Начало » Мисли » Рене Декарт

Рене Декарт

(фр. Rene Descartes) (1596-1650)
френски математик, философ и учен-енциклопедист

Надявам се, че хората, ръководени от своят природен здрав разум, съдят по-правилно, отколкото вярващите само в старинни книги.

Интелект - това е страст.

За този, който иска да усъвършенства своя ум, по-важно е да размишлява от колкото да заучава.

Малко имат добър ум, главното - лесно да го прилагат.

Разум - това е увеличителното стъкло, което, възпламенявайки, самото то остава хладно.

Мисля, следователно съществувам.

Отчаяние - това е страх без надежда.

Надеждата - това е стремление на душата да убеди себе си в това, че желаното се сбъдва... Страха това е склонност на душата.

Страхливостта е много вредна, защото възпира волята от полезни действия.

Четенето на добри книги - това е разговор с най-добрите хора от минали времена, и при това такъв разговор, в който ни съобщава само най-добрите си мисли.

Съмнявай се във всичко.

Самостоятелност е нужно да търсите в големите градове.

Вярно определяйте думите и ще освободите света от половината недоразумения.

Тези хора, които се вълнуват особено от страстите, повече от всичко могат да се наслаждават на живота.

Страхливостта произхожда само от отсъствие на определени надежди и желания...

Уважението към другите води до уважение към себе си.

Хората със силен и великодушен характер не променят своето настроение в зависимост от своето благополучие или своето нещастие...

Всички науки са до толкова свързани, че е много по-лесно да изучите всички заедно, отколкото да ги отделяте едни от други.

В пълна ни власт се намират само нашите мисли.

Всеки човек е задължен да се грижи колкото е възможно повече за благата на другите, и този, който не носи полза на другите, не струва нищо.

Достатъчно е правилно да съдиш, че да постъпваш правилно.

Човек, изследващ истината е необходимо поне веднъж в живота си да се усъмни във всички неща - до колко те са възможни.

Причините за някои действия на Бог за мен остават непонятни.

Аз съм мислеща вещ.

Следователно предполагам, че всички неща, които виждам, са илюзии; Вярвам, че нищо никога не е съществувало от всичко, което ми казва моята лъжлива памет. Мисля, че нямам сетива. Вярвам, че тялото, формата, разширението, движението, местоположението са функции. Какво тогава може да се приеме за истина? Може би само това, че нищо не е сигурно.

Завладей себе си, а не света.

Съмнението е произходът на мъдростта.

Здравият разум е най-разпространената стока в света, защото всеки човек е убеден, че е добре снабден с него.

Освен нашите собствени мисли, няма нищо абсолютно в нашата власт.

Не е достатъчно да имаш добър ум; основното е да го използваме добре.

За да разберете какво наистина мислят хората, обърнете внимание на това, което правят, а не на това, което казват.

И така, действията на живота често не позволяват никакво забавяне, истината е много сигурна, че когато не е в нашата власт да определим най-верните мнения, трябва да следваме най-вероятните.

Най-великите умове са способни на най-големите пороци, както и на най-големите добродетели.

Разумно е никога да не се доверяваме напълно на това, с което дори веднъж сме били измамени.

Просто продължаваш да настояваш. Просто продължаваш да настояваш. Направих всяка грешка, която можех да направя. Но аз просто продължих да настоявам.

Но според мен всички неща в природата се случват математически.

Да живееш без философстване е всъщност същото като да държиш очите си затворени, без да се опитваш да ги отвориш.

За да търсим истината, е необходимо веднъж в живота си да се усъмним, доколкото е възможно, във всички неща.

Няма нищо по-древно от истината.

За да подобрим ума, трябва по-малко да учим, отколкото да съзерцаваме.

Разделете всяка трудност на толкова части, колкото е възможно и необходимо, за да я разрешите.

Защото се смутих от толкова много съмнения и грешки, че ми се стори, че усилието да се инструктирам няма нищо друго освен нарастващото откриване на собственото ми невежество.

Всеки проблем, който реших, се превърна в правило, което впоследствие служеше за решаване на други проблеми.

Най-накрая ще се посветя искрено и безрезервно на общото разрушаване на моите мнения.

Нека който може да ме измами, той никога няма да доведе до това, че съм нищо, докато продължавам да мисля, че съм нещо.

При мен всичко се превръща в математика.

Тъй като разумът... е единственото нещо, което ни прави хора и ни отличава от животните, бих предпочел да вярвам, че той съществува, в своята цялост, във всеки от нас...

Добрият разум е най-справедливо разпределен от всички неща, защото независимо колко много или малко има човек, всеки се чувства толкова изобилно снабден със здрав разум, че не изпитва желание за повече от това, което вече притежава.

Преди няколко години бях поразен от големия брой лъжи, които бях приел за истина в детството си, и от силно съмнителната природа на цялата постройка, която впоследствие основах на тях. Осъзнах, че е необходимо веднъж в живота си да разруша всичко напълно и да започна отново от основите, ако искам да създам нещо в науката, което е стабилно и има вероятност да продължи.

Толкова сляпо е любопитството, от което са обладани смъртните, че те често водят умовете си по неизследвани пътища, без да имат причина да се надяват на успех, а просто са готови да рискуват експеримента да открият дали истината, която търсят, е там.

Лошите книги пораждат лоши навици, но лошите навици пораждат добри книги.

Свикнал съм да спя и в сънищата си да си представям същите неща, които лунатиците си представят, когато са будни.

Каквото и да съм приемал досега като най-вярно и уверено, съм го получил или от сетивата, или чрез сетивата. Но от време на време установявам, че сетивата мамят и е разумно никога да не се доверяваме напълно на тези, които са ни измамили дори веднъж.

Най-добре е да не продължавате да търсите истината, това само ще ви направи нещастни.

Но какво съм тогава? Нещо, което мисли. Какво е това? Нещо, което се съмнява, разбира, потвърждава, отрича, желае, отказва и което също си представя и усеща.

[...] разнообразието на нашите мнения, следователно, не произтича от това, че едни са надарени с по-голям дял от разума, отколкото други, а единствено от това, че водим мислите си по различни начини и не фиксираме вниманието си върху едни и същи обекти. Защото да притежаваш енергичен ум не е достатъчно; основното изискване е правилното му прилагане. Най-великите умове, тъй като са способни на най-високи постижения, са отворени по същия начин към най-големите отклонения; и тези, които се движат много бавно, могат все пак да постигнат много по-голям напредък, при условие че винаги се придържат към правия път, отколкото онези, които, докато бягат, го изоставят.

Нищо не е по-справедливо разпределено от здравия разум: никой не смята, че има нужда от повече от това, което вече има.

Да четеш добри книги е като да участваш в разговор с най-култивираните умове от миналите векове, които са ги съставили, или по-скоро да участваш в добре воден диалог, в който такива умове ни разкриват само най-доброто от своите мисли.

Когато обърна погледа си към себе си, разбирам, че съм нещо, което е незавършено и зависимо от друго и което се стреми безгранично към все по-големи и по-добри неща...

Винаги, когато някой ме е обидил, се опитвам да издигна душата си толкова високо, че обидата да не може да я достигне.

Аз съм нещо, което мисли: тоест нещо, което се съмнява, потвърждава, отрича, разбира няколко неща, не е запознат с много неща, желае, не желае, а също и което си въобразява и има сетивни възприятия.

Разрушаването на основите непременно събаря цялата сграда.

Сънищата, които си представяме, докато спим, не трябва по никакъв начин да ни карат да се съмняваме в истинността на мислите, които имаме, когато сме будни.

Няма нищо по-справедливо разпределено в света от разума: всеки е убеден, че има достатъчно.

Под "Бог" аз разбирам субстанция, която е безкрайна, независима, изключително интелигентна, изключително мощна и която е създала както мен, така и всичко останало [...], което съществува. Всички тези качества са такива, че колкото по-внимателно се концентрирам върху тях, толкова по-малко вероятно изглежда да са произлезли само от мен. И така, от казаното трябва да се заключи, че Бог непременно съществува.

Защото самият факт, че знанията ми се увеличават малко по малко, е най-сигурният аргумент за тяхното несъвършенство.

И какво повече съм аз? Търся помощ на въображението. [Но колко погрешно!] Аз не съм онзи сбор от крайници, който наричаме човешко тяло; Аз не съм фин проникващ въздух, разпределен във всички тези членове; Аз не съм вятър, огън, пара, дъх или нещо, което мога да си представя. Предполагам, че всички тези неща са нищо. И все пак намирам, докато правя това, че все още съм сигурен, че съм нещо.

Откъде тогава идват грешките ми? Те идват от единствения факт, че тъй като волята е много по-широка в своя обхват и компас от разбирането, аз не я ограничавам в същите граници, но я разширявам и до неща, които не разбирам: и тъй като волята е от сам по себе си безразличен към тях, той лесно изпада в грешка и грях и избира злото за добро или лъжата за истината.

Човек никога не трябва да съди за нищо, освен ако не е известно.

Първото беше никога да не приемам нищо за истина, което не знаех ясно, че е такова; тоест, внимателно да избягвам прибързаността и предразсъдъците и да не включвам нищо повече в моята преценка от това, което беше представено на ума ми толкова ясно и отчетливо, че да изключи всякакво съмнение.

Този резултат би могъл да бъде постигнат или чрез неговия [Бог] да даде на интелекта ми ясно и отчетливо възприятие за всичко, за което някога бих размишлявал, или просто като запечата следното правило толкова здраво в паметта ми, че никога да не мога да го забравя: Никога не трябва да съдя нещо, което не разбирам ясно и отчетливо.

Третата ми максима беше да се опитвам винаги да владея себе си, а не богатството, и да променя желанията си, вместо да променя начина, по който стоят нещата в света.

Толкова ли съм обвързан с тяло и сетива, че не съм в състояние да съществувам без тях?

Още в дните си в колежа осъзнах, че няма мнение, колкото и абсурдно и невероятно да може да си представим, което да не е поддържано от някой от философите.

...не е моя цел да преподавам метода, който всеки трябва да следва, за да използва разума си правилно, а само да покажа начина, по който съм се опитал да използвам своя собствен.

Те правят всичко по силите си, за да накарат съдбата да ги благоволи в този живот, но въпреки това мислят толкова малко за него във връзка с вечността, че гледат на събитията в света като на пиеса.

Страхувам се да бъда изтръгнат от тях, защото се страхувам, че спокойният ми сън може да бъде последван от тежък труд, когато се събудя, и че ще трябва да се боря не на светлината, а в пленителната тъмнина на проблемите, които повдигнах.

И, в крайна сметка, мислех, че знам стойността на фалшивите науки достатъчно, за да избегна да бъда измамен от професиите на алхимик, предсказанията на астролог, измамите на магьосник или от хитростите и хвалбите на някой от онези, които твърдят, че знаят неща, за които са невежи.

Следователно е напълно сигурно, че конституцията на истинската религия, чиито наредби произлизат от Бог, трябва да бъде несравнимо по-висша от тази на всяка друга.

За да живееш добре, трябва да живееш невидимо.

Не може да се отрече, че той е имал много изключителни идеи и че е изключително интелигентен човек. От своя страна обаче винаги съм бил научен да правя широк преглед на нещата, за да мога да изведа от тях общи правила, които могат да бъдат приложими другаде.

Мисленето на ума е двустранно: разбиране и желание.

Когато не е в нашата власт да определим кое е истината, трябва да следваме това, което е най-вероятно.

Точно както вярата ни учи, че суверенното щастие на другия живот се състои само в съзерцанието на божественото величие, така дори и сега можем да научим от опит, че подобна медитация, макар и несравнимо по-малко съвършена, ни позволява да се насладим на най-голямото щастие, което имаме са способни да чувстват в този живот.

По-вероятно е истините да бъдат открити от един човек, отколкото от нация.

Последното правило беше да направя изброяването толкова пълно и прегледите толкова изчерпателни, че да съм сигурен, че няма да пропусна нищо.

Умът и душата на човека са напълно различни от тялото.

Аз съм като затворник, който случайно се наслаждава на въображаема свобода в сънищата си и който впоследствие започва да подозира, че спи, и, страхувайки се да не бъде събуден, мълчаливо заговорничи с приятните си илюзии.

Изпитвах особено голямо удоволствие от математиката поради сигурността и доказателствата на нейните аргументи.

Самото желание да се търси истината често кара хора, които не знаят как трябва да се търси правилно, да правят преценки за неща, които не възприемат и по този начин грешат.

Полезно е да знаем нещо за нравите на различните нации, за да можем да формираме по-правилна преценка по отношение на нашите собствени и да не мислим, че всичко, което противоречи на нашите обичаи, е нелепо и ирационално, заключение, до което обикновено се стига от онези, чийто опит е ограничен до собствената им страна.

Това е също толкова ценно да бъдеш порицаван от приятели, колкото е прекрасно да бъдеш възхваляван от врагове. Искаме похвала от тези, които не ни познават, но от приятели искаме истината.

Тези, които се движат, но много бавно, могат да напреднат много по-далеч, ако винаги следват правилния път; тогава тези, които бягат и се борят от него.

Волята се определя сама; то не трябва да се описва като сляпо, както и зрението не трябва да се описва като глухо.

Досега бях зрител в този театър, който е светът, но сега ми предстои да се кача на сцената и излизам маскиран.

...всичко, което е необходимо за правилното действие, е правилната преценка, а за най-доброто действие - най-правилната преценка.

За да определим дали можем да знаем нещо със сигурност, първо трябва да се усъмним във всичко, което знаем.

Всичко, което съм приемал до този момент като притежаващо най-висшата истина и сигурност, получих или от, или чрез сетивата. Забелязах обаче, че те понякога ни подвеждат; и част от благоразумието е да не се доверяваме напълно на това, от което дори веднъж сме били измамени.

За да постигнем истината в живота, трябва да отхвърлим всички идеи, на които сме били научени.

Реших да се преструвам, че всички тези неща, които никога не са влизали в моето съзнание, не са повече истина, отколкото илюзиите на моите мечти.

Обща грешка на смъртните е да смятат, че по-трудното е по-справедливо.

...междувременно не трябва да използваме съмнението в поведението на живота.

За да знаете какво наистина мислят хората, обърнете внимание на това, което правят, а не на това, което казват.

Изминаха няколко години, откакто за първи път разбрах колко многобройни бяха фалшивите мнения, които в младостта си бях приемал за верни, и следователно колко съмнителни бяха всички онези, които впоследствие изградих върху тях.

По-голямата част от хората се състои от две класи, за нито една от които това изобщо не би било подходящо решение: на първо място, от онези, които с повече от дължимото доверие в собствените си сили, са прибързани в своите преценки и искат търпението, необходимо за подредено и предпазливо мислене; откъде се случва, че ако хората от тази класа веднъж си позволят да се усъмнят в привичните си мнения и напуснат утъпкания път, те никога няма да могат да прокарат страничния път, който би ги отвел по по-кратък път, и ще изгубят себе си и продължи да се скита цял живот; на второ място, от онези, които, притежаващи достатъчно разум или скромност, за да определят, че има други, които ги превъзхождат в силата да разграничават истината от заблудата и от които могат да бъдат инструктирани, по-скоро трябва да се задоволят с мненията на такива, отколкото да се доверят на по-правилни спрямо собствените си причини.

И въпреки че сме прочели всички аргументи на Платон и Аристотел, ние никога няма да станем философи, ако не сме в състояние да направим разумна преценка по въпроси, които идват за обсъждане; в този случай това, което изглежда сме научили, няма да е наука, а история.

...преглеждането на всички отлични книги е, така да се каже, интервю с най-благородните мъже от минали векове, които са ги написали.

Защото едва ли има някакъв въпрос в науката, по който умните хора често да не са били съгласни. Но всеки път, когато двама души правят противоположни преценки за едно и също нещо, сигурно е, че поне единият от тях греши и никой, изглежда, няма знание. Защото, ако разсъжденията на единия от тях бяха сигурни и очевидни, той щеше да може да го изложи пред другия по такъв начин, че в крайна сметка да убеди и неговия интелект.

Поех ангажимент да завладея себе си, а не богатството, и да променя желанията си, вместо да променя реда на света, и да свикна да вярвам, че нищо не е изцяло в нашата власт, освен нашите собствени мисли.

Добрият разум е най-равномерно разпределеното нещо в света; тъй като всеки вярва, че е толкова добре осигурен с него, че дори онези, които са най-трудни за удовлетворяване по всякакъв друг начин, обикновено не искат повече от това, което вече имат.

Поради тези причини, веднага щом възрастта ми позволи да изляза от контрола на моите инструктори, аз напълно изоставих изучаването на буквите и реших да не търся повече никаква друга наука освен знанието за себе си или за великата книга на света. Прекарах остатъка от младостта си в пътувания, в посещения на съдилища и армии, в сношение с мъже с различен характер и ранг, в събиране на разнообразен опит, в доказване на себе си в различните ситуации, в които съдбата ме хвърли.

Под интуиция имам предвид не колебливата увереност на сетивата или измамната преценка на погрешно изградено въображение, а концепция, формирана от незамъглено умствено внимание, толкова лесно и отчетливо, че не оставя никакво място за съмнение по отношение на това, което ние разбират.

Накрая трябва да заключа, че това твърдение, аз съм, аз съществувам, е задължително вярно, когато е изложено от мен или замислено в ума ми.

Причината за това е, че всеки човек си позволява свободата да прави предположения по въпроса за неясна тема с по-голяма увереност, отколкото за ясна, и че е много по-лесно да има някаква смътна представа за всяка тема, независимо каква, отколкото да стигнем до истинската истина за един въпрос, колкото и прост да е той.

В крайна сметка трябва да признаем немощта на нашата природа.

Човекът, който е ограничен по природа, може да има само познание, чието съвършенство е ограничено.

Природата ме учи, че около моето съществуват толкова много други тела, някои от които трябва да се избягват, други да се търсят.

Второто, всяка от разглежданите трудности да се раздели на възможно най-много части и колкото е необходимо за адекватното й разрешаване.

Третата ми максима беше да се стремя винаги да побеждавам себе си, а не съдбата, и да променям желанията си, а не реда на света, и като цяло да свикна с убеждението, че освен нашите собствени мисли, няма нищо абсолютно в нашата власт;

Винаги съм имал най-сериозното желание да знам как да различа истинското от фалшивото, за да мога ясно да различа правилния път в живота и да продължа по него с увереност.

Едно от първите съображения, които ми хрумнаха, беше, че много често има по-малко съвършенство в произведенията, съставени от няколко части и изпълнени от ръцете на различни майстори, отколкото в тези, върху които е работил сам един човек. Така виждаме, че сградите, планирани и изпълнени само от един архитект, обикновено са по-красиви и с по-добри пропорции от онези, които мнозина са се опитвали да подредят и подобрят, използвайки стари стени, които са построени с оглед на други цели.

Бях особено възхитен от математиката, поради увереността и доказателствата на техните разсъждения; но все още нямах точно познание за истинската им употреба; и мислейки, че те са допринесли само за напредъка на механичните изкуства, бях удивен, че основите, толкова силни и солидни, не трябваше да имат по-висока надстройка, издигната върху тях.

Ще следвам тази стратегия, докато не открия нещо, което е сигурно, или поне докато открия, че е сигурно, само че нищо не е сигурно.

Достатъчно е да мога да разбера едно нещо, ясно и отчетливо, без друго, за да съм сигурен, че едно нещо е различно от другото.

Със сигурност никой не може да отрече, че имаме такава представа за Бог в себе си, освен ако не мисли, че в човешките умове изобщо няма познание за Бог.

По този начин възприятието за безкрайното е някак предшестващо в мен пред възприятието за крайното, тоест моето възприятие за Бог е пред моето възприятие за себе си. Защото как бих разбрал, че се съмнявам и че желая, тоест, че ми липсва нещо и че не съм напълно съвършен, освен ако в мен не съществуваше някаква идея за по-съвършено същество, в сравнение с което бих могъл да разпозная недостатъците си?

Дори ако цялото знание може да се намери в книгите, където е смесено с толкова много безполезни неща и объркващо натрупано в толкова големи томове, ще ни отнеме повече време, за да прочетем тези книги, отколкото трябва да живеем в този живот, и повече усилия, за да изберем полезните неща, отколкото да ги намериш сам.

Добре е да знаем нещо за обичаите на различните хора, за да преценяваме по-здраво нашите собствени и за да не мислим, че всичко, което е противно на нашите собствени пътища, е нелепо и противно на разума, както онези, които не съм виждал нищо, нямам навик да правя.

От друга страна, когато твърде много време е заето в пътуване, ние ставаме непознати за родната си страна; и твърде любопитните в обичаите от миналото обикновено не познават тези от настоящето.

Но веднага след като завърших курса си на обучение, по което време е обичайно да бъда допуснат до редиците на добре образованите, промених напълно мнението си, тъй като се оказах затънал в толкова много съмнения и грешки, че Струваше ми се, че след като се заех да стана учен, не бях извлякъл никаква полза от обучението си, освен постепенното разкриване пред себе си колко невеж съм бил.

Струва ми се, че съм открил много истини, по-полезни и по-важни от всички, които бях научил преди или дори очаквах да науча.

Често няма толкова много съвършенство в произведенията, съставени от много части и направени от ръцете на различни майстори, както в онези произведения, върху които е работил само един човек.

Има ли нещо по-интимно или по-вътрешно от болката?

Третото, да подредя мислите си в такъв ред, че като започна с най-простите и лесни за познаване обекти, да мога да се издигна малко по малко и, така да се каже, стъпка по стъпка, към познанието на по-сложните; приписване в мисълта на определен ред дори на онези обекти, които по своята собствена природа не стоят в отношение на предходност и последователност.

И последното, във всеки случай да направи изброяването толкова пълно и прегледите толкова общи, че да бъда сигурен, че нищо не е пропуснато.

Ако намеря причина за съмнение във всяко от моите вярвания, това ще бъде достатъчно, за да отхвърля всички тях.

Мога да се убедя, че съм създаден такъв по природа, че лесно мога да правя грешки дори в нещата, които смятам, че разбирам с най-много доказателства и сигурност.

Следователно само от факта, че знам, че съществувам и че в същото време не забелязвам абсолютно нищо друго, което принадлежи на моята природа, освен единствения факт, че съм мислещо същество, правилно заключавам, че моята същност се състои в само това, че аз съм мислещо същество.

Човек трябва да знае какво е мисъл, какво е съществуване и какво е сигурност.

Наистина, когато самите художници желаят да изобразят сирени и сатири чрез особено странни форми, те със сигурност не могат да им припишат съвършено нова природа. По-скоро те просто сливат заедно членовете на различни животни. Или ако може би измислят нещо толкова напълно ново, че нищо подобно не е виждано досега (и следователно е нещо напълно измислено и невярно), но със сигурност най-малкото цветовете, от които го оформят, трябва да са верни.

И винаги съм имал особено голямо желание да се науча да различавам истинското от фалшивото, за да виждам ясно своя път в действията си и да вървя напред с увереност в този живот. Вярно е, че докато просто разглеждах обичаите на другите хора, едва ли намерих там нещо, за което да бъда уверен, и че забелязах, че има толкова голямо разнообразие, колкото бях открил преди това сред мненията на философите. По този начин най-голямата полза, която извлякох от това, беше, че като видях много неща, които, въпреки че ни изглеждат много екстравагантни и смешни, не престават да бъдат общоприети и одобрени сред другите велики народи, се научих да не вярвам в нищо твърде твърдо в което бях убеден само чрез пример и обичай; и така малко по малко се освободих от много грешки, които могат да помрачат естествената ни светлина и да ни направят по-малко способни да слушаме разума. Но след като прекарах няколко години в изучаване на книгата на света и в опити да натрупам малко опит, реших един ден да изучавам и вътре в себе си и да използвам всички сили на ума си в избора на пътищата, които трябва да следвам.

...трябва също така да считаме за невярно всичко, което е съмнително.

Човек не може да си представи нищо толкова странно и толкова неправдоподобно, че да не е казано вече от един или друг философ.

...колкото по-голямо обективно (представително) съвършенство има в нашата представа за нещо, толкова по-голямо трябва да бъде и съвършенството на неговата причина.

Защото се озовах въвлечен в толкова много съмнения и грешки, че бях убеден, че не съм напреднал по-далеч във всичките си опити за учене, освен откриването на всяка крачка на собственото ми невежество.

