Начало » Най-разпространените заблуждения » РИБИТЕ

РИБИТЕ

РИБИТЕ, извадени на сухо умират. Това е общоизвестно. Защо умират? Те се задушават, защото не могат да приемат с хрилете си кислорода от въздуха. А. Г. Хундман, професор в университета в Торонто, при аутопсия на умряла риба не установил нищо, което да потвърди логиката на това твърдение. Той не открил никакви признаци на задушаване и от недостиг на кислород. За сметка на това в тъканите на тялото напълно липсвали животинксата скорбяла и глутаминът, които осигурявали запаса от енергия на организма. Този своеобразен "бензин" за рибата бил заменен от произведената в резултат на усилената мускулна дейност млечна киселина, преминала в кръвта в количество значително над нормалната токсична граница. Това свидетелствува, че смъртта е настъпила поради пълното изтощение и пресилване от несвойствените за рибата движения на сухо, а не защото се е задушила. Напълно възможно. Ние не отчитаме факта, че рибата във водата е като в безтегловна среда, каквато се използва при тренирането на космонавтите. При изваждане на рибата на сухо тя изведнъж се озовава в ноктите на необикновената и от нищо некомпенсирана гравитация, като при това неимоверно се увеличава изразходването на енергия за всяко движение. Земните пътешественици в космоса ще изпитват това "удоволствие" на големите планети със силна гравитация. Ако космонавтът започне да се мята там като нещастна риба на сухо, то сигурно няма да свърши по-добре, даже да е въоръжен с кислороден апарат. Установено е още, че най-бързо умират от уплаха по-подвижните и неспокойни риби, например селдата, бялата риба, а по-тромавите и ленивите - змиорката или шаранът издържат, много по-дълго - до няколко часа. И тъй като превръщането на глутамина в млечна киселина значително влошава вкусовите качества на нейното месо, не оставяйте рибата излишно да се мята на сухо.

  И още нещо: рибите съвсем не са неми. Понякога издават звуци, подобни на шума на крясъка на оживен чифлик. Тези звуци са изучени едва след Втората световна война, когато рибите обезпокоявали акустичните апарати за откриване на подводници. В тази връзка се установи, че най-шумно е морето между 20,30 и 22,30 часа местно време.Познанията по този въпрос датират от много отдавна. Още Аристотел (384-322 г. пр. н. е.), който се занимавал и с ихтиология (наука за рибите), нарекъл морската риба Trigla близка до морската лястовица заради издаваните от нея звуци - "морска лястовица". Не се различават в това отношение и нашите книги. Така например рибата вивюн (Misgurnus fosillis) от рода на смиорките е получила от чешки името пискорж от пискането или скимтенето, което тя издава при изваждането и от водата. Подобно се дъжи и Cobis taenia, или, както е известна от акваристите, Ctenops vittatus, наречена "квичаща гурам", която се среща в Индия. От морските риби най-шумни са споменатите от вида Trigla. При хвърлянето на хайвера са сравнително шумни треските, следите и скумриите.Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
^