Начало » Мисли » Томас Маколей

Томас Маколей

Томас Бабингтон Маколей (Thomas Babington Macaulay) (1800-1859)
английски държавник, историк, поет и романист

Законът напразно съществува за тези, у когото няма нито мъжество, нито средства за да го защитават.

Това, което интересува всички, не интересува никого.

Целта на ораторското изкуство - не истината, а убеждението.

Умереността във войната е непростима глупост.

Големият ум, както и голямата планина, първи улавят и отразяват утринното слънце.

Истинският университет в наши дни са събраните книги.

Ако робите чакат своята свобода до тогава, докато те не поумнеят, трябва да чакат дълго...

Малките добри постъпки са по-добри, отколкото най-тържествените обещания да се направи невъзможното.

Поезията се нуждае не от анализиращ, а от вярващ дух.

Хитрите хора презират знанието, простаците му се удивляват, мъдрите хора го използват.

Господстващата религия никога не е аскетична.

Доброто правителство, не това, което иска да направи хората щастливи, а това, което знае, как да ги направи.

Няма сила по-разрушителна, от умението да се представят хората в смешен вид.

Вероятно, нито един човек не може да бъде поет, не може даже да обича поезия, ако той, дори и в малка степен, не е душевноболен.

Владетелите не бива да обвиняват хората в отсъствие на патриотизъм, а трябва да направят всичко зависещо, за това те да станат патриоти.

Във всяка епоха най-злостните представители на рода човешки следва да се търсят сред средите на националните лидери.

Този, който е добре осведомен за миналото никога няма да се отчае по повод настоящето.

Анализът не е работа на поета. Неговото призвание е да възпроизвежда, а не да разчленява.

Според Платон, човек е създаден за философия, а според Бейкън - философията за човека.

Философията, която се бори с алчността, е много по-добра от философията, която разработва закони за защита на собствеността.

Оценката ни за някого зависи много от това как този човек се отнася към нашите интереси и страсти.

Думи, още думи, и само думи: това е всичко, което са ни оставили най-знаменитите философи.

Насилието е същността на войната.

Вежливостта е благосклонност в малките неща.

Във всеки един век най-злите екземпляри от човешката природа могат да бъдат намерени сред демагозите.

Наградата и наказанието са обект на всичко в този свят. Всичко освен на сърцето.

Евреинът е това, което сме направили от него.

Ако ми се предлагаше цялото богатство на света и ме лишиха от четене, бих предпочел да бъда беден и да живея на тавана, само за да чета книги.

Знанията се достигат с не бързо бягане, а с бавно ходене.

Историята прави човек мъдър, поезията - разностранен, математиката - проницателен, естествознанието - дълбок, моралът - сериозен, логиката и реториката - способен да се защитава.

Малко добро дело е по-добро от най-тържествените обещания да се направи невъзможното.

По-добре е да се прилагат нереформирани закони в дух на реформа, отколкото реформираните закони, прилагани в дух, който е враждебен към всяка реформа.

Хората обикновено симпатизират на нещастията на индивидите, но са изключително безмилостни към партиите претърпели поражение.

Гробът е храм на тишината и смирението.

Най-сложните и дълбоки аспекти на човешката природа могат да бъдат изразени само чрез думи.

Няма нищо по-безполезно от универсалните правила.

Няма нищо по-благодатно за народа, отколкото свободната търговия и нищо по-непопулярно.

За Англия: Нашата демокрация от самото начало е била само аристокрация, а нашата аристокрация е най-демократичната на света.

Пуританинът мрази ловът на мечки, не понеже тя причинява мъчение на мечките, а понеже тя доставя удоволствие на зрителите.

Законът няма очи, законът няма ръце: законът е нищо, празен лист хартия, докато общественото мнение не вдъхне дух на живот в мъртвото писмо.

Добрата конституция е безкрайно по-добра, отколкото най-добрият деспот.

Яснотата на мисълта и яснотата на изразяването често се срещат заедно.XVIII век | XIX век | Англия | поети | историци | романисти |
Англия поети | Англия историци | Англия романисти | Англия XVIII век | Англия XIX век | поети XVIII век | поети XIX век | историци XVIII век | историци XIX век | романисти XVIII век | романисти XIX век

Кин Войло
Разчистване на терени
Коментар #2 от: 03-02-2014, 23:11:36
"Няма сила по-разрушителна,
от умението да се представят
хората в смешен вид."


Следва, че ние - хората, които умеем да се надсмиваме над себе си, - се подлагаме на въздействието на собствената си разрушителна сила. Саморазрушавайки се, ние "разчистваме терена" за едно ново, по-съвършено самоизграждане.

...Но това е само в случая на САМО-разграждането. Едва ли, обаче, така лесно бихме се самовъзстановили, ако посегне да "разчисти терена ни" някой друг - със средствата на сарказъма, или дори само на леката ирония.
Кин Войло
Колкото и сериозни да са причините
Коментар #1 от: 03-02-2014, 22:39:28
"Доброто правителство е не това, което
иска да направи хората щастливи,
а това, което знае, как да ги направи такива."


А пък най-доброто правителство е онова, което има доброто желание да остави на хората полагащото им се щастие и да не им го отнема, колкото и сериозни причини да могат да се изтъкнат за такова отнемане.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе