще започне подготовката на следващия.

Ако рекламодателите изразходваха за подобряване на своята продукция тези пари, които изразходват за реклама, техните продукти не биха се нуждали от реклама.

Всичко е смешно до тогава, докато не се случва с нас.

Всички сме невежи, но в различни специалности.

Героизма, може би, е една от най-краткотрайните професии.

Комунизъм - като сухия закон: добра идея, но не работи.

След избори и след сватба рядко получаваш това, което искаш.

Не е толкова важно, с кой встъпваш в брак, - още на сутринта ще се окаже, че той е съвсем друг човек.

Предчувствията на икономистите могат да се окажат не по-лоши, от колкото предчувствията на другите хора.

Не може всички да бъдат герои - някой трябва да стои в периферията и да вика ура.

Да инвестираш парите си в инфлацията - това е единственото, което расте с времето.

Ако вие сте написали всичко добро, което е трябвало да направите, и сте пропуснали всичко лошо, което сте направили, - това са мемоари.

Колкото повече разбираш за политическият живот, толкова повече си пропит с убеждението, че всяка партия е по-лоша от всички останали.

Невежа - това е човек който не знае това, което току-що сте научили.

Надявам се, че ние няма да доживеем до този ден, като всичко ще бъде така лошо, както пишат вестниците.XIX век | XX век | САЩ | комици |
САЩ комици | САЩ XIX век | САЩ XX век | комици XIX век | комици XX век

Кин Войло
Комунизъм и Антикомунизъм
Коментар #1 от: 25-07-2013, 12:06:06
"Комунизъм е като сухия закон:
добра идея, но не работи."


Комунизмът е наистина подобен на "сухия режим" в Америка през първата половина на 20-ия век. Ако сред хората нямаше такива, които толкова много да обичат алкохола, никой нямаше да обръща внимание на факта, че някой си е измислил законите за "сухия режим". Но тогава и самите противоалкохолни закони нямаше да бъдат измислени.

Следователно законите за "сухия режим" касаят конфликта между две категории хора - тези които обичат алкохола (и стават алкохолици с всичките усложнения, произтичащи от това) и онези, които не обичат да пият алкохол или пък го пият в разумни граници.

Комунизмът като доктрина е измислен от няколко човека, сред които се откроява Карл Маркс, затова и самата доктрина е назована "Марксизъм". Но преди да стане доктрина това, което наричаме "комунизъм" е бил в продължение на цели хилядолетия светоусещането на някои народи - на онези, които през първобитните епохи в зората на човечеството са предпочитали вместо да бъдат ловци или завоеватели, да обработват земята и да живеят като уседнали земеделци. Обработването на земята изисква от индивидите такъв стил на поведение, който ги заставя да бъдат непрекъснато ВСИЧКИ ЗАЕДНО, за да могат да упражняват неизбежния в тяхната ситуация КОЛЕКТИВЕН ТРУД. С други думи - живот в КОМУНА! ...Което ще рече: щом като ще има за едни, трябва да има за всички!

Маркс е взамствувал названието на своята доктрина именно с презумпцията, че в наше време експлотираните класи - ако искат да оцелеят - са принудени да водят такъв стил на съществование, какъвтото е бил характерен за древните земеделци. Сиреч - КОМУНА...

Ако обозначим противоположния стил на живот през онези далечни епохи - този на ловците, войниците и търговците - като АНТИ-КОМУНА (т.е. когато ИНДИВИДЪТ ИГРАЕ СВОЯТА ИГРА САМ СРЕЩУ ВСИЧКИ, или пък ВРЕМЕННО СЕ СДРУЖАВА С НЯКОИ СЕБЕПОДОБНИ в играта срещу ОСТАНАЛИТЕ), тогава от самосебе си кристализира и другото понятие - "антикомунизъм".

В наше време употребата на термините "комунизъм" и "антикомунизъм" е изпростяла: под "комунизъм" разбират всичко, свързано с Русия, а под "антикомунизъм" (преименован като "демокрация", либерализъм" и какво ли не още - само и само да се избегне компрометиращия префикс "анти-" в термина "антикомунизъм") - всичко, свързано със Запада. В това има нещо вярно, но не е точно, като се има предвид, че склонност към "комунен" стил проявяват по-южните народи (в региона на Европа това са "средиземнорските" страни PIGS: Portugal, Italy, Grece и Spain, към които прибавят напоследък и Ireland /и става PIGSI, сиреч - "свините"/), докато цяла Северна Евопа е подчертано "анти-комунна".

Тъй като в наше време и самия термин "комунизъм" се е компрометирал немалко - заради опитите под това име да се конструира нов тип експлоататорско общество, в Русия напоследък възраждат фразеологията на руските изгнаници, озовали се вън от Болшевишка Русия след победата на Октомврийската революция. Касае се за доктрината на офицерството от Армията на Врангел, приютила се в първите години на изгнаничеството си в България - "евразизмът", - чрез който се характеризира моралния облик на земеделския труженик от пределите на до неотдавна могъщата Руска Империя, в която през вековете се бяха запазили архаичните отношения на първична земеделска уседналост и "комунност".

Виждал съм изненадани лица на хора, които изразяват учудването си, че в "евразизъма" бившите царски офицери са влагали своето позитивно отношение към нещо, което само по себе си е "комунизъм", след като тяхната родина току що е била напълно разорена в името на "комунистическата" болшевишка доктрина. Време е да внесем корекции във възгледа си по този въпрос: болшевизмът е явление, абсолютно чуждо за психологията на исконния земеделец от евразийските простори; откраднато е само името: "комунизъм". "Комунизмът" на руския земеделец е свързан с неговия Православен религиозен възглед, докато "комунизмът" на болшевиките е един опит на Троцки да реставрира Хазарската Империя от Поволжието, ликвидирана хиляда години преди това с взаимните усилия на Православните руски княжества.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе