Начало » Мисли » Петър Дънов

Петър Дънов

(1864-1944)
българин, основател на философско учение

Ако човек разбере величието на своята душа, ще падне на колене и ще се поклони на себе си.

Не подавай на всяка цена ръка на сриналия се в калта. Не знаеш защо е паднал...

Човек не може и не трябва да бъде нито абсолютно добър, нито абсолютно зъл.

Достатъчно е да погледнете през очите на любовта, за да видите красотата навсякъде.

Когато обичаш някого заради добрите му качества, ще го обичаш и лошите му качества.

Ако искаш да обичаш не трябва да се страхуваш, ако искаш да те обичат, не трябва да се съмняваш.

Който не е господар на тялото си, той живее в чуждо тяло-друг е неговият господар.

Ценете чувствата на хората, както цените своите. Ако сгрешиш не се извинявай, но се вдълбочи в себе си и там изправи погрешката си. Външното извинение нищо не допринася.

Доброто от злото не може да се отдели, те вървят заедно в живота.

Който може да слезе най-долу то може да се качи и най-горе.

Бъдете силни за доброто, слаби за злото.

Злото е непроявена любов.

Ако крадеш ще те крадат, ако съсипваш, ще те съсипват. Ако обезчестяваш, ще те обезчестяват. Каквото правиш, такова ще намериш.

Когато си доволен от малкото ще дойде и голямото.

Пазете се от раздвоение в ума и сърцето.

Природата обича само онзи, който има високи идеи.

Знанието се превръща в сила когато се прилага.

Не всякога приятното е добро.

Който не разбира смисъла на злото, само той се страхува от него. Обаче който го разбира, той гледа на него като огъня може да причини хиляди пакости и добрини на човека, така и злото може да причини пакости и добрини.

Направи добро и го забрави и то ще се върне при тебе с плод.

Не можеш да убедиш хората в нещо, ако ти сам не вярваш.

Злото се явява във формата на същество което обича.

Ако искаш да ти е мирна главата не хвали доброто и не кори лошото.XIX век | XX век | България | философи |
България философи | България XIX век | България XX век | философи XIX век | философи XX век

Димитър
до Мария
Коментар #24 от: 19-09-2013, 06:27:48
"В учението което влизате, единствено значение има това, което вършите."
Учителя Беинса Дуно(цитирам по памет)
Така, че декларативни остроумия са безпредметни!
Не са продуктивни:Христос е категоричен -"По делата ще ги познаете!"
и НИКОГА НЕ ПРОПУСКАЙ ДА ПИШЕШ Б О Г С МАЛКА БУКВА!
Анонимен
Re:
Коментар #23 от: 24-07-2013, 19:05:03
"Не спадам към никоя църква, към никоя партия, организация, към никой народ, защото не съм от Земята. „А откъде си?" От Слънцето идвам и отивам към него. Под „слънце" разбирам онзи възвишен, разумен живот. В мен всяка мисъл, всяко желание е претеглено."

"Не желая да ме правите център, нито желая да ставам проводник на вашите, ако щете дори и добри мисли. Не искам в умовете ви да изпъква някой си господин Дънов, а искам да познаете Господа, защото аз имам и взимам участие във всичките Му дела. И ако не вярвате в мене, вярвайте в Неговото Слово. Човек, който иска доказателства, трябва да повярва в Христа и тогава той ще прави чудеса по-големи и от тези, които Христос е правил."
Мария
мъдростта
Коментар #22 от: 18-05-2013, 14:56:51
Мъдростта,като извор, който бог ни е открил за да отолим жаждата си е проявил чрез велики мислители, философи и духовни водачи, от които е и Учителят Петър Дънов, дълго време аз неуспявах да порумея това, което е написъл но днес разбрах една частица от тази мъдрост, закоето благодаря на Бога.
Кин-Войло
...злото може да причини и пакости и добрини...
Коментар #21 от: 18-04-2013, 18:33:00
Комай Петър Дънов е единственият, който е изказал такава мисъл. Тя свидетелствува за пълното отсъствие на фанатично доктринерство при него.

Истина е, че доброто и злото са неотделими едно от друго: те са двете лица на една и съща монета - "ези" и "тура". В риториката, обаче, поставила си за цел да утвърди доминиращата позиция на "доброто" над "злото", често се твърди, че "злото" е само сянка на вездесъщото "добро". Но ако директната светлина, очертаваща сенките, се замени с разсеяна светлина, "сянката-зло" би трябвало да се размие и да остане видимо само "обективното добро". Естествено, такъв ефект не се наблюдава. Такава риторика генерира утопии, а утопиите, както знаем, подвеждат, защото за тези от нас, които умеят да наблюдават, и доброто и злото са еднакво вездесъщи.

Същността на проблема е в това, че доброто и злото не са "обекти", а "принципи".

Ако аз се намирам сред африканската савана и насреща ми се появи лъв, който би искал да удовлетвори глада си с мен, това ще рече, че лъвът е на страната на "злото", защото жадува унищожението ми, а аз съм на страната на "доброто", защото съм застрашен от изяждане. В същото време и аз съм на страната на "злото", защото съм поръчал да ми заколят едно агънце, с което да си направя довечера пиршество, след като съм го изпекъл и гарнирал с подходящи подправки. В случая агънцето е на страната на "доброто", защото ще се окаже жертва на мен - злия лакомник. Но като си спомня, че същото това агне преди седмица беше охрупало лехата с магданоза на баба ми, си давам сметка, че тогава пък агнето е било на страната на "злото", унищожавайки мерудията, която е била принесена в жертва, заради "добротата" си да не се съпротивлява, когато не я употребяват по предназначение - т.е. според смисъла на нейната целесъобразност... От друга страна самият лъв е настраната на "доброто", тъй като е представител на един застрашен вид - броят на лъвовете в африканската савана ежегодно намалява поради ред причини.

Изобщо - по всяко време всеки на тоя свят изяжда нещо и някого, докато накрая сам бъде изяден - ако не от другиго, то поне от червеите в земята. И ако това не е картината на всеобщо "зло" - халал му вяра!

Има обаче и картина на всеобщото "добро". Това е принципът на онова "добро", което се състои в способността за самовъзстановяване на видовете. Магданозът на баба ми е опасан от агънцето, но след първия дъжд избуява с нова сила. Агънцето - под формата на чеверме - дарява с наслада гастрономическите ми щения, но в същото време са се родили десетки други агнета, които ще обновят стадото. Лъвът загива от копието на масайския бракониер, но някъде цяла дузина лъвчета се боричкат около майка си.

...Доброто - това е приемствеността, но дозираната приемственост, при която се унаследява само това, което е целесъобразно, а всичко, което не е целесъобразно, бива обречено на забрава.

Както тук, така и малко по-горе, употребих термина "целесъобразност". Ако някой се залови да изучи по-задълбочено Дънов и неговото интелектуално наследство, ще осъзнае, че цялата философия на този възпитаник на Бостонския Университет трябва да бъде назована "Философия на Целесъобразността".
Кин-Войло
Проявление на непроявените неща...
Коментар #20 от: 16-04-2013, 18:24:29
Ако "Злото е непроявена любов", то защо не допуснем, че "Доброто е непроявена ненавист"?
Димитър
Допълнение
Коментар #19 от: 04-04-2013, 01:56:12
"Какъв е произходът на фамилията, в която дойдох? Фамилията ми е Дънов, но това е псевдоним. Бащата на моя дядо бил много як, здрав човек, като дъно. От тая дума произлиза прякорът Дънов. Дъно има и бъчвата, и реката, и морето - интересно е за кое дъно се отнася. Навсякъде има дъно! Горко на оня, който няма дъно! Когато ви наричат „дъновисти", ще знаете, че не сте мои последователи, а сте хора с дъно."

Аз съм вселен. Вселяването е станало на 7 март 1897 година (стар стил). Това вселяване е станало на няколко етапа.

Ако започна да ви разправям де съм учил, няма да ми повярвате. Тщеславие е от моя страна да ви разправям за себе си. Ако ви кажа, че съм обиколил всички светове, всички планети, ще повярвате ли?"
Димитър
Философско учение на Петър Дънов НЯМА
Коментар #18 от: 04-04-2013, 01:51:58
Гражданинът известен под името Петър Константинов Дъновн и Учителят Беинса Дуно нямат почти нищо общо. Не обърквайте хората!
"Вие мислите, че аз съм господин Петър Дънов. Не, отдавна, преди 20 години, Петър Дънов напусна физическото тяло и сега аз, който ви говоря, съм Духът на Истината." (УЧИТЕЛЯТ ЗА СЕБЕ СИ)
"Някои сега ни кръщават „дъновисти". Най-голямата пакост, най-големият позор за мене е туй име „дъновисти". „Дъновисти", това е псевдоним. Аз самият не съм „дьновист". Някому може да е много приятно да се нарича дъновист, но за мене думата „дъновист" или когато споменат думата „Дънов", то е забиване един гвоздей в ръката ми. Не е въпросът за това. Ние всички страдаме от „дъновисти", „павелисти" и т.н. От тази неразбранщина страда днешният свят. Не ви казвам кой е Дънов, искам да знаете това. Аз съм като вас. Като разглеждам Христовото учение, аз не се деля от вас. А защо съм един от вас? Защото зная, че той е Любов, не мога да правя разлика между Неговите същества. Тъй като ви гледам вън от Бога, нищо не сте, но от гледището на Любовта, в този организъм, в туй състояние, аз имам почитание и Любов към вас, като зная, че вие сте проявление на Бога." (ПАК ТАМ)

"Преди няколко дни дойде при мене един приятел и ми каза, че някои учени щели да говорят на събрание против мене, против моето учение. Е, тогава те се заблуждават; учение на господин Дънов няма. Следователно ако говорят против учението на Дънов, те са донкихотовци. Има едно Божествено учение, което ми е познато. То е великото Божествено учение за живота; с него аз съм запознат от памтивека."

Така, че трябва да се коригирате. Не се занимавайте с неща, които не разбирате, защото не осъзнавате каква тежка отговорност поемате!
Веселин
Мисли от Учителя
Коментар #17 от: 17-01-2013, 21:52:15
Бялата раса е достигнала вече най-високата точка на своето развитие. Ако тя не впрегне силата на своя ум с Любовта, ще дойде най-голямото разрушаване в света. Тая култура ще донесе най-голямата икономична борба за надмощие, кой да има повече, кой да господарува. Това е процес на разрушаване и разлагане.
Анонимен
Re:
Коментар #16 от: 09-01-2013, 12:41:39
бъдете благодарни,благословени и горди че всемировият учител е роден в България роко гр.Бургас
Първан Благоев
Впечатлен съм
Коментар #15 от: 02-01-2013, 11:24:34
Впечатлен съм от тези мисли.аз съм едва на 26 години,днес за първи път чета извадки от лекции и книги на П.Дънов.Мисля,че това е самата истина,впечатлен съм.Благодаря и на вас,че сте публикували тази статия.Бъдете Добри.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
^