Начало » Мисли » Рафаел Сабатини

Рафаел Сабатини

(Rafael Sabatini) (1875-1950)
английски писател

Неблагодарността, всъщност е човешко качество, но да го проявиш е детинщина.

Несправедливостта, направена от някой кралски слуга, в известна степен опозорява самият крал.

Човекът не е венец на природата, а нейното най-отвратително създание и само идиот може да избере професията на целител на тези създания, които заслужават унищожение.

Страната е всичко, а суверенът - нищо.

Бързането никога не води до добро.

Затворът е затвор, даже ако е много просторен, и при него няма стени и решетки.

Съдбата е умна сила, и ние плащаме за злото, което сме направили в живота.

... съжалението от пропуснатите възможности е най-страшният ад, в който може да пребивава живата душа...

Той се появи на света с повишено чувство за нелепости и вродено усещане за това, че светът е безумен.

Виновният трябва да изкупи своите грехове не с лекотата на безболезнената смърт, а в терзание на разума.

Два велики ума могат независимо един от друг да достигнат до един резултат.

Враговете са цената на известността. Само този, който нищо не струва няма врагове.

Изкуплението изчиства съвеста. И тогава покоят влиза в душата.

Когато всички аргументи са изчерпани, нашата окончателна преценка за обкръжаващите се прави въз основа на това, което мислим за себе си.

Убедителността на всеки аргумент зависи от това, как го поднасяш.

Философията го научи да смята жените за най-безумната част от безумният вид.

Въпреки това, понякога предпазливостта е по-добро качество от храбростта.

Ако боговете искат да накажат някого, то преди всичко го лишават от разума.

Лесно е да кажеш "Ще умра за вас" особено когато необходимоста от такива жертви не е доказана изобщо.

Какво е станало веднъж, можете да го повторите отново.

Никой не е толкова възмутен от предложението за извършване на престъпление като най-отявленият злодей.

Ако дама ми каже, че не ме е очакваме, аз правя извода, че моето появяване за нея е нежелателно.

По-добре е да играете ролята на страхливци, поне за да останете живи и да докажете в последствие храброста си.

Думите не са дела, съжденията не са факти.

По-добре да ме ограбват, помислих си, отколкото да ме изгоря на клада.

Това не е моят начин - да поръчам реквием, въпреки факта, че пациентът все още е жив.

Живият страхливец е по-добър от мъртъв глупак.

Философията на капитан Блад: когато нападат човек, или се бий, или бягай.

Битките се печелят не само благодарение на героизма, но и чрез внимателни изчисления...

Понякога това е само подигравка и разкрива истината.

Той яде малко, но пиеше с големи глътки, както мъжете правят в мрачно и депресивно настроение

Те отдавна бяха близки един на друг, макар и да не осъзнаваха това.

Добра половина от всички проблеми на този свят възникнаха поради женските капризи и глупости.

Малко запознат с женската логика, като всеки, който знае, че не знае нищо за жените.

Понякога прибягваме до официални думи, за да изразим дълбочина и чистосърдечост.

Хората изразходват твърде много енергия за случай, който така и не става.

Позволете ми да отбележа, че стига да има възможност да живееш, би било глупаво да избереш смъртта.

Фанатизмът не е съвместим нито с такт, нито с чувство за мярка.

Човек трябва да има смелостта да признае това, което се е осмелил да направи, иначе той е страхливец.

Слабостта и безполезността винаги са скрити под претенциозност ...

Човек трябва да умее понякога да се надсмива над себе си, иначе ще полудее.

Никога не съм бил способен да се отнасям снизходително глупаците.

Как можете да очаквате от човек искреност, когато в основата на човешката природа стои лицемерието.

Много по-добре е да бъдеш зъл, отколкото глупак. Повечето беди в този свят не са плод на злоба, както твърдят свещениците, а плод на глупоста.

Представата за бъдещето в повечето случаи означава напразна загуба на време.

Аз търпя поражение в навечерието на победата.

Съдбата често наказва онези, които се опитват да поемат ролята на провидението.

Ревността е лош спътник на благоразумието.

Бог предпочита, хората да не се лекуват един друг, а да се убиват.

Основният дълг на всеки човек е дългът пред самият себе си, пред собствената си съвест и чест, а не пред длъжноста.

Той се опита да намери в книгите отговора, какъв е смисълът на живота, и това занимание, както и нищо друго, отчуждава човека от реалния живот.

Зад гърба на Марс винаги се крие Купидон.

... почитането на някоя религия само по себе си не означава почитане на онези, които я ръководят.

Беден роб на дълга, проповядващ свободата!

Впрочем, човек по своята природа е безмислен и нелеп.

Нищо в света не е толкова успешно, колкото смелостта.

Човек, който има твърда представа за някои неща, винаги изпада в ужас, когато непосредствено се убеди, че неговата представа съответства на действителноста.

Крайностите често се сливат така, че е трудно да ги различиш.

Капитан Блад беше доволен от живота, с други думи, той беше доволен от себе си.

Когато мъдростта се пренебрегва, глупостта не може да се оплаче от липса на внимание.

Даже най-безстрашният човек, който гледа смело в лицето на смъртта, може да се ужаси, като узнае, от каква смърт трябва да умре.

Всички ние съжаляваме за смърта на човек, който сме уважавали.

Блад не принадлежеше към хората, които спорят. Както казах, той беше самостоятелен човек.

Да, адът е бил създаден за християните. Навярно, понеже те се стремят да превърнат земята в негово подобие.

Жената винаги се подчинява на онзи, който изслуша изповедта й. Това е само един от тайните на нашият загадъчен живот.

Пастирът, чийто живот не е безупречен, унищожава себе си и стадото си.

Бъдещето, скъпи ми Филип, може да се прочете само в миналото.

Причината се гнезди в конфликта между скотът и ангелът, които седят във всеки мъж.

Да поласкаеш суетата на мъжът е изпитан път към неговото сърце.

Само глупакът се учи от грешките си.

Да разбереш вече е много. Това е половината път към прошката.

Той се появи на света с обострено чувство за смешното и с вродено усещане за това, че светът е безумен.

Даже без да зная, че този човек е пират, от пръв поглед е видимо, че той е негодник.

На вас ви се предоставя напълно свободният избор между перото и въжето.

Щастието покровителства смелите.

Ако нацията не се управлява от най-добрите й представители, тя неизбежно ще се задъха и ще изпадне в упадък.

Храбростта често съкрушава силата.

...никоя религия не може да оправдае лъжата.

За съжаление, доста често мъжете не са каквито изглеждат...

Там, където има власт, винаги ще има и злоупотреба с власт.

Не може да има друг Бог, а както и да го наричат хората, няма значение.

За да възтържествува истината, милорд, понякога трябва да се случват чудеса.

Думите винаги са само маска за скриване на нашите мисли, даже ако винаги служат за тяхното истинско изразяване.

Паметта на майката за човек е много по-скъпа и свещена, от паметта на бащата.

Няма абсолютно нищо вярно в този неверен свят.

В този свят никой не може да бъде съден, без значение какво прави, защото всички сме играчки на съдбата.

Ще поема неизбежен риск, но няма да рискувам, когато няма необходимост от това.

С моя чест, сър, вашите думи позволяват много свободно тълкуване!

Песента ми е само признание за безсилието на човешкия език.

На лицето му се стичаше сянка на разочарование и уязвената суета.

Той действаше без излишна суета и затова не изгуби много време.

Човек може да понесе всичко, ако не се съмнява в това, което прави.

Лъжата никога не води към добро.

Пътя към истината е най-краткият път.

Никога не трябва да падаш духом и да признаеш себе си за победен в схватка.

Джентълменът... винаги е готов да рискува заради дамата.

Стремейки се към целта си, хората често са готови да поемат рискове, готови да повярват във възможността за успех.

Не всичко което блести е злато.

Доблестта прави невъзможното възможно и превръща поражението в победа!

Живота е дяволски сложно нещо.

Чест има даже при пиратите.

...никоя власт няма да бъде устойчива, ако тя се поддържа само от насилие и страх.

Любовта е там, където е живота. Тя е животът...

Взаимното недоверие винаги парализира заговора.

Човек трябва да бъде съден не по постъпките, а по мотивите, които ги причиняват.

Нищо в света не е толкова скъпо, колкото суетата.

Ако срещата със злото е неизбежна, мъдрият човек върви насреща му и ускорява събитията.

Той не се отличаваше нито със снизхождение, нито с търпение по отношение на глупаците.

Жаждата за придобиване е проклятието на човечеството.

Той е рицар до идиотизъм.

Надеждата не е изтезание. То е болкоуспокояващо средство в нашият живот.

Ако размишлявам за бъдещи нещастия, тогава настоящето ще ме съкруши.

Който е предупреден, той е въоръжен.

Истински великото е винаги скромно.

Ангелите не се съчетават с дяволите.

Природата е създала всеки за ролята, която той играе.

Аз съм човек на реда и обичам да правя всичко навреме.XIX век | XX век | Англия | писатели |
Англия писатели | Англия XIX век | Англия XX век | писатели XIX век | писатели XX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе