Начало » Мисли » Освалд Шпенглер

Освалд Шпенглер

(нем. Oswald Spengler) (1880-1936)
немски философ, историк и културолог

Човекът - това е единственото същество, знаещо за смъртта.

У "човечеството" няма никакви цели, никакви идеи, никакъв план, така както няма цел при вида на пеперуди или орхидеи. "Човечество" е празна дума.

Дори и човекът даже да е мислещо същество, то той е все така далеч от това, че да бъде създание, съществуването на което се заключава в мислене.

Човек придържащ се към фактите, и поет никога не могат да се разберат един друг.

Чувстващият орган едновременно се явява разбиращ орган.

Човекът е като растение - или расте, или умира. Няма трето.

Растението живее, не знаейки защо. Животното живее и знае за това. Човек се удивлява от своя живот и задава въпроси. Но човек не може да даде отговори на тях . Той може само да вярва в правилността на своят отговор, и тук не съществува ни най-малко различие между Аристотел и последният от диваците.

Общочовешка етика не съществува.

Умирайки, културата се превръща в цивилизация.

Тайната на цялата победа се крие в организацията на не-очевидното.

Това е нашата цел: да направим възможно най-смислен този живот, който ни е подарен; да живеем по такъв начин, че да се гордеем със себе си; да действаме по такъв начин, че да живее част от нас.

Ако малцина могат да издържат на дълга война без влошаване на душата, никой не може да издържи дълъг мир.

Социализмът не е нищо друго освен капитализъм на нисшите класи.

Преди това на никого не бе позволено да мисли свободно; сега е позволено, но никой вече не е способен на това. Сега хората искат да мислят само онова, което трябва да мислят, и това смятат за свобода.

Когато обикновената мисъл за високо култивиран народ започва да разглежда "раждането на деца" като въпрос на плюсове и минуси, дойде големият повратен момент.

За щастие в последния час винаги имаше няколко войници, които да спасят Цивилизацията.

Какво е истината? За мнозинството онова, което непрекъснато чете и чува.

Оптимизмът е малодушие.

Всъщност няма значение какво пише в конституция. Важното е какво в крайна сметка прави колективният инстинкт от нея.

Мирът е желание, войната е факт; и историята никога не е обръщала внимание на човешките желания и идеали.

Ние германците никога няма да произведем друг Гьоте, но може да произведем друг Цезар.

Вие сте попаднали в течението на непрестанните промени. Животът ти е вълничка в него. Всеки момент от вашия съзнателен живот свързва безкрайното минало с безкрайното бъдеще. Участвайте и в двете и няма да намерите настоящето празно.

Философията, любовта към мъдростта, е страх и омразата срещу неразбираемото.

Онези, които говорят твърде много за раса, вече нямат това в себе си.

Християнската теология е бабата на болшевизма.

Всяко действие променя душата на извършителя.

Когато трима либерали се съберат, те образуват нова партия; това е тяхната идея за индивидуализъм. Те никога не се присъединяват към боулинг клуб, без да въведат като част от "дневния ред" изменение в устава.

Историята е онази форма, която въображението му търси разбиране на живото съществуване на света във връзка със собствения му живот, което той по този начин инвестира в по-дълбока реалност.

Когато англичанинът говори за национално богатство, той има предвид броя на милионерите в страната.

И националсоциалистите вярват, че могат да си позволят да игнорират света или да му се противопоставят и да изградят своите замъци във въздуха, без да създават евентуална мълчалива, но много осезаема реакция от чужбина.

Научихме, че историята е нещо, което не забелязва независимо от нашите очаквания.

Животът на индивида е от значение за никого, освен за самия него: въпросът е дали той иска да избяга от историята или да даде живота си за нея. Историята не подрежда нищо според човешката логика.

Чрез парите демокрацията става собствен разрушител, след като парите са унищожили интелекта.

Сред политическите нагласи, които преобладават в Германия днес, само социализмът има потенциал за вътрешна стойност и цялост.

От строго техническа гледна точка социализмът е принципът на общественото обслужване. В окончателния анализ всеки работник има статут не на бизнесмен, а на държавен служител, както всеки работодател.

Някога свободата и необходимостта бяха идентични; но сега това, което се разбира от свобода, всъщност е липса на дисциплина.

По всяко време и на всички места мъжете и жените от всяка култура се заслужават едни други.

Който определи Бога, вече е атеист. Който го докаже, също.

За истинският мислител няма абсолютно верни или неверни гледни точки.

Истините са абсолютни и вечни, тоест нямат нищо общо с живота.

Една жена е силна, защото е такава, каквато е.

Има толкова морал, колкото има култури, не повече и не по-малко.

Истинските приятели се разбират без излишни думи, искрената вяра прави без думи изобщо - мълчи.

Детето започва да говори много преди да произнесе първата дума.

Моралът никога не е реалност, иначе целият свят би станал свят.

В древни времена една жена изпълняваше ролята на ясновидец не защото е получила силата да предсказва бъдещето, а защото самата тя е това бъдеще.

Човек който се придържа към фактите и поет никога няма да се разберат.

Всеки изисква нещо от другите. Думите "трябва да" се произнасят с пълно убеждение.

Перспективата на птичия поглед е заменена от гледната точка на жабата.

Съдбата е дума, чието съдържание трябва да почувствате.

Атеистичната наука също има религия.

В момента не мислим за земята като цяло, а сме разделени на части от света. Само за философи и историци това все още не е известно.

Строго разделение на расите - този плод на суетата на цялата етнография е невъзможно.

Нямаме партия без склонност към инквизицията под една или друга форма.

Египтянинът отрича унищожението. Античният човек го утвърждава с целия език на формите на своята култура.

Разликата не е дали това учение е вечно или преходно, а дали е живо учение за известно време или мъртвородено.

Разбирането на света означава за мен да бъда достоен за него.

Човечеството няма никаква цел. Няма идея. Човечеството е празна дума. Има много мощни култури, всяка със своя идея, собствен живот и собствена смърт.

Няма нищо по лесно от замяната на отсъстващите мисли със създаване на система.

Природата е образ, чрез който човек, принадлежащ към висша култура, дава единство и значение на преките впечатления от своите чувства.

Същността на цялата култура е религията, следователно същността на цялата цивилизация е нерелигиозността.

Да разбереш историята означава да си експерт за хората в най-висшия смисъл на думата.

Феноменът на другите култури говори на различен език. За другите хора има и други истини. За мислителя всички те имат власт или никоя от тях.

Колкото по-малък е градът, толкова по-безсмислено е суетенето с тези картини и музика.

Всяко създание изживява друго същество и неговата съдба само във връзка със себе си.

Всяка култура преминава през възрастовите етапи на индивида. Всеки има своето детство и младост, своята зрялост и старост.

За мен човечеството е зоологична величина.

В имената и числата човешкото разбиране придобива власт над света.

Марксистите са силни само в отричането, в сферата на положителното са безпомощни.

Природата трябва да се интерпретира научно, историята изисква поетическо творчество.

Практическата нужда беше тук, както винаги, само маска от дълбока вътрешна необходимост.

Концепциите не могат да изобразят онова, което не е разбираемо, те могат само да предизвикат чувство на разбиране.

Времето създава пространство, но пространството убива времето.

Механиката е отражение на съществуващата понастоящем логика и обратното.

Този "хуманен" смисъл на живота, който е толкова типичен за съвременния Запад, само потвърждава неговия плебейски и основен аспект.

Целта на човечеството беше да освободи индивида от възможно най-голяма част от работата, като я остави на машините.

Хората обикновено мислят в групови стереотипи.

Историята на културата е реализирането на нейните възможности.

Културите са организми. Историята на културата е тяхната биография.

Душата на художника е като душата на културата...

Фауст е портрет на цяла култура.

Природата е съвкупността от естествено необходимото.

Чувството за форма на скулптора, художника и композитора е по същество математическо.

Следователно стилът на всяка възникваща математика зависи от това в коя култура се корени и какво мислят хората за нея.

Има няколко свята на числата, защото има няколко култури.

Истините съществуват само във връзка с определено човечество.

Предпочитам римския акведукт пред всички римски храмове и статуи.

Всяко истинско историческо изследване е истинска философия - или просто работа на мравки.

Империализмът е чиста цивилизация. В появата му се крие неизбежната съдба на Запада. Енергията на културен човек е насочена навътре, енергията на цивилизования е външна.

Да защитаваш известно нещо или да се бориш срещу него - това са просто различни форми на изразяване на едни и същи вътрешни условия.

Векът на експанзивната дейност е епоха на упадък, но не ние избрахме този път.XIX век | XX век | Германия | философи | историци | културолози |
Германия философи | Германия историци | Германия културолози | Германия XIX век | Германия XX век | философи XIX век | философи XX век | историци XIX век | историци XX век | културолози XIX век | културолози XX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе