Начало » Мисли » Уендъл Филипс

Уендъл Филипс

(Wendell Phillips) (1811-1884)
американски аболиционист, адвокат, оратор и законодател

Въстанието с оръжие в ръце винаги е предшествано от въстание на идеи.

Един човек заедно с Бог представлява мнозинство.

Ако искаш да бъдеш оратор, намери правилно дело, за което да се бориш.

Който се бои от нападки на своите убеждения, той сам се съмнява в тях.

Най-доброто образование в света е това, което е полученото в борбата за късче хляб.

Да ласкаят умеят мнозина, да хвалят - малцина.

Правителството съществува за това, да защитава правата на малцинствата.XIX век | САЩ | юристи | оратори |
САЩ юристи | САЩ оратори | САЩ XIX век | юристи XIX век | оратори XIX век

Кин-Войло
«Един човек заедно с Бог представлява мнозинство.»
Коментар #1 от: 20-11-2023, 10:04:02
Сам по себе си Бог е множество, тъй че ти и множеството-Бог наистина представлявате мнозинство.

Но що за „множество“ е Бог? Другото име на Бога е „човешкото сдружение“, обществото. („Общество“ за нас сега е една омразна дума, защото за нашата генерация думата „общество“ се връзваше с думата „социалистическо“, а това ни изпълва и досега с досада; но то е временно наслоение — ще се изживее!)

Трябва да внимаваме обаче как ще различим обществото-Бог от тълпата, която НЕ Е Бог, макар тълпата много да прилича на общество. Разликата е, че ти и обществото-Бог сте наистина всесилно мнозинство, докато ти и тълпата сте пак само тълпа, т.е.: ти вече не си ти, а си се обезличил.

Трябва да се внимава и за другия вид множество, защото то е ЛЕГИОНЪТ на Злите Сили. Легионът е милитарно формирование — то действува по команда, поради което „ти в него“ също не си вече ти.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
^