Начало » Мисли » Томас Хобс

Томас Хобс

(Thomas Hobbes) (1588-1679)
английски философ емпирик

Красотата е обещание за щастие.

От безкрайното разнообразие на образите на човешката фантазия хората са сътворили безкрайно количество видове богове.

...Ние откриваме в природата на човек ти основни причина за войната: като първа съперничество; като втора, недоверие, като трета жаждата за слава.

Само в страните съществува всеобщ мащаб за измерване на добродетелите и пороците. И за обхвата на това може да послужат законите на съответната страна.

Страх пред невидими сили, измислици или въображение на основание на слухове... се нарича религия.

Единственото състояние на хората преди образуването на обществата е била война, не каква да е война в обикновеният и вид, а война всеки срещу всеки.

За този който иска предварително да разбере особеностите на страните, е необходимо предварително да изучи склонностите, афектите и нравите на хората.

В науката ние търсим не толкова причините за това, което е било, колкото за това, което може да бъде.

Злото, което не можем да преодолеем или избегнем, ние ненавиждаме.

Всички наши духовни радости и удоволствия произтичат от това че, сравнявайки себе си с другите, ние ласкаем себе си себе си.

Състраданието е представление на нашите собствени беди, причинявайки съзерцаване над чуждите.

Нуждата е по-малък позор, отколкото глупостта.

... мъдростта се придобива не от четене на книги, а на хора.

Достойнството е цената, която обществото е готово да плати за вас.XVI век | XVII век | Англия | философи |
Англия философи | Англия XVI век | Англия XVII век | философи XVI век | философи XVII век

Кин-Войло
Война на всеки срещу всеки
Коментар #1 от: 07-11-2021, 04:13:14
«Естественото състояние на хората преди образуването на обществата е била война. И то война на всеки срещу всеки.»

Любимата латинска сентенция на Хобс е била „Homo homini lupus est“, изказана от Тит Плавт (Titus Plautus). Хобс е бил убеден, че обществото е клинична картина на някакво хронично заболяване на индивидите, които ако бяха здрави, биха съществували по един абсолютно егоистичен модел.

С течение на времето обаче, индивидуалистичното човешко множество ЗАГНИВА и поражението от това загниване се изразява в понижена способност да се живее в състояние на естествена конфронтация със себеподобните. Болестта принизява индивидите до бедственото състояние да търсят форми на съжителство помежду си. Всеки започва да разчита не на себе си, а на заобикалящите го.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе