Начало » Проблясъци » Човешкият ум е способен

Човешкият ум е способен

Човешкият ум е способен на какво ли не, защото в него е събрано всичко - и цялото минало, и цялото бъдеще.
Джоузеф Конрад

Кин-Войло
«…събрано е всичко — и цялото минало, и цялото бъдеще…»
Коментар #1 от: 28-10-2020, 02:17:26
Най-важната особеност на човешкия ум е неговата способност да осъществява достъп до схемата на многообразието от събития, които са разположени в един континуум, който ние обозначаваме като „времеви континуум“ и в който се наблюдава — съобразно нашата моментна точка на наблюдение — както всичко онова, което за паметта ни е „минало“, така и това, което за възприятията ни (тук и сега) е „настояще“.

Може да се предположи, че схемата се разпростира и върху зони, които за моментната ни наблюдателна точка са „бъдеще“, макар че по отношение на „бъдещето“ ние имаме възможност за „свободен“ избор сред множество вероятностни ситуации. Доколко обаче изборът на ситуация, която да се превърне в наше „бъдеще“, е подвластен на нашата персонална воля — това вече е тема за друг разговор.

Най-интересното е, че „схемата от събития“ може да бъде споделена от повече от един индивид. Дори може да се окаже, че това е ОБЩА „СХЕМА ОТ СЪБИТИЯ“, валидна за крупни организирани общности от индивиди. Чрез достъпа до тази обща „схема от възможни събития“ се осъществява — при определени условия — надсъзнателна комуникация между индивидите, които споделят схемата. За съжаление способността за достъп до „събитийнта схема“ не е еднаква по скорост и по ефективност за индивидите от дадена общност, така че за пълноценна телепатична комуникация е необходимо да се проведе стажа на една сериозна тренировъчна практика.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе