Начало » Мисли » Робърт Чалдини

Робърт Чалдини

(Robert Cialdini) (1945)
американски психолог, психотерапевт и преподавател

Нищо в живота не е толкова важно, колкото ви се струва в момента, в който мислите за него.

... неумението да се избира е една от формите на личен избор.

... това, което представяме на хората в началото, променя тяхното възприемане на това, което представляваме по-късно.

Нашето време често го наричат Информационна епоха, но никой не го нарича Епоха на Знанията. Информацията и знанията не са едно и също нещо. За да стане информацията знание е нужно първо да се обработи: получаване, сортиране, анализиране, интегриране и съхраняване.

Особено склонни на протест не са тези хора, които са свикнали с лишенията и ги смятат за неизбежни, а тези, които са узнали вкусът на по-добрият живот.

Глупавата последователност се явява суеверие на тъпите умове.

Всеки човек, който ни е предоставил непоискана услуга, привлича чувството на благодарност от наша страна.

Истината - това сме ние. Там, където всички мислят еднакво, никой не мисли твърде много.

Често вярваме, че се държим правилно, ако виждаме другите да се държат по този начин.

Не е изненадващо, че без да имат специални познания в бижутерията, купувачите определят стойността на бижутата по тяхната стойност.

Всеки човек иска да получи колкото е възможно повече и да плати колкото се може по-малко.

Създадохме такава сложна, бързо променяща се и информационно претоварена среда, че трябва все по-често да се справяме с излишъка от информация по същия начин, както животните, които отдавна сме надминали.

От веднъж дадени свободи хората не се отказват без борба.

Установено е, че в повечето случаи ние реагираме на забраната за информация, като увеличаваме желанието си да получаваме тази информация и подобряваме отношението си към нея.

Стойността на нещо положително в нашите очи се увеличава значително, ако то стане недостъпно.

В животинските съобщества, където статуса на самците особено се определя от степента на тяхното физическо превъзходство, оценката на размера позволява да се предскаже, какъв статус ще достигне едно или друго животно.

Когато успехът е резултат от общи усилия е трудно да се запази чувството за враждебност по отношение на този който е бил редом или е бутнал рамо в трудна минута.

Като правило, ние най-охотно от всичко се съгласяваме да отговорим на изискванията на тези, които познаваме и които ни харесват.

Последствията от подсъзнателното предположение, че "красивата форма е равно на красивото съдържание" понякога ме плаши.

Хората, които са преживели големи трудности или страдания, за да постигнат нещо, са склонни да ценят своите постижения повече, отколкото хората, които са постигнали същото с минимални усилия.

Това, което другите смятат, че е истина за нас, е изключително важно за определянето на това, което според нас е вярно.

Ограбени в стените на строгите последователности, ние ставаме имунизирани срещу аргументите на разума.

Веднага щом направим избор или сме заели определена позиция, ние ще се стремим да се държим в съответствие с поетите задължения и се опитваме да обосновем по-ранното си решение.

Изглежда, че желанието да се разплатим се топи с времето.

В нашето общество съществува тенденция да се приемат без колебание изявленията и указанията на индивиди, които изглеждат авторитетни в дадената област.

Всичко, което привлича към себе си фокусирано внимание, може да накара наблюдателя да надцени важността на обекта.

Решението често се приема не от рационални съображения, а изхождайки от това, на какво в даденият момент е фокусирано съзнанието.

Главната задача на адвоката в съдебният процес е да накара заседателите да харесат неговият клиент.

Тъй като физическите доказателства не могат да бъдат променени, трябва да се използва социално доказателство. Убеждавай и ще бъдеш убеден!

Ние поемаме вътрешна отговорност за избраната форма на поведение, когато мислим, че я предпочитаме при липса на силен външен натиск.

Ние най-често оставаме верни на своите решения, ако сме ги заявили публично.

Не трябва да очакваме от себе си осъзнаването и анализа на всички аспекти на всеки човек, събитие или ситуация, с които се сблъскваме. Ние нямаме време, енергия или необходимите способности.

Налице е достатъчно силен обществен натиск, за да се гарантира, че човек дава нещо в замяна на подарък, дори нежелан; но няма такъв натиск, който да принуждава човек да придобие нещо ненужно.

Когато става въпрос за "нашите" програми, ние ги нарекохме информационни; когато нашите опоненти направиха същото, ние ги нарекохме пропаганда.

...тази разумна система за фокусиране на нашите ресурси за ограничено внимание се характеризира с един недостатък: можем да бъдем доведени до погрешното убеждение, че един обект е важен, просто защото нещо ни е подтикнало да дадем на този обект фокусирано внимание.

Мисълта за възможната загуба оказва на хората по-голямо влияние, отколкото мисълта за придобиване.

Сходни социални условия пораждат сходни реакции на стрес.

Опитите за експлоатиране трябва да се експлоатират.

Не позволявайте на страха си да стане спътник на вашия враг!

Важно е да се разбере, че информацията не се изисква да бъде цензурирана, така че хората да я ценят по-високо; тя трябва да бъде недостатъчна. Според принципа на дефицита, хората намират информация по-убедителна, ако смятат, че няма да могат да я получат от някакъв друг източник.

Рекламните агенти обичат да ни казват, че продуктът "се продава изненадващо бързо". Няма нужда да ни убеждавате, че продуктът е добър, достатъчно, за да се каже, че много хора мислят така.XX век | XXI век | САЩ | психолози |
САЩ психолози | САЩ XX век | САЩ XXI век | психолози XX век | психолози XXI век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе