Начало » Мисли » Норберт Винер

Норберт Винер

(Norbert Wiener) (1894-1964)
американски математик, логик и философ

Светът на бъдещето ще бъде свят във все по-упорита борба за отстраняване на бариерите, ограничаващи нашия разум.

В тоталитарните страни в отговор на сигналите за обратна връзка се реагира с унищожение на носителя им.

Мозъка на писателя е по-нужен, от компютъра.

За да живееш ефективно, трябва да живееш с адекватна информация.

Една от главните отговорности на математика в неговата работа в качеството на съветник на учените - да ги предупреждава, че не да очакват твърде много от математиците.

Ние изменихме своето обкръжение така радикално, че сега трябва да изменим себе си, за да живеем в това ново обкръжение.

От убеждения в това, което е необходимо, те отиват към убеждение за това, което е възможно.

Трябва да се помни, че в игрите на ядрените войни изобщо няма експерти и не може и да има.

Бъдещето има малка надежда за тези, които очакват новите ни механични роби да построят свят за нас, където най-накрая ще бъдем освободени от необходимостта да мислим.

От гледна точка на последващото използване, всяко изобретение трябва да се оценява не само по своята същност (това, за което е измислено), но и по начина, по който може и ще служи на човека. Втората част от тази задача често е много по-сложна от първата.

Никога не съм смятал удовлетворяването и даже щастието за велика човешка ценност.

Информацията е информация, а не материя и не енергия.

Фактът, че все още не можем да телеграфираме схемата на човека от едно място на друго, се дължи главно на технически трудности.

В вероятностният свят вече не се занимаваме с ценностите и преценките, свързани с определена реална вселена като цяло, а вместо това поставяме въпроси, на които могат да се намерят отговори в предположението за огромен брой подобни светове.

Такъв образ, машината може да генерира съобщение, а съобщението може да генерира машина.

Дисциплината на един учен е, че се посвещава на търсенето на истината. Тази дисциплина поражда желание да се правят жертви, било то материални жертви или дори в краен случай жертвата на собствената сигурност.

Що се отнася до възможността за събиране и възприемане на информация, физическото присъствие се простира в определен смисъл. Гледането и даването на заповеди на целия свят е почти същото като да бъдеш навсякъде.

Разнообразието и вероятностната възможност са характерни за човешкото възприятие и са ключът към разбирането на най-значимите човешки въздействия и постижения. Разнообразието и възможностите формират самата природа на човешкото тяло.

Индивидуалността е пламък, а не камък; форма, а не материално съдържание. Тази форма може да се предава чрез комуникационни канали, модифицирана или копирана.

Учените обикновено са прекалено чувствителни и толкова лесно възбудени като художниците и поетите.

Така че комуникацията и управлението са същността на вътрешния живот на човека, не по-малко от социалния му живот.

Тук говоря за машината, но не само за машината, изработена от мед и желязо... няма голяма разлика, ако тази машина е направена от плът и кости.XIX век | XX век | САЩ | математици | философи |
САЩ математици | САЩ философи | САЩ XIX век | САЩ XX век | математици XIX век | математици XX век | философи XIX век | философи XX век

Кин-Войло
…Пламък, а не камък…
Коментар #4 от: 01-11-2021, 22:07:50
«Индивидуалността е пламък, а не камък; форма, а не материално съдържание. Тази форма може да се предава чрез комуникационни канали, модифицирана или копирана.»

А защо не си представим, че в най-първичната древност (когато на света не е имало друго, освен наскоро застинали вулканични буци и камъни), индивидуалностите са се синтезирали от самосебе си именно в базалтовото лоно на вулканичните шисти. Така Природата е направила своя пръв опит са ОДУХОТВОРЯВАНЕ.

Времето минавало, появили се първите протеинови формации и тогава „индивидуалностите“ започнали да напускат безжизнения камънак и да се внедряват в припламващите белтъчини. Така се установила традицията на ПРЕРАЖДАНЕТО, всеки цикъл от което е носел на „подскачащата индивидуалност“ нещо ново, което я е превръщало в по-висша форма, за да намери тя накрая сили за „хомо сапиенса“.

Ако сега обаче направим така, че „хомо сапиенс“ изчезне (понеже — както вече е пределно ясно — е станал непотребен от прагматично-утилитарна гледна точка), индивидуалностите едва ли биха се върнали в лоното на силициевия камънак, от който се правят електронните чипове.
Кин-Войло
Лишена от смисъл идея
Коментар #3 от: 26-11-2020, 02:53:51
«Мозъкът на писателя е по-нужен, от компютъра.»

И все пак мозъкът на писателя е този, който е бил до такава степен отегчен от обичайните си задължения, че е измислил великата глупост, наречена „ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ“. Доказано е, че изкуственият интелект е точно толкова лишена от смисъл идея, колкото и „перпетуум-мобиле“ (вечният двигател).

Компютърът, който сам по себе си е едно голо желязо, очакващо намесата на ЕСТЕСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ, за да сработи, е далеч по-честен. Той си върши работата, за която е програмиран и не се заиграва с безделнически фантазии за „изкуствен интелект“.
Кин-Войло
Ново и непознато досега ПОЗНАНИЕ
Коментар #2 от: 26-11-2020, 02:38:50
«Информацията е информация, а не материя и не енергия.»

Информацията е белегът, който някой оставя след себе си върху материята или енергията (или и върху двете едновременно), когато мине от там и остави нещата разместени, променени — не такива, каквито ги е заварил. Информацията е изменение на формата — затова се и нарича „ин-формация“.

Ако обаче се променя смисълът на самата същност на нещата, терминът трябва да бъде някакъв друг — например: „транс-резон“.

Информацията е вид писменост, която се прочита, дори да е изразена с неясни символи. Тя може да се възприеме чрез сетивата ни — да се види, да се чуе, да се докосне, вкуси, помирише…

Трансрезонът от своя страна е недостъпен за нас. И все пак той ни спохожда по време на „ревелация“, т.е. когато се намираме в състояние на „транс“, при което получаваме „озарение“, „откровение“… И ние добиваме ново и непознато досега ПОЗНАНИЕ (ако разбира се сме подготвени за такова).
Kin Voilo-y-Cabala Vovan
Eдин всемогъщ култ
Коментар #1 от: 17-06-2013, 01:49:23
"Една от главните отговорности на математика в
неговата работа в качеството му на съветник на
учените е да ги предупреждава да не очакват
твърде много от математиците."

Математикът е духовно лице в храма на науката. Той е жрец. Той е магьосник. Той е отдаден на един всемогъщ култ. Математикът пише по черната дъска кабалистически символи и изрича порой от свръхестествени заклинания, които могат да се сторят на рационално мислещия скептик като предизвикателство към здравия разум, но в крайна сметка проблемите в науката се решават именно по свойствения за математиката "ирационален" начин. Дори и да не бива да се очаква твърде много от един или друг математик, надеждата на знаещото братство все пак си остава в математиката като цяло.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
^