Начало » Мисли » Робин Шарма

Робин Шарма

(Robin Sharma) (1965)
канадски автор, консултант и лектор по въпросите на мотивацията, лидерството и развитието на личността

Научете се да получавате удоволствие от своя живот сега.

Не се съгласявахте на по-малко, от съвършенство.

Бъдете най-моралният човек, който познавате.

Помнете, че лидерството е нужно за влияние и въздействие, а не за звания и награди.

Простете на тези, които са ви обидили.

Кажете "Не" на това, което отвлича вниманието ви.

Очаквайте най-доброто и бъдете готови за най-лошото.

Когато победиш своите страхове, ти ще спечелиш своя живот.

Подобрявайте своите навици всеки ден.

Знайте своите 5 най-големи приоритети във вашия живот.

Книгите всъщност не ви учат нищо ново. Книгите само ви помагат да видите какво вече е вътре във вас. Това е просветление.

Инвестиране в себе си - няма по-добра инвестиция.

Самият факт, че в теб има желание или мечта, означава, че в теб има и съответстваща способност да ги реализираш.

Животът не винаги ви дава това, което искате, но винаги ви дава това, от което имате нужда.

Безпокойството изтощава мозъка, изпива силата и рано или късно осакатява душата.

Границите на твоя живот са само твои собствени творения.

Добре организираното време е най-сигурният признак за добре организиран ум.

Какъв човек ще станеш след пет години, определяйки два основни фактора: хората с които общуваш, и книгите, които четеш.

Не бързайте да следвате тълпата - тя може да се окаже погребална процесия.

Раждайки се, ние плачем, а светът се радва. Нужно е да живееш така, че, умирайки, ние да се радваме, във времето когато света плаче за нас.

Хората, изучаващи други хора, придобиват мъдрост, хората, изучаващи себе си, придобиват просветление.

Никога не съжалявай за миналото. Отнасяйте се към него като към добър учител.

Ден без смях и ден без любов е ден без живот.

Преди всичко, започни да живееш, наслаждавайки се на своето въображение, а не на своята памет.

Умът е като градина - каквото посееш, това ще и пожънеш.

Свободата е само резултат от нашият избор. Тя зависи само от това, какъв път ще изберем.

Качеството на мислене определя качеството на живот.

Истинската грижа за бъдещето е да се отдаде всичко на настоящето.

Внимавайте да не подценявате силата на простотата.

Най-богатият човек на света е не този, който има повече от всички, а този, който се нужда най-малко от всички.

Очаквай само най-доброто. Ти ще бъдеш поразен от получените резултати.

Когато формирате навика да търсите положително във всички обстоятелства, животът ви ще се премести в по-високи сфери.

Хората виждат света не такъв, какъвто е, а такъв, каквито са те самите.

Както преживяваш всеки свой ден така ще премине целият ти живот.

Колкото по-взискателни сте спрямо себе си, толкова по-лесно ще бъде животът ви

Научи се да живееш в настоящето. Миналото е вода под мостовете на живота.

Няма неуспех, има само уроци, които извличаме от тях.

Придобиване на умения, които никой не притежава. Прочетете тези книги, които никой не чете. Предлагайте идеи, които никога не са се случвали на никого.

Аз няма да преживея един и същ ден отново и отново, наричайки го живот.

Всяко прието решение, всяка крачка трябва да изхожда от намерението да преживееш правилен и честен живот.

Щастието не е мястото, където попадаш, а състоянието, което създаваш.

Само страхът пречи на човек да достигне желаната цел.

Аз вече не живея в този свят. Светът живее в мен.

Престани да бъдеш пленник на своето минало. Стани архитект на своето бъдеще.

Неподвижността е стъпка по пътя към обединяване с универсалния източник на ума, който пулсира във всички живи същества.

Настойчивостта е основа на личната промяна.

Знанието още не е сила. Тя е преди всичко потенциална сила. Тя се преобразува в реална сила само тогава, когато ти решиш да приложиш към това усилия.

Във времето на най-големите провали, ние откриваме най-добрите възможности за щастлива промяна.

Може би най-важният резултат от цялото образование е способността на човека да прави необходимото, независимо от неговото желание.

Този, който не отделя време за физически упражнения, неизбежно ще го изгуби за лечение на своите болести.

Успехът е съчетание на подготвеност и благоприятни възможности.

Никога не прави нещо само защото ти си длъжен. Единствената причина да правиш нещо е твоето желание да го направиш и увереността в това, че това е правилното дело.

Никой не може да ви обиди или оскърби без вашето разрешение.

Произнесеното слово има огромно влияние на ума.

Осмелете се да мечтаете, че сте повече от сумата на настоящите ви обстоятелства. Очаквайте най-доброто.

Не е важно, какво ще стане с теб в живота, а само какво можете да изберете като свой отговор на това.

Да управляваш времето, означава да управляваш живота.

Най-ценното в достигането на целите не е самата цел, а това, как пътя на достигането й е изменил вашата личност.

Много е лесно да провериш дали е завършена твоята мисия на Земята: ако си жив тя продължава.

Ако ти не се смееш над себе си, то защо въобще живееш?

Най-важните неща в живота ви никога не трябва да се жертват заради незначителните.

...най-сигурният признак на немощният ум е тяло, което не е способно да си почива.

Смехът разкрива твоето сърце и умиротворява душата. Не трябва да възприемате живота твърде сериозно, за да се научите да се смеете над себе си.

Помни, че твоят мозък прилича на всеки друг мускул от твоето тяло. Тренирай го или ще го изгубиш.

Твоят външен свят е отражение на състоянието на вътрешният свят.

За да изкорениш омразата в света е нужно първоначално да изчистиш себе си от омраза.

Говорете само доброто и хората винаги ще се стремят към вас.

По-добре е да рискувате всичко и да изпитате половината от опасностите, отколкото да се страхувате предварително, независимо колко ще страдате по-късно.

За да получиш повече от живота, трябва да станеш нещо голямо.

Повечето хора се страхуват от промените, а мъдрите хора ги приемат.

Качеството на вашия живот зависи от това, колко силно го обичате. Сърцето е по-мъдро от разума. Ценете го. Доверявайте му се. Следвайте го.

Този, при когото има трима надеждни приятели е много богат човек.

Една от най-трагичните постъпки, които можеш да направиш е да отложиш живота си "за по-късно".

...човек достига зрялост, когато започва да обича това, което има, вместо да се грижи как да получи това, което обича.

Научи се на изкуството на малките крачки и те ще те доведат до голяма победа.

Защо ви е толкова удобно да мислите за познатите неща? Понеже те ви създават илюзия за безопасност.

В животът няма грешки, а само уроци.

Никога не се оплаквайте. Нека да ви познават като положителна, силна, енергична и пълна с ентусиазъм личност.

Станете търсач на приключения. Станете отново дете.

Този, който моли, изглежда глупак само за пет минути. Този, който не го прави, остава глупак за цял живот.

Само разбирайки, какво означава да умреш, ти ще разбереш, как да живееш.

Животът не е нещо различно от игра на лотария: колкото по-голям риск, толкова повече възможности да спечелиш.

Времето е нашето главно богатство, но защо ние живеем така, като че буквално на наше разположение е цяла вечност.

Не успява да направи нищо, който се опитва да направи всичко.

Диамантите се формират благодарение на постоянно налягане.

Струва ли си да обръщаш внимание на обкръжаващите, когато си уверен, че постъпваш правилно?

Думите, които озаряват душата, са по-скъпи от скъпоценни камъни.

Най-благородната постъпка, който можете да направите, е да отдадете себе си на другите. Съсредоточете се върху най-високата си цел.

Всички грешки, които все още правите в живота си, вече са направени от онези, които са живели преди вас.

Нашият свят стремително се променя. Хората вече са готови да отдадат парите си в замяна на постигане на смисъл в живота.

Хората повече от всичко растат тогава, когато попаднат в зоната на неизвестното.

Ако нещо липсва в живота ви, то е защото липсва във въображението ви.

Работете усилено, за да се отървете от вътрешното си безпокойство. Наградата ще бъде щедра.

Самопознанието е стъпка към личното съвършенство.

95% от нашите днешни мисли не се различават от вчерашните.

Всеки миг, преживян в празни разсъждения за миналото е откраднат от бъдещето.

Трябва да разберете веднъж завинаги, че толкова лесно, колкото сте позволили на тъмните мисли да влязат в съзнанието ви, можете да ги замените с радостни.

Който гледа навън - вижда само сънища, които гледа в себе си - се пробужда.

Свободно време има само при най-заетите.

Променяйки себе си, ние променяме света.

Аз съм творец на собственият си свят; аз живея, значи, аз творя.

Състраданието и ежедневните добри постъпки правят твоят живот много по-богат.

Великият човек може да въздигне за себе си паметник от камъните, които хвърлят по него недоволните.

Разликата между емоциите и мисленето се състои в това, че емоциите насърчават действието, докато мисленето води до заключения.

Интересът към живота е една от главните съставки на успеха...

Не жертвай днешното щастие заради утрешния успех.

Истинското щастие не е наслада на вечния комфорт. Щастието е достигане на цели. Човек трябва постоянно да върви напред, иначе никога няма да бъде щастлив.

Още от раждането си ние се сме чудотворци. Нужно е само да позволим на себе си да творим чудеса.

Днес е най-подходящото време да бъдеш по-добрият себе си.

Има книги, на които се наслаждаваш, има книги, които предъвкваш, има книги, които поглъщате напълно.

Изпитанията са диамантеният прах, с помощта на който небесата шлифоват своите скъпоценности.

Важното е това колко живота си променил към по-добро и какво си оставил след себе си.

Няма големи дела, а само малки неща, направени с голяма любов.

Всеки от нас се ражда гений. За съжаление, мнозинството от нас умират сред посредственост.

Трябва да полагате усилия и жертви, за да живеете, както желаете.

Трябва да отворите сърцето си и да се грижите повече за щастието на другите, отколкото за собственото си щастие.

Най-безценните съкровища, които може да открие човек, се крият в неговото сърце.

Никога няма да съжалявате за времето, прекарано самостоятелно в природата.

Научете се да забелязвате красотата във всички неща.

Пътят към съвършенството е път на малки крачки, ти трябва да ги правиш всеки ден.XX век | XXI век | Канада | лектори | консултанти |
Канада лектори | Канада консултанти | Канада XX век | Канада XXI век | лектори XX век | лектори XXI век | консултанти XX век | консултанти XXI век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе