Начало » Мисли » Ричард Докинс

Ричард Докинс

Клинтън Ричард Докинс (Clinton Richard Dawkins) (1941)
английски писател хуманист, етолог, еволюционист и биолог

... трябва да се докаже, че ненавистта носи религиозен характер, и тя вече не се разглежда като ненавист.

Богът от Старият Завет е възможно най-неприятният персонаж в световната литература. Ревнив и горд с това, дребнав, несправедлив, безжалостен властолюбец, отмъстителен, вдъхновител на етнически чистки, женомразец, хомофоб, расист, детеубиец, сеещ чума и смърт, садомазохист, капризен и злобен хулиган.

Отсъствието на друг претендент за източник на човешка мъдрост съвсем не означава, че религията има право да узурпира трона на моралиста.

Даже ако въпроса е истински и науката не може да даде на него отговор, това не означава, че религията може да го направи.

Ние, хората, вдигаме нос толкова високо, че сме готови да възвисим своите нещастни грешки до вселенското величие!

... нравствеността, проявена при отсъствие на полицейски контрол, е някак по-нравствена..

Когато обсесивна илюзия се появи при един човек, това е лудост. Когато тя се появи изведнъж при много, това е религия.

Религията на един век е художествена литература за друг.

В сравнение със скептика, щастието на вярващия не означава нищо повече от щастие на пияница в сравнение с трезвия човек.

...децата трябва се научат да мислят не за това, какво да мислят, а как да мислят.

Нищо не пречи на човек, да бъде атеист, да бъде щастлив, уравновесен, дълбоко интелигентен и с висок морал.

Защо считат бог за обяснение на нещо? Това не е обяснение, а провал в опитът да обясниш, свивайки рамене, училищното "аз не знам", обвито в корици на духовност и ритуали.

...достатъчно е да осъзнаеш, че този живот е единственият, че той да стане по-ценен.

Пътя на ДНК е непроницаем.

Трябва да учим нашите деца на алтруизъм, защото не може да се очаква, че той е съставна част от тяхната биологична природа.

Живите тела са машини, програмирани от гените, които са оцелели.

Трябва да обвинявате не религиозният екстремизъм, което предполага, че представлява ужасно извращение на доброто, а благородната религия, религията сама по себе си.

Истината за еволюцията, както и за много други научни открития е невероятно увлекателна, потресаваща и прекрасна; да умреш, така и не разбирайки нищо за нея, представлява за мен истинска трагедия!

Науката не може да каже, явява ли се аборта убийство, но тя може да каже, че вие сте непоследователни, ако считате, че аборта е убийство, а убийството на шимпанзето не е убийство.

Не търсете безсмъртие с помощта на размножаване...

Нека се опитаме да учим на щедрост и алтруизъм, защото сме родени егоисти.

Природата не е добра и не е жестока - тя е безразлична. Всяка доброта възниква от тези условия, от които и всяка жестокост.

Всичко живо еволюира в резултат на диференциално оцеляване на репликиращи се единици.

Истината от гледна точка на възрастните е, че нашият живот има точно толкова значение, смисъл и пълнота, когато се опитваме да го дадем. И след като сме работили, можем да направим живота си наистина прекрасен.

Генът представлява основна единица на егоизъм.

Вярата може да бъде много, много опасна и е много зло да се пренесете в податливата глава на невинно дете.

Мистиците обичат тайните и по всякакъв начин се опитват да ги запазят. Учените ги обичат по друга причина: тайните откриват за тях поле на действие.

Как можеш да наречеш образован човек, ако не знае нищо за еволюцията?

"Доброто" не се явява необходима условна хипотеза за бог, а само желана добавка.

...на нас не ние е нужен бог, за да бъдем добри или лоши.

Човекът е единственото живо същество, на което преобладаващо влияние оказва културата, придобита в резултат на наученото и предаване на следващите поколения.

А сега ми кажете: кой би помислил да започне война заради отсъствие на вяра?

Склонността да мислиш инстинктивно е един от главните проблеми, с които ни се налага да се борим по отношение на обществото към науката.

Науката е една от формите на рационализъм, а религията е най-разпространената форма на предразсъдъци.

Нека децата да учат различни религии, да забележат несъвместимостта им и да извлекат собствени заключения от тази несъвместимост.

Науката и здравият разум по никакъв начин не са синоними.

Важни са не самите знания, а е важно как ги откриваме за себе си и какво мислим за тях.

Еволюцията е сляпа за бъдещето.

Въобще благосъстоянието е може би най-великата алтруистична система, която някога би познал животинският свят. Подобно на всяка алтруистична система тя е вътрешно нестабилна, понеже тя е незащитена от злоупотребата от страна на егоистични индивиди, готови да я експлоатират.

Мисионерите преуспяват не защото тяхната религия е по-добра, а благодарение на научно-техническите постижения.

Няма такъв закон на природата, по които границите трябва да бъдат ясни.

Какво ако бог просто заема място което е по-добре да запълни нещо друго?

Може би смехът е най-добрият отговор на някои особено сложни парадокси на съвременната физика. Алтернативата, понякога мисля, е плач.

Чудесата са изключително малко вероятни събития.

Имаме тенденция да обръщаме внимание на неприятностите и това ни принуждава да мислим, че светът умишлено създава проблеми за нас.

Но когато чета самият Дарвин, мен постоянно ме поразява колко съвременно звучи.

Не трябва да мислим, че големите размери винаги са благо: по-голямата част от организмите съставят бактерии, а слоновете са много малко.

Всъщност не съществува никаква алтернативна медицина: има само медицина, която работи, и медицина, която не работи...

Числото на възможните шахматни партии е повече, отколкото числото на атомите в нашата галактика.

На генно ниво алтруизмът е лоша черта, а егоизма - добра.

Светът на егоистичният ген е свят на жестока конкуренция, безжалостна експлоатация и лъжа.

Както и всичко в природата, болката се явява инструмент, служещ за увеличаване на шансовете за оцеляване.

Религията съвсем не е корена на всички злини, понеже нищо не мое да бъде корена на всички злини.

Избраните примери никога не могат да служат за сериозни аргументи за никое обобщение заслужаващо доверие.

Изглежда фразата "нечестиви пари" е била изобретена специално за нуждите на римокатолическата църква.

Еволюционно стабилна безстрастност.

Вярата и за това е вредна, понеже тя не изисква доказателства и не търпи възражения.

Нашите гени могат да ни поръчват да бъдем егоистични, но ние съвсем не сме длъжни да подчиняваме на тях целият си живот.

"Непостижимо" не означава "затворено за постигане".

Подборът съхранява не просто "добрите" гени, а тези гени, които функционират на фона да другите гени от даден генофонд.

Подобно на шахматна програма, гените трябва да инструктират своите машини за оцеляване не по отношение на детайлите, а общите стратегии и перипети, на такава сложна работа като живота.

Фактически, вие можете да се научите, да станете опитен музикален ценител, но да не сте в състояние да изсвирите и нота на някой инструмент.

Често най-ценният принос на ученият се заключва не във въвеждането на нови теории или откриването на някой нов факт, а в нов възглед на вече съществуващи теории или известни факти.

Поведението на влюбеният е толкова изменчиво, като луната, и толкова непредсказуемо, като времето.

Дъгата не губи своята прелест от това, че ние сме се научили да разделяме цветовете на спектъра.

...добрият историк не съди за изказванията на ръководителите от миналите епохи по съвременните стандарти.

Всяко вероятностно твърдение се прави на основата на определена степен незнание.

Етичните принципи, основаващи се на прищевки на непредвидени обстоятелства, не трябва да бъдат третирани с такова почитание, сякаш са непоклатими и вечни.

Разногласията между теологията и науката не се свежда до нюанси. Това е разликата между една тънка книжка и библиотека от милион мили.

Единствената разлика на евангелията от всяка друга художествена книга е в това, че то е по-древна литература.

Колкото и да смесвате лилаво с лилаво, вие никога няма да получите синьо и червено.

... ако науката не е в състояние да изясни някои важни проблеми, защо трябва да приемем, че религията ще успее?

В човек, който унищожава вярата на друг, има нещо лошо.

Природата никога не прекалява: тя винаги се стреми към равновесие.

Разумният живот на една или друга планета достига зрялост, когато нейните носители за първи път достигнат смисъл на собственото си съществуване.

Атеистите често не се забелязват, понеже много от нас се стесняват да признаят своя атеизъм на глас.

Атеизъм е ефективен светоглед, избор на смели, прекрасни хора.

Бог е това, в което се превръща умът, който се откъсва от границите на нашето разбиране.

Може би, религията също е бутафорно средство - плацебо, удължаващо живота за сметка на снижаване на стреса?

От факта, че живеем на планетата, не означава, че това е нещо необикновено.

Най-ранните спомени могат да създават нашият собствен Едем - изгубената градина, където ние вече няма да се върнем.

Всеки от милионите видове животни има общи предци с всеки друг вид.

При безкрайно време или безкрайни възможности е възможно всичко.

Даже ако беше истина, че еволюцията, или проповядването на еволюция, поощрява безнравствеността това не означава, че теорията на еволюцията е лъжлива.

Съвършенството в една област трябва да бъде купено във вид на жертва в друга.

За съжаление, фактът, че някой процес е неприемлив от гледна точка на морала или политически нежелан, не означава, че е невъзможен.

Естественият подбор въобще няма смисъл. Той от самото си начало до края се състои от оцеляване на саморазмножаващи се инструкции за саморазмножаване.

Би било прекрасно, ако опонентите на еволюционната теория се постараят да изучат макар и основите на това, срещу което се борят.

Отделни атеисти могат да правят зло, но те не го правят в името на атеизма.

Агностицизмът се явява разумна позиция за много научни въпроси.

Всеки творчески разум е достатъчно сложен, че да се замисли, може да се появи само в резултат на дълъг процес на постепенна еволюция.

Някои използват думата "бог" толкова широко и щедро, че неизбежно намират бог навсякъде, където и да погледнат.

Да заклеймиш мнение като остаряло не означава да го опровергаеш.

Защо ние е нужен бог, ако той не прави чудеса и не отговаря на молитви?

Казвате, че сами вие сте видели бог? Срещат се хора, които са готови да се закълнат, че са видели розов слон, но е малко вероятно да ви убедят.

Природата не поощрява празните забави. В нея винаги побеждава безжалостния утилитаризъм, даже ако от пръв поглед изглежда, че това не е така.

Естествения подбор не се интересува от морал или удобство.

Самозалъгването е скриване на истината от себе си, за да можеш по-добре да е скриваш от другите.

В човешкото общество жените се конкурират за мъжете, а не обратното.

Образът на живот на хората в значителна степен се определя от културата, а не от гените.

Тялото на всяко живо същество е преплитане на компромиси.

Във всички човешки общества неизбежно присъства не само религия, но и простуда, обаче никой не твърди, че простудата носи на хората полза.

В позицията на агностика няма нищо подсъдно, ако нито при едната, нито при другата страна няма доказателства.

Гените манипулират света и го оформят така, че той да спомага тяхната репликация.

Мисловните експерименти съществуват не за това да бъдат реалистични, а за да прояснят нашите мисли за реалноста.

За да разберем реалното, трябва да помислим за възможното.

Религиозната вярва заслужава отделна глава в аналите на военната техника, с равни права на лукът, бойните коне, танка и водородната бомба.

Човешкият разум трябва да се научи да не се доверява на вродената склонност да се увлича и да вижда закономерности там, където има само случайности.

Независимо дали ни харесва или не, хората са повлияни от приказки, личности и подробности.

Паметта на компютъра е по-надежда, отколкото тази на човек, но тя притежава по-малък капацитет и значително по-малко изобретателна по отношение на начина за търсене на информация.

Способността на религията да утешава не я прави по-истинска.

Поведението породено от религия на индивида често поразително напомня поведението, характерно за влюбения.

Типичният адвокат е по-заинтересован от победа, отколкото от извършването на правосъдие.

Знанието уби слънцето, правейки от него газова топка с петна...

Невероятността на живота не означава непременно наличие на негов творец.

Естественият подбор работи, понеже той представлява кумулативен еднопосочен път към усъвършенстването.

Трудно е да се каже защо преходът от политеизъм към монотеизъм сам по себе си се счита за прогресивно позитивно събитие.

...поразява ме и ме удивлява непропорционалното привилегировано положение на религията в нашите, във всички други светски обществени отношения.

Атеизмът не е повод за извинение.

От моята обширна поща на всякакви чудаци, съм разбрал, че един от признаците на безполезното идеотворчество е излишното възторжено аналогизиране.

Бог, който е способен да контролира и изменя състоянието на всяка отделна частица от Вселената, не може да бъде прост. Неговото съществуването също изисква грандиозно обяснение.XX век | XXI век | Англия | биолози | писатели |
Англия биолози | Англия писатели | Англия XX век | Англия XXI век | биолози XX век | биолози XXI век | писатели XX век | писатели XXI век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
^