Начало » Мисли » Рафи

Рафи

роден Агоп Мелик Агопян (1835-1888)
арменски писател романист

Историята е духовна академия, тя е публика, в която се възпитава бъдещото поколение, избягвайки грешките на своите предшественици и следвайки примера на техните достойни дела.

Насилието, царящо в обществото, не се усеща напълно от индивида, докато не го докосне лично.

...онези светини, които вие наричате добродетел или морал, играят най-незначителна роля в отношенията между народите и държавите. Силният винаги поглъща слабия.

- Нищо не може да излекува раните на сърцето ми, татко, нищо не може да изгони тъгата от душата ми, която ме измъчва ден и нощ. Животът наистина стана непоносим за мен и с радост бих умрял, ако знаех, че след смъртта няма друг живот. Но хората отнасят мъката си със себе си в гроба. Това е по-лошо от вечните мъки и бездната на ада...

Страшни са хората, когато се разгневят; неговата свирепост е подобна на свирепостта на мечка, която с пяна на устата, с възпалени очи, първо тъпче малките си.

Тяхната смърт беше нужна, за да поникнат и цъфтят върху кръвта им светите семена, посяти в родната им земя.

- Няма значение. Каквото и да правите, случаят няма да остане скрит. Тук има много хора като Томас Ефенди, които са готови да ви предадат. Местните арменци, ако има възможност да спечелят турците, няма да се спрат пред нищо. Арменецът често вреди на себе си повече от всеки друг; той сам си е враг...

- Кюрдът не идва при арменец напразно: той има нужда от нещо, - мрачно отговори старецът.

Сърцето му е там, у дома. Неуморната му душа се стреми мигновено да прелети над безбрежната морска шир, да стигне до любимата си страна и да излекува раните й... Всичките му мисли са там, в Армения.

Невъзможно е за тридесет години да се изкорени в хората това, което се е развивало в продължение на много, много векове.

Томас Ефенди беше от онези хора, които могат да станат толкова горди и надути, че дори да не могат да преминат през голяма порта, а понякога стават толкова малки, че влизат и през иглено ухо.

Айрапет пребледня. Забелязвайки това, Сара продължи: - Каквото и нещастие и скръб да ни изпрати Господ, трябва да го понесем търпеливо... Нещастни хора! Във всяка скръб те намират утеха в Бога, приписвайки всичко на Бога, само на Него, всички страдания - всичко, което понасят в живота; сякаш Бог е създал нещастието.

Не мога да не се радвам, че сте запазили тази духовна цялост. Но показанията на сърцето рядко са правилни. За съжаление в отношенията между държави и народи това, което наричате добродетел и морал, заема много малко място. Силният винаги потиска и унищожава слабия. Какво можеш да направиш?

Не мога да не се радвам, че сте запазили тази духовна цялост. Но показанията на сърцето рядко са правилни. За съжаление в отношенията между държави и народи това, което наричате добродетел и морал, заема много малко място. Силният винаги потиска и унищожава слабия. Какво можеш да направиш?

Мръсотията не се отмива с мръсотия и безнравствеността не се унищожава с безнравственост. Има и други начини за справяне с тях...

- Знаеш ли, принце, да ловуваш елен е по-трудно от ловуването на лъв или тигър, защото еленът е бърз и може да бяга, а лъвът и тигърът се срамуват да бягат, бият се. А с тези, които се бият, е по-лесно: или печелиш, или ще бъдеш победен.

Синът мислеше за баща си същото, както бащата на сина си: и двамата се смятаха за мъртви, и двамата се смятаха за изгубени. Бащата търсеше подходящо извинение, за да обясни на сина си, за да го информира за пламенните си желания. Синът също търсеше подходяща възможност да говори с баща си и да излее всичките си мъки пред него.XIX век | Армения | романисти | писатели |
Армения романисти | Армения писатели | Армения XIX век | романисти XIX век | писатели XIX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе