Начало » Мисли » Робърт Опенхаймер

Робърт Опенхаймер

Джулиъс Робърт Опенхаймер (Julius Robert Oppenheimer) (1904-1967)
американски физик-теоретик

Единственият начин да избегнете грешките е да ги откриете, а единственият начин да намерите грешка - да бъдете свободни в изследванията.

Свободата на изследванията не трябва да среща никакви бариери. В науката няма място за догма.

Гения вижда отговора преди въпроса.

Нито един човек не трябва да напуска стените на нашите университети без разбиране за това, колко малко знае.

Ако ти не искаш - другите ще го намерят.

Грехът, който тежи над физиците - това, че те могат да загубят своите знания.

Всички науки са породени от здрав смисъл, любознателност, наблюдателност, размишления.

Народите по света трябва да се обединят или те ще загинат.

Днес не само нашите управници не знаят математика, но и нашите философи - и още повече, нашите математици не знаят математика.

Ученият е свободен и длъжен да има неограничено право да задава всякакви въпроси, да подлага на съмнение всяко твърдение, да търси всякакви доказателства, да поправя всякакви грешки.

Телескопа смалява света, микроскопа го увеличава.

Оптимиста мисли, че това е най-добрият от съществуващите светове. Песимиста се бои, че това е истина.

Знаехме, че светът вече няма да бъде съшият. Някой се смееше, някой плачеше. Мнозинството мълчеше.XX век | САЩ | физици |
САЩ физици | САЩ XX век | физици XX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе