Начало » Мисли » Томас Пейн

Томас Пейн

(Thomas Paine) (1737-1809)
англо-американски политик, просветител, публицист, философ и мислител

Умереност в проявата на нравите - винаги добродетел, умереност в принципите - винаги порок.

Някои автори толкова са смесили понятията "общество" и "правителство", че между тях не е останало никакво или почти никакво различие; и все пак тези неща не само са различни, но и от различен произход. Обществото създава нашите потребности, а правителството - нашите пороци; първото способства на нашето щастие положително, обединявайки благите пориви, второто - отрицателно, обуздавайки нашите пороци; едното поощрява сближаването, другото поражда размириците. Първото - това е защитник, второто - наказание.

Когато всички останали права са стъпкани, правото на въстание става безспорно.

Ако два пъти помислиш, вместо един път да кажеш, ти ще кажеш двойно по-добре.

Не може да бъде добра жена жената, която не се явява и не е способна да бъде приятел със своя мъж.

Нищо не съдейства толкова за тържеството на разума, колкото спокойствието на тези, които му служат. Истината страда по-често от страстта на своите защитници, от колкото от своите противници.

Почитам този човек, който е способен да се усмихва в беда, черпейки сили в мъката и намиращ източник на мъжество в размишленията.

Пияният човек - това не е човек, защото той е загубил това, което отличава човека от говедото, - разум.

Клевета - порок, притежаващ необичайни свойства: стремейки се да я умъртвите, вие поддържате нейния живот; оставяйки я в покой - и тя умира сама.

... добродетелта, както вече отбелязах, не е нито наследствена, нито вечна.

Там, където няма различия, не може да има и превъзходства; съвършеното равенство не допуска съблазън.

Младостта е времето на посевите на добрите нрави в нацията, както и в отделните хора.

... короната ще бъде разбита и разпръсната сред хората, на които принадлежи по право.XVIII век | XIX век | Англия | публицисти | философи | мислители | политици |
Англия публицисти | Англия философи | Англия мислители | Англия политици | Англия XVIII век | Англия XIX век | публицисти XVIII век | публицисти XIX век | философи XVIII век | философи XIX век | мислители XVIII век | мислители XIX век | политици XVIII век | политици XIX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе