Начало » Мисли » Томас Ман

Томас Ман

Thomas Mann (1875-1955)
немски писател, получил Нобелова награда за литература

Това е любов, не причина, затова е по-силна от смъртта.

Философията е царицата на всички науки.

Във време на доброта и любов човек не е длъжен да позволява на смъртта да овладява мислите му.

Човек е млад или в стар в зависимост от това, как той се възприема.

Войната е само страхливо избягване на проблемите на мирното време.

Човекът е загадка, и в основата на човечността винаги лежи преклонението пред тази загадка.

Времето е драгоценен подарък, даден на нас, за да станем по-умни, по-добри, зрели и съвършени.

Нашият страх е източника на храбростта за нашите врагове.

Писателят е човек, който пише по-трудно, отколкото останалите хора.

Няма нищо по-нехигиенично, от живота.

Има хора, с които е трудно да се живее, но които е невъзможно да напуснеш.

Хумора трябва да се съхрани при всякакви обстоятелства.

Езикът, както ми се струва, е богат, прекалено богат в сравнение с бедността и ограничения живот.

Красотата е срамежлива.

Съществува само едно нещастие: да изгубиш привързаност към себе си.

Той разбира, че образованието е тясно свързано със способността да се получава удоволствие, още повече, че образованието е такава способност.

Обидите трябва да бъдат нанесени преднамерено, иначе те не са обиди.

Само безсърдечната липса на разбиране на младежта може да обясни идеята, че младите хора жадуват за свобода. В душата си те жадуват за послушание.

Понеже равнодушието е своеобразно щастие, знам...

Ах, поне веднъж, поне за една вечер, да не бъдеш художник, а човек!

Изкуството е свещен факел, милостиво осветяващ всичките ужасяващи дълбочини, всичките срамни и тъжни бездни на битието; изкуството е божественият огън, даден на света, така че в изкупителното състрадание той блесна и изчезва заедно с целия си позор и мъка!..

Странно нещо! Ако сте обсебен от някаква мисъл, то тогава ви привлича на всяка крачка, дори и във въздуха можете да я помиришете.

Съществуват бракове, раждането на които не е в състояние да си въобрази и най-смелата белетрически тренирана фантазия.

Пророчеството като такова е несъществено. Всичко зависи от това ще вземе ли то над тебе власт.

Да се знае, че публиката го идентифицира с творба, която е вътрешно дълготрайна, в която той флиртува с това, което вече не вярва, е нелепо и болезнено за художника.

Какво е свобода? Свободно е само равнодушието.

Трагедията и комедията са направени от един тест и е достатъчно леко да промените осветлението, за да направите от първата втората и обратно.

...нещастието убива човешкото достойнство...

Аз не търся в света любов, имам достатъчно и у дома...

Страстта е силно погълната от себе си, че да си представи, че някой може сериозно да въстане против нея.

Той се научи да разбира, че удоволствието може да се получи от всичко и че е почти абсурдно да се прави разлика между щастливи и нещастни моменти.

Щастието и успеха са вътре в нас.

Смята се, че един глупав човек трябва да е здрав и обикновен, а болестта прави човек изтънчен, умен, особен.

Времето напредва и най-доброто, както ми се струва, оставя след себе си.

Колко променливо е човешкото сърце, как се разкъсва между унижението и арогантността!

В мен няма страст към сладострастието, затова пък в сладострастието има страст към мен.

Тайните се разкриват или в най-простите думи или изобщо не се разкриват.

Ах, глупост! Все пак има толкова различни видове глупости, и разумноста не е най-добрият вид...

Бог не иска хората да бъдат прекалено спокойни. В името на наказанието, той им придава безпокойство и в същото време ги вдъхновява, сякаш самите те са се надарили.

Душа без тяло е нещо толкова нечовешко и ужасно, както и тяло без душа. Впрочем първото е рядко изключение, а второто е правило.

Истински страшни са именно тези нещастни случаи, в които никой не е виновен.

Речта е олицетворение на културата ... Думата, дори ако е противоречива, свързва... А безсловесността е обречена на самотата.

В живота е важно не за какво и как се говори, а какво му е на човек в сърцето и на ума...

Той гледаше на пътешествията като на някаква хигиенична мярка, и знаеше, че трябва да ги осъществява от време на време, даже въпреки желания и склонности.

Съвършенството може да израсте от нещо страшно и ужасно.

...когато пишеш, мислите бягат.

Следва да наричаш вещите с истинските им имена, правдиво и решително. Това укрепва и облагородява живота.

Правеки от индивидуалностите нещо тайнствено, вие рискувате да изпаднете в идолопоклонничество.

Да говориш истината - и това е самобичуване.

Смехът е блясък на душата.

Популярността не е много изчерпателна, но е много възвишена и обобщена форма на душевна близост.

...романтиката е скъп разкош!

Самотата ражда оригинална, смела, страшно красива - поезия. Но това поражда абсурдност, недопустима абсурдност.

Очевидно е, че в отношенията на самите със себе си сме по-внимателни, отколкото в отношенията с другите.

Необходимо е само да желаете нещо по-силно от останалите, за да придобиете слава от човечеството.

"Човек" като цяло и "напълно здрав" са несъвместими понятия.

Питам ви, така че да нямате време да ме питате.

Смъртта на близък човек често ни настройва на възвишен благочестив режим.

В съзнателен човек не може да остане дълго. От време на време той трябва да слиза в подсъзнанието, защото са неговите корени.

Аз, разбира се, съдя като непосветен, но непосветен с многогодишен опит.

Харесва ли ви или не, не е в това въпросът. Кой има парите, него и почитат.

Винаги съм смятала, че всички хора са равни и не се нуждаят от посредници между себе си и бога.

Животът е особена съпротивляемост на живата протоплазма.

На смъртният е позволено да се отчайва от самият себе си, но не и от Бог и неговото милосърдие.

Има ли на света друг героизъм, освен героизмът на слабите.

Любовта и смъртта, не трябва да се съчетават като понятие, понеже се получава безвкусица или пошлост.

Подобно на всеки, който обича, той искаше да бъде харесван и измъчван от страх, че това е невъзможно.

...науката и забавлението не се изключват едно друго...

Защо всички явления представят за мен пародии на самите себе си?

За толкова двусмислено създание, като човекът, едва ли можеш да говориш недвусмислено.

В семейството всички трябва да застанат един зад друг, в противен случай бедата ще почука на вратата.

Пошлостта е далеч от невинноста. И ограничеността може да бъде съвсем не безобидна.

Преди да говорим за войникът, аз трябва да знам, за какво той се сражава!

... други се заблуждават само защото за тях не съществува правилен път.

... по-добре е да си говорим глупости и в същото време да изразим поне една частично трудноизразима мисъл, отколкото да говорим само безупречна баналност.

Няма нищо по-отвратително от човек, който презира себе си, но от страхливост и суета иска да бъде любезен и да се хареса.

Не трябва да намирате затруднения там, където ги няма...

Разумът все още не е най-висшето в този свят.

И болестта, и отчаянието често са особени форми на разпуснатост.

Организацията е всичко. Без нея въобще нищо не може да съществува, а изкуства още по-малко.

Литературата не е призвание, а проклятие, - запомнете го.

Тя има безпомощна вяра, понеже всяка вяра е безпомощна и силна от своята безпомощност.

Човекът е божия любов. Бог го е създал, за да може чрез него да обича.

...старостта е минало, живеещо в настоящето, минало под тънък слой наноси на новото.

...самото изкуство може да създаде трудности в битието, за което лекотата би изглеждала смъртоносно скучна.

Всяко начало е трудно. Да и въобще трудна е и всяка работа, ако тя заслужава това название.

Виждате ли, нашето любопитство не познава юзди, понеже смятаме, че това е нашата привилегия.

Доверчивостта не е позор и не е грях.

... каква е ползата от спомените, ако не са откровени!

Наистина, "дървото на живота зеленее", но за лицата зеленото съвсем не е най-подходящият цвят.

Тяло, любов, смърт - те са едно.

Животът разбива много в нас, дори вярата...

Само готическото изкуство в своя аскетизъм е истински песимистично...

Великите хора са прекалено заети, че да мислят за личния си живот и личното щастие на своите асистенти, независимо колко добри са те за тях и тяхната кауза.

Да не напуска леглото при първото кукуригане на петела е известна привилегия на свободният човек, заемащ видно обществено положение.

Когато се съчетае болест и глупост това е най-тъжното нещо на света.

Плешивият не губи много време за прическа.

Важните господа никога не бързат.

За влюбения естетическите съждения на разума са толкова малко убедителни, колкото и моралните.

Музиката трябва да се обича.

А за този, който е извън себе си, няма нищо по-страшно от това да се върне към себе си.

Приятно е да празнуваме миналото, когато се радваме на настоящето и бъдещето.

Не, не можете да знаем нищо и затова нямаме право да приемаме най-лошото.

Той още не е нещастен, докато може да даде на своето нещастие гордо и благородно наименование.

Вялото любопитство няма нито права нито сили да владее нещо.

Глупостта плюс мързел е вече, знаеш, твърде много...

Вместилището на истинското достойнство се явява духът, а не плътта...

За да видиш живота във фантастична светлина е достатъчна капка въображение.

Кой ще отрече, че е поучително да чуваш за великите?

...няма еднакви хора.

...материята е твърде лош материал, че в нея да се въплъти духа.

...страстта означава да живееш заради самият живот.

Не, няма да млъкна, докато не разпознаеш огромната си глупост и слабост!

Художникът е брат на престъпника и лудия.

Докато изкуството пробужда то е морално.

Любовта е нищо, ако в нея няма безумие, безразсъдство, ако не е забранена, ако се страхува от злото.

Свободата е човеколюбив закон, а не е злоба и нихилизъм

Най-трудното е началото, избора...

...в сияйното царство на гения, демоничният принцип е притеснително представен, противно на разума, че има ужасяваща връзка между гения и тъмното царство...

Щастието и успеха са вътре в нас. И ние трябва да ги държим здраво, упорито.XIX век | XX век | Германия | писатели | Нобелова награда литература |
Германия писатели | Германия XIX век | Германия XX век | писатели XIX век | писатели XX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
^