Начало » Мисли » Робърт Оуен

Робърт Оуен

(Robert Owen) (1771-1858)
уелски социален реформатор, социалист-утопист

Благодарение на възпитанието в далечно бъдеще несъвършеното човечество ще се превърне в нова раса хора - толкова могъщо е възпитанието.

Човек сега нито на йота не е по-близко до щастието, отколкото в тези времена, в които до нас са дошли първите известия за хора.

Целта на всички човешки усилия се заключава в достигането на щастие. Обаче щастието не може да бъде достигнато, не могат да го използват, и притежанието му няма да се достигне до тогава, докато всички хора не се наслаждават на доброто здраве и не придобият истинското знание и богатство.

За да се формират разумни характери в индивидиума, като създатели които се развиват последователно, процъфтявайки във винаги щастливо общество, всеки в ранните си години трябва да бъде приучван към ежедневна полезна работа, съобразно неговите сили и способности.XVIII век | XIX век | Уелс |
Уелс XVIII век | Уелс XIX век

Кин-Войло
...формата, но не и съдържанието...
Коментар #1 от: 15-11-2020, 04:23:01
«Благодарение на възпитанието, в далечно бъдеще несъвършеното човечество ще се превърне в нова раса от хора — толкова могъщо е възпитанието.»

В това се корени фундаменталната наивност на Роберт Оуен.

„Новата човешка раса“, за която мечтае Оуен, няма да бъде постигната чрез възпитание. Чрез възпитанието може да се въздейства на формата, но не и на съдържанието: могат да се култивират добри обноски, вилицата — в лявата ръка, а ножът — в дясната, въздържане от възпроизвеждане на звуци и миризми, които биха били общи за човека и животното…

И толкоз.

Истински новата раса на бъдещите човеци може да очакваме, че ще бъде продукт на промени в генетичния код: човекът да стане НЕУЯЗВИМ за изкушенията и за склонностите към извратености и душевни и соматични заболявания. Това значи — тотална промяна на ГЕНОМА и недопускане да се развиват индивиди, несъответствуващи на едни добре обмислени и планирани стандартни норми за ДНК.

Следователно — не трябва и помен да остане от либералните въжделения на човечеството, съгласно които всеки да има право да прави всичко каквото му се прииска. Светът би трябвало, значи, да се превърне в една добре обгрижена зеленчукова градина, в чиито лехи СТОПАНИНЪТ (които и да би бил Той) ще отглежда само усъвършенствувани сортове зарзават.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе