Начало » Мисли » Рюноске Акутагава

Рюноске Акутагава

(1892-1927)
японски писател, класик на модерната японска литература

Сред хората увлечени по хазартни игри няма песимисти.

Прозата заема място в литературата само благодарение на съдържащата се в нея поезия.

Силният човек не се бои от врагове, затова пък се боят приятелите му.

Да назовеш деспота деспот винаги е било опасно. А в наши дни е също така опасно да назовеш робите роби.

Човешкият живот прилича на кибритена кутия. Да се е отнесеш към нея сериозно е смешно. Да се отнесеш несериозно е опасно.

Безнравственост е другото название на прекомерността.

Ненавистта е един от житейските таланти.

Единственото чувство, общо за всички хора е страхът от смъртта. Видимо, не случайно самоубийството се осъжда като акт на безнравственост.

Справедливостта, подобно на оръжието, може да купи враг или приятел. Човек само трябва да плати парите.

Свободата е подобна на хармония във въздуха. За слабите тя е непоносима.

Думата в литературните произведения трябва да придава красота, по-голяма, от тази, която притежава думата в речника.

Пълното щастие може да се даде като привилегия предоставена само на идиоти. Даже най-непоправимият оптимист не е способен винаги да се усмихва.

Свободата е като планински въздух. За слабите тя е непоносима.

За да направиш живота щастлив, трябва да обичаш всекидневните дреболии.

Най-мъдрият начин на живот се състои в това, да се презират нравите и обичаите на своето време, но в никакъв случай да не ги нарушавате.

В мен няма съвест. Имам само нерви.

Идиотът е убеден, че всички, освен него са идиоти.

Опасните мисли са мисли каращи мозъка да се движи.

Наистина, човешкият живот изчезва в миг, тази роса, тази мълния.

Съвестта не се появява с възрастта, като нашата брада. За да придобиете съвест, имате нужда от определено възпитание.

Изкуството е като жена. За да изглежда по-привлекателно, то трябва да бъде в хармония с духовната атмосфера или мода на своето време.

Да наречеш тиранинът тиранин винаги е опасно. Но днес е не по-малко опасно да наречеш робът роб.

Щастието на класиците е в това, че те са мъртви. Нашето и вашето щастие е в това, че те са мъртви.

Колкото и да ме измъчвате, аз все още не мога да кажа нещо, което не знам.

Вероятно всички идеи, необходими за живота ни, бяха изразени преди три хиляди години. Може би за нас остава само да добавим нов огън към старото дърво.

Преди всичко искаме да се гордеем с това, което нямаме.

Искаше да живее толкова неистово, че да може да умре във всеки един момент без съжаление.

Когато сме на прага на смъртта, ние, хората, понякога мислим за изненадващо нелепи неща.

Силните потъпкват морала. Слабите пазят морала. Онези, които са потиснати, обикновено заемат средно положение между силните и слабите.

Те са хора и тяхната жестокост е характерна от раждането им...

Гордост, похот, съмнение - това са трите причини за всички пороци, познати от опита от последните три хиляди години. Вероятно и всички добродетели.

Нашата особеност се състои в постоянното преодоляване на собственото съзнание.

...веднъж влюбили се, ние придобиваме безпрецедентна способност да се занимаваме със самозаблуда.

Разбира се, всеки от нас може да умре дори утре. Но ако мислите за това, животът ще загуби цялото си значение.

Говореше успокоително, спокойно, тъй както може да говори само един човек, не мислещ дали денят е дълъг или къс.

Творчеството винаги е риск. Щом силата на човека е изчерпана, той може само да се надява на волята на небето - няма друг начин.

Моралът е друго название за удобство.

Политика, индустрия, изкуство, наука - всички тези дни за мен беше нищо повече от оцветен емайл, покриващ ужаса на човешкия живот.

Беше убеден, че може да се превърне в злодей, но в идиот никога. Минаха години - той не можеше да стане злодей, но стана идиот.