Оттук заключих, че съм субстанция, чиято цялостна същност или природа се състои само в мислене и която, за да може да съществува, няма нужда от място, нито зависи от каквото и да е материално нещо; така че "Аз", тоест умът, чрез който съм това, което съм, е напълно различен от тялото и дори е по-лесно познат от последното и е такъв, че въпреки че последните не са били, все пак ще продължи да бъде всичко, което е

Напълно изоставих изучаването на буквите. Решил да не търся друго знание освен това, което можех да намеря в себе си или във великата книга на света, прекарах остатъка от младостта си в пътувания, посещавайки дворове и армии, смесвайки се с хора с различни темпераменти и рангове, събирайки различни преживявания, изпробвайки себе си в ситуациите, които съдбата ми предложи, и през цялото време размишлявам върху всичко, което ми се изпречи, за да извлека някаква печалба от него.

Често фалшивата радост струва повече от тъгата, чиято причина е истинска.

И очевидно е, че не е по-малко отвратително лъжата или несъвършенството, доколкото е несъвършенство, да произлизат от Бог, отколкото истината или съвършенството да произлизат от нищото.

Благодарността е вид любов, възбудена в нас от някакво действие на човека, за когото я имаме, и чрез която вярваме, че той ни е направил добро или поне че е имал намерение да го направи.

Нещо повече, аз съм наясно, че повечето от нерелигиозните отричат съществуването на Бог и разграничението на човешката душа от тялото не поради друга причина, а защото тези точки, както те твърдят, никога досега не са били демонстрирани.

След това показах как по-голямата част от материята на този хаос трябва, в съответствие с тези закони, да се разположи и подреди по такъв начин, че да изглежда като небеса;

Както и да е, в съзнанието ми е фиксирано определено мнение от дълго време, а именно, че съществува Бог, който е в състояние да направи всичко и от когото аз, такъв какъвто съм, съм създаден. Откъде да знам, че той не е довел до това, че изобщо няма земя, няма небеса, няма разширено нещо, няма форма, няма размер, няма място, и въпреки това, като е довел до това, че всички тези неща ми се струват, че съществуват точно както правят сега?

Той не може да бъде измамник, тъй като светлината на природата ни учи, че измамата и измамата непременно произтичат от някакъв дефект.

С една дума, ако има някаква работа в света, която не може да бъде толкова добре завършена от никой друг освен от същия, който я е започнал, това е тази, върху която работя.

Но след като прекарах няколко години в изучаване по този начин на Книгата на света и се стремях да придобия опит, един ден взех решение да изучавам и вътре в себе си и да използвам всички сили на ума си в избора на начин, който трябваше да следвам: който (според мен) успя много по-добре, отколкото ако никога не се бях отчуждил от моята страна или от моите книги.

Не може да се измисли нищо, което да е твърде странно или невероятно, за да бъде казано от някой философ.

Защото ми се струваше, че може да се намери много повече истина в разсъжденията, които човек прави относно въпроси, които го засягат, отколкото в тези, които някой учен прави в своето изследване по спекулативни въпроси. Защото последиците от първите скоро ще накажат човека, ако прецени погрешно, докато вторите нямат практически последствия и нямат значение за учения, освен че може би колкото по-далеч са от здравия разум, толкова повече той ще се гордее с тях, тъй като той ще трябва да използва много повече умения и изобретателност, за да се опита да ги направи правдоподобни.

Невъзможно е за хората да разгледат огромния брой нови книги, които се публикуват всеки ден.

Бих искал онези, които изобщо не са запознати с анатомията, да си направят труда, преди да прочетат това, да разрежат сърцето на някое голямо животно, което има бели дробове в тяхно присъствие (защото такова сърце във всички отношения е достатъчно подобно на това на човек) и да му се покажат двете камери или кухини, които са в него.XVI век | XVII век | Франция | математици | философи | енциклопедисти |
Франция математици | Франция философи | Франция енциклопедисти | Франция XVI век | Франция XVII век | математици XVI век | математици XVII век | философи XVI век | философи XVII век | енциклопедисти XVI век | енциклопедисти XVII век

Simona Lyudmilova
Рене Декарт
Коментар #1 от: 09-04-2012, 21:07:54
За всяко нещо има само една истина и който я открие,знае за него толкова,колкото може да се знае.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
^