Погрешно е да се мисли, че изгарянето на книги и наказването на просветени хора е нещо което отдавна е изчезнало.

Защитата на себе си е по-трудна от защитата на непознат.

Човешкият живот е повече ад, от самият ад.

И в силата има своя слабост.

От всички присъщо на боговете, най-голямото ми съчувствие към тях е, че те не могат да се самоубият.

Ако не вървиш напред, можеш да паднеш. Най-важното нещо е да се опитате да направите поне крачка.

Животът е като книга, която няма много страници. Трудно е да го наречем цялостен. И все пак тя е цялостна.

Справедливостта е като оръжие. Оръжията могат да бъдат купени и от врага, и от приятел - всичко, което трябва да направите, е да платите парите. Правосъдието също може да бъде купено както от врага, така и от приятеля - трябва само да се намери предлог.

Слабостта на свободомислещите е в това че те са свободни мислители. Те не са готови, подобно на фанатици, на ожесточени сражения.

Обитателите на рая преди всичко трябва да бъдат лишени от стомах и репродуктивен орган.

Небето не наказва онзи, който създава грях, без да знае какво прави.

Ако щастието е немислимо без болка, а светът е немислим без разочарования то?...

Нашата трагедия е в това, че ние сме обречени на адски мъки. Нашата трагедия е в това, че не възприемаме адските мъки като адски мъки.

Страшно нещо е алчността!

Нашата сила е не в това, да разрушаваме. Тя е в това, да преправим.

Нямаше съмнение, че по своята същност той беше реалист. Но той идеализираше себе си.

Мечтите вече са напуснали Земята.

Ставайки истинни, откриваме, че не всеки е способен на това. Ето защо се страхуваме да бъдем честни.

Оценката на литературното произведение е сътрудничество между художник и критик. С други думи, когато се анализира работата на някой друг, критикът само се опитва да създаде своя собствена.

Няма нищо по-безсмислено, от това да се предадем на удоволствията, забравяйки за смърта.

Жената за нас мъжете е наистина самият живот. Например, тя е източник на всички злини.

На никой от нас не е нужно това, което ние вече имаме.

Да съдиш за гениалността на произведението в зависимост от неговият размер означава да допускаш материален подход за неговата оценка. Величината на произведението е само въпрос на хонорар.

- Вие мечтаете за смъртта? - Да... не, аз не мечтая за смърта, колкото съм уморен от живота.

Овладяването на физическите нужди не води непременно до мир. За да спечелим мир, ние също трябва да ограничим нашите духовни нужди.

Преди десет години в мен нямаше щастие. Но поне имаше мир.

И не е ли случайно човек, който е сигурен, че е преодолял изкушението, неочаквано се оказва негов роб?

Най-страшното наказание е да не бъдеш наказан.

Да се разбере, че хората са глупави, не си струва да се гордееш. Но да разберем, че самите ние сме хората - това е, с което трябва да се гордеем.

Да се държиш свободно, въпреки плахостта, е един от моите лоши навици.

Ние не можем да правим това, което искаме. И правим само това, което можем.

...смъртта винаги носи в себе си зародиш на нов живот.

Жаждата за творчество е също жажда за живот.

Първият акт на трагедията на човека започва с появата на детето.

Каквото и да говорим, нашият живот е мимолетен като сън, прозрачен, като пяна на вода.

...на маймуната може да се прости и освободи от наказание, а на човек не може да се прости.

Всеки от нас трябва твърдо да знае, че той струва малко.

Всичко е изчезнало. Изчезнало и превърнало се в дим. И нищо не е останало.

Няма по-скучно занятие, от слушането на преразкази на сънища и любовни похождения.

Ние винаги правим компромис - вместо желаното се съгласяваме с възможното.

За щастие, не е прието да се съди строго, кой как е умрял. Съдят само по това, кой как живее.

Пред него го очакваше безумие или самоубийство.

Разстоянието между нас не беше и стъпка. Считам, че нас ни разделят десетки мили.

Най-трудното изкуство е да живееш свободно. Наистина, "свободно" не означава "безсрамно".

Любовта е поетичното изразяване на сексуалното желание. Във всеки случай сексуалното желание, което не се изразява поетически, не си струва това, да се нарича любов.

Истински да видиш свободата означава да гледаш бог в лицето.

Лъжата във всичките й форми е като раков тумор, разяждащ човешките души.

Да се унищожи робството е да се унищожи робското съзнание. Но нашето общество не може да просъществува и ден без робство.

Мастилото с цвят на сепия винаги ме разстройва повече от всички други.

Ако искаш да умреш, можеш да умреш по всяко време. Опитай се да го направиш.

Разумът ми позволи да разбера безсилието на разума.

...той размишляваше за това винаги ли тези, които се обичат, се измъчват един друг.

Над деветдесет процента от хората са лишени от вродена съвест.

Ако махнете кожата на хората, под всяка кожа ще се окаже едно и също.

Нашите постъпки се ръководят не от доброто или от злото. Само от нашите пристрастия. Или от нашето удоволствие или неудоволствие. Убеден съм в това.

Всяко изкуство е чувство, и едновременно всяко изкуство е воля.

Не се срамуваме открито да демонстрираме нашето равнодушие и своята глупост само пред малки деца или пред куче и котка.

Който се надсмива над другите, сам се страхува от насмешките на другите.

Аз бях равнодушен към парите. Разбира се, защото имах достатъчно за храна.

Покорността е романтично раболепие.

Общественото мнение винаги е линч, а линчът винаги е забавление, дори ако се използва вестникарска статия вместо пистолет.

Съвестта е сериозно увлечение.

Разликата между тях беше както между бял и черен хляб.

И веднага стана роб, деспот, безсилен егоист...

Една от отличителните черти на гения е способността да се устройват скандали.

Но за да се роди скуката, трябва да се изправяте пред едно и също нещо през цялото време.

В края на краищата любовният триъгълник е един от примерите за съвременната любов.

Да отида отвъд стените на стаята ми - дори такава дреболия беше непоносима за нервите ми.

Някой някога е казал, че "цветни сънища са доказателство за лошо здраве".

Сънят е по-приятен от смърта. В крайна сметна да му се отдадеш е много по-лесно - това е несъмнено.

Там, заедно със старите писма, жълтеят и избледняват и моите мечти.

Ние сме хора, и такава е, очевидно, нашата карма е, че не можем да живеем нито минута, без да се наранявате помежду си.

Факт е обаче, че прелестите на природата в моя смъртен час се отразяват в очите ми. Видях, обичах, най-накрая разбрах повече от други хора.

Колкото и да се пазарите, този, който не притежава нищо, се подчинява на този, който притежава нещо.

...макар и да съм роден в наше време не съм способен на нищо полезно: живея в мечти ден и нощ и просто очаквам нещо невероятно.

Мъдрецът е този, който покрива трънливия път с рози.

Не е ли всичко в крайна сметка само това, в което вярваме!

... естествено, тъй като той е писател, той не се интересува от нищо друго освен от жени.

Добрият човек повече от всичко прилича на Бога на небето. Първо, можете да споделите радостта си с него. Второ, той може да поплаче. Трето, дали е или не, не е важно.

За мен е достатъчно, ако човек е готов да отдаде живота си в името на това, в което вярва. Нека дори да са детски мечти.

Разбира се, аз се провалих. Но това, което ме създаде, ще създаде някой друг.

Това което управлява нашият морал е феодален морализъм, отровен от капитализма.

Жената, която обичаме, има невероятна душа. Така е било във всички времена.XIX век | XX век | Япония | писатели |
Япония писатели | Япония XIX век | Япония XX век | писатели XIX век | писатели XX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе