Начало » Мисли » Ноам Чомски

Ноам Чомски

Аврам Ноам Чомски (Avram Noam Chomsky) (1928)
американски лингвист, философ, когнитивен изследовател и политически активист

Накарайте хората да се боят от наркомани, престъпници, многодетни майки, живеещи на социални помощи, имигранти, и пришълци - и вие напълно ще ги контролирате.

Цензурата не е еднократен опит. За този, който я е преживял, тя ще трае вечно. Това е клеймо, което остава в мозъка завинаги.

Ако ние не вярваме в свободата на изразяване на хората, които презираме, значи, ние не вярваме в свободата на изразяване.

Оптимизмът е стратегия. Ако вие не вярвате, че по-добро бъдеще е възможно, вие никога няма да направите крачка, която ще доведе до по-добро бъдеще. Ако вие считате, че няма надежда, няма и да има. Изборът е ваш.

Главното, което учи историята, в това число и съвременната е, че правата не се предоставят, правата се получават в битка.

Интернет икономисва пари, интернет икономисва време. Но той убива отношенията. Помня, че когато живях в малък град и пощата там беше място за общуване. У дома нищо не се доставяше, понеже сутрин хората отиваха, взимайки кореспонденцията, общуваха.

Безпричинното убийство на мирни граждани е тероризъм, а не война с тероризма. Всички се вълнуват, кога ще спре тероризмът. Много просто: престанете да участвате в него.

В Америка има една партия - партията на бизнеса. Но при нея има две фракции: демократи и републиканци. Те се различават, но водят примерно една и съща политика. И по отношение на тази политика аз съм настроен опозиционно - както и по-голямата част от населението на страната.

Системата на образованието е филтър, който пресява тези, които не умеят да се подчиняват. Говори едно, а мисли друго. Този, който не се справя с желанието да каже на учителя: "Ти си глупак". Затова и че по време на работа ще бъдат задължени.

Но антиамериканизма е тоталитарна концепция. Само по себе си е идиотско понятие.

Пропагандата в условия на демокрация играе същата роля, както и тоягата в тоталитарната държава.

Както и да критикувам американската политика, аз самият не мога да стана политик. При нас във факултета всички регулярно се сменят на длъжноста главен администратор Единственият човек, на който не са позволили да я изпълнява съм аз. Всички разбират, че аз всичко ще разваля.

Най-ефективният начин да се ограничи демокрацията се състои в това, че правото да се вземат решения да се отнеме от обществото и да се предаде на безотговорни институции: крале и князе, жречески касти, военни хунти, партии с диктаторски пълномощия и съвременни корпорации.

От едни и същи предпоставки за произлезли ти важни неща: фашизъм, болшевизъм и корпоративна тирания.

Ние наричаме интелектуалците интелектуалци, понеже те са привилегирована класа, а не защото те са по-умни от нас.

Ако изберем, можем да живеем в свят на успокояваща илюзия.

Не трябва да търсим герои, трябва да търсим добри идеи.

Ако не вярваме в свободата на изразяване на хората, които презираме, ние изобщо не вярваме в нея.

Цялата образователна и професионална система за обучение е много сложен филтър, който просто отсява хора, които са твърде независими и които мислят за себе си, и които не знаят как да бъдат покорни и така нататък - защото те са неработещи за институциите.

Умният начин да държите хората пасивни и послушни е да ограничите стриктно спектъра от приемливи мнения, но да позволите много оживен дебат в този спектър...

Оптимизмът е стратегия за създаване на по-добро бъдеще. Защото освен ако не вярвате, че бъдещето може да бъде по-добро, е малко вероятно да се засилите и да поемете отговорност да го направите такова. Ако приемете, че няма надежда, вие гарантирате, че няма да има надежда. Ако приемете, че има инстинкт за свобода, има възможности да промените нещата, има шанс да допринесете за създаването на по-добър свят. Изборът е ваш.

Никога не съм знаел за друг вариант, освен да поставя под въпрос всичко.

Всички се тревожат за спирането на тероризма. Е, наистина има лесен начин: Спрете да участвате в него.

Навсякъде, от популярната култура до пропагандната система, има постоянен натиск хората да се чувстват безпомощни, че единствената роля, която могат да имат, е да приемат решения и да консумират.

Образованието е система от наложено невежество.

За силните престъпленията са тези, които другите извършват.

Ако приемете, че няма надежда, вие гарантирате, че няма да има надежда. Ако приемете, че има инстинкт за свобода, че има възможности да промените нещата, тогава има възможност да допринесете за създаването на един по-добър свят.

Отговорност на интелектуалците е да говорят истината и да разобличават лъжите.

Мисля, че има смисъл само да търсим и идентифицираме структури на власт, йерархия и господство във всеки аспект от живота и да ги предизвикваме; освен ако не може да се даде оправдание за тях, те са нелегитимни и трябва да бъдат демонтирани, за да се увеличи обхватът на човешката свобода.

Или повтаряте същите конвенционални доктрини, които всички останали казват,... [или] в противен случай казвате нещо, което всъщност е вярно, и то ще звучи сякаш е от Нептун.

Не радикалният ислям тревожи САЩ - това е независимостта.

Колкото повече можете да увеличите страха от наркотици, престъпност, майки на социални помощи, имигранти и извънземни, толкова повече контролирате всички хора.

Това е целият смисъл на добрата пропаганда. Искате да създадете лозунг, срещу който никой няма да бъде и всички ще са за. Никой не знае какво означава, защото не означава нищо.

Как така имаме толкова много информация, но знаем толкова малко?

Това е, което винаги съм разбирал като същността на анархизма: убеждението, че тежестта на доказване трябва да бъде възложена на властта и че тя трябва да бъде премахната, ако тази тежест не може да бъде изпълнена.

Вижте, хората с власт разбират точно едно нещо: насилието.

Напълно възможно е - изключително вероятно, може да се предположи - че винаги ще научаваме повече за човешкия живот и личност от романите, отколкото от научната психология.

Пропагандата е за една демокрация това, което е тоягата за тоталитарна държава.

...Библията е може би най-геноцидната книга в литературния канон.

Смятам, че отговорността се натрупва чрез привилегии. Хора като вас и мен имат невероятно количество привилегии и следователно имаме огромно количество отговорност. Ние живеем в свободни общества, където не се страхуваме от полицията; разполагаме с изключително богатство, достъпно за нас според глобалните стандарти. Ако имате тези неща, тогава имате онзи вид отговорност, който човек няма, ако той или тя робува седемдесет часа седмично, за да сложи храна на масата; отговорност най-малкото да се информирате за властта. Отвъд това, въпросът е дали вярвате в моралната сигурност или не.

Важно е да се има предвид, че политическите кампании са проектирани от същите хора, които продават пасти за зъби и коли.

Науката е малко като вица за пияния, който търси под стълба на лампата ключ, който е изгубил от другата страна на улицата, защото там е светлината. Няма друг избор.

Смешно е да се говори за свобода в общество, доминирано от огромни корпорации. Каква свобода има в една корпорация? Те са тоталитарни институции - получавате заповеди отгоре и може би ги давате на хора под вас. Има горе-долу толкова свобода, колкото при сталинизма.

Безцветните зелени идеи спят бясно.

Повечето проблеми на преподаването не са проблеми на растежа, а подпомагане на култивирането на растеж. Доколкото знам и това е само от личен опит в преподаването, мисля, че около деветдесет процента от проблема в преподаването, или може би деветдесет и осем процента, е просто да се помогне на учениците да се заинтересуват. Или това, което обикновено се свежда до това, е да не им попречим да се интересуват. Обикновено те идват с интерес и процесът на обучение е начин да прогонят този дефект от съзнанието си. Но ако [на децата]... нормалният интерес се запази или дори се събуди, те могат да правят всякакви неща по начини, които не разбираме.

Умният начин да държите хората пасивни и послушни е да ограничите стриктно спектъра от приемливи мнения, но да позволите много оживен дебат в този спектър – дори да насърчите по-критичните и дисидентски възгледи. Това дава на хората усещането, че има свободно мислене, докато през цялото време предпоставките на системата се подсилват от ограниченията, поставени върху обхвата на дебата.

Гьобелс подкрепяше свободата на словото за възгледи, които харесваше. Такъв беше и Сталин. Ако наистина сте за свободата на словото, тогава сте за свободата на словото точно за възгледите, които презирате. В противен случай не сте за свободата на словото.

Това е само тероризъм, ако ни го направят. Когато им причиним много по-лошо, това не е тероризъм.

Нашето невежество може да бъде разделено на проблеми и мистерии. Когато се сблъскаме с проблем, може да не знаем решението му, но имаме прозрение, нарастващо знание и представа за това, което търсим. Когато се сблъскаме с мистерия обаче, можем само да се взираме в почуда и недоумение, без да знаем как изобщо би изглеждало обяснението.

В тази вероятно крайна фаза от човешкото съществуване демокрацията и свободата са повече от идеали, които трябва да бъдат ценени - те може да са от съществено значение за оцеляването.

Смъртното наказание може да бъде толерирано само от крайни етатистки реакционери, които изискват държава, която е толкова мощна, че има правото да убива.

Ключовият елемент на социалния контрол е стратегията за отвличане на вниманието, която е да се отклони общественото внимание от важни въпроси и промени, решени от политическите и икономически елити, чрез техниката на наводнение или наводняване на непрекъснато разсейване и незначителна информация.

Ако погледнете историята, дори скорошната история, ще видите, че наистина има напредък... С течение на времето цикълът е ясно, обикновено нагоре. И това не се случва по законите на природата. И не става по социалните закони... Това се случва в резултат на упорита работа на отдадени хора, които са готови да гледат на проблемите честно, да ги гледат без илюзии и да отидат на работа, като ги отрязват, без гаранция за успех - всъщност, с нужда от доста висока толерантност към провал по пътя и много разочарования.

Красотата на нашата система е, че изолира всички. Всеки човек седи сам пред тръбата, нали знаете. Много е трудно да имаш идеи или мисли при тези обстоятелства. Не можеш да се бориш сам със света.

Ако някой мисли, че трябва да ме слуша, защото съм професор в MIT, това са глупости. Трябва да прецените дали нещо има смисъл по съдържанието му, а не по буквите след името на човека, който го казва.

Броят на хората, убити от санкциите в Ирак, е по-голям от общия брой на хората, убити от всички оръжия за масово унищожение в цялата история.

Ако Нюрнбергските закони бяха приложени, тогава всеки американски президент след войната щеше да бъде обесен.

Хората, които наричат себе си привърженици на Израел, всъщност са привърженици на неговата морална дегенерация и окончателно унищожение.

Езикът е процес на свободно създаване; неговите закони и принципи са фиксирани, но начинът, по който се използват принципите на генериране, е свободен и безкрайно разнообразен. Дори тълкуването и използването на думи включва процес на свободно създаване.

От Джими Картър насам религиозните фундаменталисти играят основна роля в изборите. Той беше първият президент, който се постара да се покаже като новороден християнин. Това запали малко светлина в умовете на мениджърите на политическите кампании: преструвайте се на религиозен фанатик и можете да вземете една трета от гласовете веднага. Никой не попита дали Линдън Джонсън ходи на църква всеки ден. Бил Клинтън вероятно е почти толкова религиозен, колкото и аз, което означава нула, но мениджърите му се постараха всяка неделя сутрин той да е в баптистката църква и да пее химни.

Самият дизайн на неолибералните принципи е пряка атака срещу демокрацията.

Видът работа, който трябва да бъде основната част от живота, е видът работа, който бихте искали да вършите, ако не ви се плаща за нея. Това е работа, която произтича от вашите собствени вътрешни нужди, интереси и грижи.

Нито един честен журналист не трябва да желае да описва себе си като "вграден". Да кажеш "Аз съм вграден журналист" означава да кажеш "Аз съм правителствен пропагандист".

В САЩ има основно една партия - бизнес партията. Той има две фракции, наречени демократи и републиканци, които са донякъде различни, но провеждат вариации на една и съща политика. Като цяло съм против тези политики. Както и по-голямата част от населението.

Държавната пропаганда, когато е подкрепена от образованите класи и когато не се допуска никакво отклонение от нея, може да има голям ефект. Това беше урок, научен от Хитлер и много други, и той се следва и до днес.

Има малко истински консерватори в политическата система на САЩ и е признак на интелектуалната корупция на епохата, че почтеният термин "консерватизъм" може да бъде присвоен, за да прикрие застъпничеството за мощна, беззаконна, агресивна и насилствена държава, социална държава за богатите, посветена на лунатична форма на кейнсианска икономическа намеса, която засилва държавната и частната власт, като същевременно ипотекира бъдещето на страната.

Масмедиите служат като система за предаване на съобщения и символи на широката публика. Тяхната функция е да забавляват, забавляват и информират и да внушават на хората ценностите, вярванията и кодексите на поведение, които ще ги интегрират в институционалните структури на по-голямото общество. В свят на концентрирано богатство и големи конфликти на класови интереси, за да се изпълни тази роля е необходима систематична пропаганда.

Двамата основни престъпници са Франция и Съединените щати. Те дължат на Хаити огромни репарации заради действия отпреди стотици години. Ако някога успеем да стигнем до етапа, в който някой може да каже: "Съжаляваме, че го направихме", това би било хубаво. Но ако това само смекчава вината, това е просто още едно престъпление. За да станем минимално цивилизовани, би трябвало да кажем: "Ние извършихме жестоки престъпления и се облагодетелствахме от тях. Голяма част от богатството на Франция идва от престъпленията, които извършихме срещу Хаити, а Съединените щати също спечелиха. Затова ще платим репарации на народа на Хаити. Тогава ще видите началото на цивилизацията".

...да четеш книга не означава просто да прелистваш страниците. Това означава да мислите за него, да идентифицирате части, към които искате да се върнете, да попитате как да го поставите в по-широк контекст, да преследвате идеите. Няма смисъл да четете книга, ако я оставите да мине пред очите ви и след десет минути я забравите. Четенето на книга е интелектуално упражнение, което стимулира мисълта, въпросите, въображението.

Интелектуалната традиция е сервилност към властта и ако не я бях предал, щях да се срамувам от себе си.

Не бъдете обсебени от тактика, а от цел. Тактиките имат половин живот.

Войната срещу трудещите се трябва да се разбира като истинска война... По-конкретно в САЩ, които случайно имат бизнес класа с високо класово съзнание... И те отдавна се възприемат като воюващи в ожесточена класова война, освен че не искат никой друг да знае за това.

Можете да намерите неща в традиционните религии, които са много добри, прилични и прекрасни и така нататък, но искам да кажа, че Библията е може би най-геноцидната книга в литературния канон. Богът от Библията - не само Той нареди на избраните от Него хора да извършат буквален геноцид - искам да кажа, да унищожи всеки амаличанин до последния мъж, жена, дете и, разбирате ли, магаре и така нататък, защото стотици години преди те се изпречиха на пътя ви, когато се опитвахте да пресечете пустинята - не само Той правеше такива неща, но в края на краищата Бог от Библията беше готов да унищожи всяко живо същество на земята, защото някои хора Го дразнеха. Това е историята на Ной. Искам да кажа, че това е отвъд геноцида - не знаете как да опишете това същество. Някой Го е обидил и Той щеше да унищожи всяко живо същество на земята? И тогава Той беше уговорен да позволи на двама от всеки вид да останат живи - това трябва да е нежно и прекрасно.

Този феномен на Сара Пейлин е много любопитен. Мисля, че някой, който ни наблюдава от Марс, ще си помисли, че страната е полудяла.

Пасивността може да е лесният път, но едва ли е почтеният.

Вижте, част от цялата техника за лишаване от власт на хората е да се гарантира, че истинските агенти на промяната ще изчезнат от историята и никога не ще бъдат признати в културата за това, което са. Така че е необходимо да изкривите историята и да я накарате да изглежда така, сякаш велики хора са направили всичко - това е част от начина, по който учите хората, че не могат да направят нищо, те са безпомощни, те просто трябва да чакат някой велик човек да дойде и да направи за тях.

Откривателството е способността да се озадачавате от прости неща.

Докато общото население е пасивно, апатично, отклонено от консуматорство или омраза към уязвимите, тогава силните могат да правят каквото си искат, а онези, които оцелеят, ще бъдат оставени да обмислят резултата.

Мирът е за предпочитане пред войната. Но това не е абсолютна стойност и затова винаги се питаме: "Какъв мир?"

...ако ме попитате дали съм атеист или не, дори не бих отговорил. Първо бих искал обяснение за това, в което не трябва да вярвам, а никога не съм виждал обяснение.

Образованието трябва да предоставя възможности за самореализация; в най-добрия случай може да осигури богата и предизвикателна среда, която индивидът да изследва по свой начин.

В много отношения Съединените щати са страхотна страна. Свободата на словото е защитена повече от всяка друга страна. Освен това е много свободно общество. В Америка професорът разговаря с механика. Те са в една и съща категория.

Религията се основава на идеята, че Бог е имбецил.

Веднага щом възникнат въпроси относно волята или решението, причината или избора на действие, човешката наука е на загуба.

Новите престъпления, които САЩ и Израел извършваха в Газа през 2009, не се вписват лесно в никоя стандартна категория - с изключение на категорията на познаване.

Има нарастващи вътрешни социални и икономически проблеми, всъщност може би катастрофи. Никой от властимащите няма намерение да прави нещо по въпроса. Ако погледнете вътрешните програми на администрациите от последните десет години - тук включвам демократичната опозиция - наистина няма сериозно предложение за това какво да се прави с тежките проблеми на здравеопазването, образованието, бездомността, безработицата, престъпността, растящото криминално население, затвори, влошаване на състоянието във вътрешните градове - целият набор от проблеми... При такива обстоятелства трябва да отклоните обърканото стадо, защото ако започнат да забелязват това, може да не им хареса, тъй като те са тези, които страдат от то. Просто да ги накараш да гледат Супербоул и сериалите може да не е достатъчно. Трябва да ги накарате да се страхуват от врагове. През 30-те години на миналия век Хитлер ги кара с камшик да се страхуват от евреите и циганите. Трябваше да ги смажете, за да се защитите. Ние също имаме начини. През последните десет години, всяка година или две, се изгражда някакво голямо чудовище, срещу което трябва да се защитаваме.

Боливия е ярък пример. Предимно белият, европеизиран елит, който е малцинство, се намира на повечето от въглеводородните запаси. За първи път Боливия става демократична. Така че е горчиво мразен от Запада, който презира демокрацията, защото е твърде опасна.

Красотата на системата обаче е, че такова несъгласие и неудобна информация се държат в границите и в периферията, така че макар присъствието им да показва, че системата не е монолитна, те не са достатъчно големи, за да се намесват неоправдано в господството на официалния дневен ред.

Много, в известен смисъл, ужасяващ аспект на нашето общество и на други общества е хладнокръвието и необвързаността, с които здравите, разумни, разумни хора могат да наблюдават [войната]. Мисля, че това е по-ужасяващо от случайните Хитлер или ЛеМей или други, които изникват. Тези хора не биха могли да оперират, ако не беше тази апатия и хладнокръвие... и затова мисля, че в известен смисъл здравите, разумни и толерантни хора споделят много сериозно бреме на вина, което много лесно хвърлят върху раменете на други, които изглеждат по-крайни и насилствени.

Ако под "интелектуалци" имате предвид хора, които са специална класа, които се занимават с налагане на мисли и формиране на идеи за хората с власт и казват на хората в какво трябва да вярват...те наистина са по-скоро вид светско свещеничество, чиято задача е да отстоява доктриналните истини на обществото. И населението ТРЯБВА да бъде антиинтелектуално в това отношение.

Не съм много доволен от термини като "ляво", честно казано. И аз не го използвам много... ако под "ляво" имате предвид хора, които са ангажирани с мира, справедливостта и свободата и т.н., не може да има елементи от левицата, които да се противопоставят на работническото движение, поне под това определение.

Разбира се, всички подобни заключения за подходящи действия срещу богатите и могъщите се основават на основен недостатък: това сме ние и това са те. Този решаващ принцип, дълбоко вкоренен в западната култура, е достатъчен, за да подкопае дори най-точната аналогия и най-безупречното разсъждение.

Безразумното убийство на невинни цивилни е тероризъм, а не война срещу тероризма.

Историческата амнезия е опасно явление не само защото подкопава моралната и интелектуална почтеност, но и защото полага основата за престъпления, които тепърва предстоят.

През последните 25 години основните популярни движения, които имаха значително въздействие върху обществото като цяло и го промениха, които имаха голям цивилизационен ефект - феминисткото движение, екологичното движение и т.н. - това са предимно разработки на 70-те и 80-те години. Техните корени може да са в активизма от 60-те години, но самите движения се развиват и разширяват по-късно. Същото важи и за промените в уважението към други култури, правата на потиснатите хора и т.н. Това са доста значителни промени. Ако сравните Съединените щати сега с това, което бяха, да речем, преди 35 години, промените са доста драматични. Това са промени в масовото съзнание, които са доста дълбоко вкоренени.

Хората не само не знаят какво им се случва, те дори не знаят, че не знаят.

Анархистите се опитват да идентифицират силовите структури. Те призовават управляващите да се оправдаят. Тази обосновка не е успешна през повечето време.

Хората са склонни да се обединяват около властта.

По отношение на свободата на словото има основно две позиции: защитавате я енергично за възгледи, които мразите, или я отхвърляте и предпочитате сталинистки/фашистки стандарти. Жалко е, че остава необходимо да се подчертават тези прости истини.

Студентите, които придобиват големи дългове, като се подлагат на училище, едва ли ще мислят за промяна на обществото. Когато хванете хората в система на дългове. те не могат да си позволят време за мислене. Увеличаването на таксите за обучение е "дисциплинарна техника" и докато студентите завършат, те не само са натоварени с дългове, но и са усвоили "дисциплинарната култура". Това ги прави ефективни компоненти на потребителската икономика.

...хората биха искали да мислят, че там горе има някой, който знае какво прави. Тъй като ние не участваме, не контролираме и дори не се замисляме по въпросите от решаващо значение, надяваме се някой да ни обърне внимание, който има някаква компетентност. Да се надяваме, че корабът има капитан, с други думи, тъй като ние не решаваме какво се случва. Мисля, че това е фактор. Но също така важна черта на идеологическата система е да налага на хората усещането, че са некомпетентни да се справят с тези сложни и важни въпроси; по-добре да го оставят на капитана. Едно устройство е да се разработи звездна система, набор от фигури, които често са медийни творения или творения на академичната пропагандна върхушка, на чиито дълбоки прозрения трябва да се възхищаваме и на които трябва щастливо и уверено да приписваме правото да контролират живота ни и контролират международните дела.

Не смятам, че трябва да поставяме хората като "модели"; по-скоро действия, мисли, принципи.

Моята собствена загриженост са преди всичко терорът и насилието, извършвани от собствената ми държава, по две причини. От една страна, защото се оказва най-големият компонент на международното насилие. Но и поради много по-важна причина от тази; а именно мога да направя нещо по въпроса. Така че дори ако САЩ бяха отговорни за 2 процента от насилието в света, вместо за по-голямата част от него, аз бих бил основната отговорност за тези 2 процента. И това е проста етична преценка. Тоест етичната стойност на нечии действия зависи от техните очаквани и предвидими последици. Много е лесно да заклеймиш зверствата на някой друг. Това има толкова голяма етична стойност, колкото и осъждането на зверствата, извършени през XVIII век.

Социалната система придобива форма, в която намирането на това, което искате да правите, е все по-малка опция, защото животът ви е твърде структуриран, организиран, контролиран и дисциплиниран.

Глобализацията е резултат от могъщи правителства, особено това на Съединените щати, които натискат търговски сделки и други споразумения в гърлата на хората по света, за да улеснят корпорациите и богатите да доминират в икономиките на нациите по света, без да имат задължения към народите на тези нации.

Номерът не е да бъдеш изолиран – ако си изолиран, като Уинстън Смит в 1984, тогава рано или късно ще се счупиш, както той най-накрая се счупи. Това беше смисълът на историята на Оруел. Всъщност цялата традиция на народния контрол е точно това: да държиш хората изолирани, защото ако можеш да ги държиш достатъчно изолирани, можеш да ги накараш да повярват на всичко. Но когато хората се съберат, са възможни всякакви неща.

Моето предположение е, че ще откриете, че интелектуалният елит е най-силно индоктринираният сектор [от обществото], поради основателни причини. Тяхната роля като светско свещеничество е наистина да вярват на глупостите, които изнасят. Други хора могат да го повторят, но не е толкова важно те наистина да го повярват. Но за самия интелектуален елит е изключително важно да вярва в това, защото в крайна сметка те са пазители на вярата. С изключение на много рядък човек, който е откровен лъжец, трудно е да бъдеш убедителен изразител на вярата, освен ако не си я усвоил и не си повярвал.

Времената са твърде трудни и кризата е твърде тежка, за да се отдадем на злорадство. Погледнато в перспектива, фактът, че ще има финансова криза, беше напълно предсказуем: нейният общ характер, ако не и нейният мащаб. Пазарите винаги са неефективни.

По-рано през ХХ век някои критици нарекоха фашизма "капитализъм със свалени ръкавици", което означава, че фашизмът е чист капитализъм без демократични права и организации.

Интелектуалните ми постижения бяха изостанали, когато отидох в гимназията. Някак си потънах в черна дупка, защото трябваше да отида в академична държавна гимназия с високи постижения.

Ако твърдите, че имате теория, която извежда неочаквани последствия от нетривиални принципи, нека я видим.

Властта, която наистина не е оправдана от волята на управляваните, трябва да бъде демонтирана.

Така че това, което медиите правят всъщност, е да приемат набор от предположения, които изразяват основните идеи на пропагандната система, независимо дали относно Студената война или икономическата система, или "националния интерес" и т.н., и след това представят диапазон на дебат в тази рамка - така че дебатът само засилва силата на предположенията, вкоренявайки ги в съзнанието на хората като целия възможен спектър от мнения, които съществуват.

Светът е много озадачаващо място. Ако не желаете да бъдете озадачени, вие просто се превръщате в копие на ума на някой друг.

В рамките на господстващия социален ред широката общественост трябва да остане обект на манипулация, а не участник в мисли, дебати и решения.

Институционалните структури са легитимни, доколкото те увеличават възможността за свободно изследване и създаване, поради вътрешна нужда; в противен случай те не са.

...шовинизъм, расизъм, страх, религиозен фундаментализъм: това са начините да се харесате на хората, ако се опитвате да организирате масова база от подкрепа за политики, които наистина имат за цел да ги смажат.

Всъщност като цяло търговската реклама е основно опит за подкопаване на пазарите. Трябва да признаем това. Ако сте взели курс по икономика, знаете, че пазарите трябва да се основават на информирани потребители, които правят рационален избор. Поглеждате първата реклама, която виждате по телевизията, и се питате... това ли е целта? Не, не е. Това е да създаде неинформирани потребители, които правят ирационални избори. И същите тези институции водят политически кампании. Това е почти същото: трябва да подкопаете демокрацията, като се опитвате да накарате неинформираните хора да правят ирационални избори.

Сърцевината на анархистката традиция, както я разбирам, е, че властта винаги е нелегитимна, освен ако не докаже, че е легитимна. Така че тежестта на доказване винаги е върху онези, които твърдят, че някаква авторитарна йерархична връзка е легитимна. Ако не могат да го докажат, тогава трябва да бъде демонтиран.

Докато хората са принудени да се отдават под наем на пазара на онези, които желаят да ги наемат, докато ролята им в производството е просто на спомагателни инструменти, тогава има поразителни елементи на принуда и потисничество, които правят говоренето за демокрация е много ограничено, макар и смислено.

Очевидно, такъв подход не изключва други начини за опити за разбиране на света. Някой, отдаден на това (както съм аз), може последователно да вярва (както аз), че научаваме много повече за човешкия интерес за това как хората мислят, чувстват и действат, като четат романи или изучават история, отколкото от цялата натуралистична психология, и може би винаги ще бъде ; по подобен начин изкуствата могат да предложат оценка на небесата, към които астрофизиката не може да се стреми.

За тези, които упорито търсят свобода, не може да има по-спешна задача от това да разберат механизмите и практиките на индоктриниране. Те са лесни за възприемане в тоталитарните общества, още по-малко в системата на "промиване на мозъци при свобода", на която сме подложени и която твърде често служим като волни или неволни инструменти.

Страните, които са се развили икономически, са тези, които не са били колонизирани от Запада; всяка държава, колонизирана от Запада, е пълна развалина.

Те имат една и съща гледна точка. Двете партии са две фракции на бизнес партията. Повечето от населението дори не си прави труда да гласува, защото изглежда безсмислено. Те са маргинализирани и правилно разсеяни. Поне това е целта.

Смисълът на рекламата е да разрушава пазарите.

Истинското образование е да накараш хората да мислят за себе си - и това е трудна работа да знаеш как да се справяш добре, но очевидно изисква каквото и да гледаш, по някакъв начин да привлече интереса на хората и да ги накара да искат да мислят, и ги накарайте да искат да преследват и изследват.

Не съм отдаден пацифист. Не смятам, че при всички възможни обстоятелства е погрешно да се използва насилие, въпреки че използването на насилие в известен смисъл е несправедливо. Вярвам, че трябва да се оценяват относителните справедливости. Но използването на насилие и създаването на известна степен на несправедливост може да бъде оправдано само въз основа на твърдението и оценката - която винаги трябва да се предприема много, много сериозно и с голяма доза скептицизъм, че това насилие се упражнява защото ще се постигне по-справедлив резултат.

Властта, освен ако не е обоснована, е по своята същност нелегитимна и че тежестта на доказване е върху тези, които имат власт. Ако това бреме не може да бъде изпълнено, въпросният орган трябва да бъде премахнат.

За анархиста свободата не е абстрактна философска концепция, а жизненоважната конкретна възможност за всяко човешко същество да доведе до пълно развитие всички сили, способности и таланти, с които природата го е надарила, и да ги превърне в социална сметка.

Пропагандният модел има определена първоначална правдоподобност на основата на предположения за свободния пазар, които не са особено противоречиви. По същество частните медии са големи корпорации, продаващи продукт (читатели и публика) на други бизнеси (рекламодатели). Националните медии обикновено се насочват и обслужват елитното мнение, групи, които, от една страна, осигуряват оптимален "профил" за рекламни цели, а от друга, играят роля при вземането на решения в частната и обществената сфера. Националните медии не биха успели да отговорят на нуждите на своята елитна аудитория, ако не представят поносимо реалистично изображение на света. Но тяхната "обществена цел" също така изисква медийната интерпретация на света да отразява интересите и тревогите на продавачите, купувачите и правителствените и частни институции, доминирани от тези групи.

Неолиберална демокрация. Вместо граждани, тя произвежда потребители. Вместо общности, тя произвежда търговски центрове. Крайният резултат е атомизирано общество от неангажирани индивиди, които се чувстват деморализирани и социално безсилни.

Бомбардирането на градски райони не се смяташе за военно престъпление в Нюрнберг; причината е, че Западът направи повече от това, отколкото германците.

Възрастен мъж в Газа държеше плакат, който гласеше: "Вземате водата ми, изгаряте маслиновите ми дървета, разрушавате къщата ми, отнемате работата ми, крадете земята ми, затваряте баща ми, убивате майка ми, бомбардирате страната ми, обричате на глад всички, унижават всички ни, но аз съм виновен: изстрелях една ракета в отговор."

"Промяната", която Тръмп вероятно ще донесе, ще бъде вредна или по-лоша, но е разбираемо, че последствията не са ясни за изолирани хора в атомизирано общество, в което липсват видовете асоциации (като синдикати), които могат да образоват и организират.

Няма да е лесно да продължим. Ще има бариери, трудности, трудности, провали - това е неизбежно. Но освен ако процесът, който протича тук и другаде в страната и по света, освен ако не продължи да расте и да се превърне в основна сила в социалния и политически свят, шансовете за достойно бъдеще не са много високи.

Основният принцип, който бих искал да видя предаден на хората, е идеята, че всяка форма на власт, господство и йерархия трябва да докаже, че е оправдана - няма предварително оправдание. Например, когато спрете петгодишното си дете да се опита да пресече улицата, това е авторитарна ситуация: трябва да се оправдае. Е, в такъв случай можете да дадете обосновка. Но тежестта на доказване за всяко упражняване на власт винаги е върху лицето, което я упражнява - неизменно. И когато погледнете, през повечето време тези авторитетни структури нямат оправдание: нямат морално оправдание, нямат оправдание в интересите на лицето по-ниско в йерархията, или в интересите на други хора, или околната среда, или бъдещето, или обществото, или нещо друго – те са просто там, за да запазят определени структури на власт и господство, както и хората на върха.

Да цитираш факти от историята означава да станеш жертва на "морална еквивалентност", или "политическа коректност", или "грешка на атеизма", или някое от другите злодеяния, измислени, за да се предпазят от греховете на разбирането и прозрението в реалния свят.

В математиката, във физиката хората се интересуват от това, което казвате, а не от вашата сертификация. Но за да говорите за социалната реалност, трябва да имате подходящите пълномощия, особено ако се отклоните от приетата рамка на мислене. Най-общо казано, изглежда справедливо да се каже, че колкото по-богато е интелектуалното съдържание на една област, толкова по-малко е загрижеността за пълномощията и толкова по-голяма е загрижеността за съдържанието.

Изборът на източници може да прикрие изключителни пристрастия зад фасада на обективност.

"Геноцид" е обидна дума, която служителите прилагат с готовност за случаи на виктимизация във вражески държави, но рядко, ако изобщо, за подобни или по-лоши случаи на виктимизация от самите Съединени щати или съюзнически режими.

Единственият дискусионен въпрос, струва ми се, е дали е по-нелепо да се обръщаме към експерти по социална теория за общи добре потвърдени предложения или към специалисти по велики религии и философски системи за прозрения за фундаменталните човешки ценности.

Но развлеченията имат заслугата не само да бъдат по-подходящи за подпомагане на продажбата на стоки; това е ефективно средство за скрити идеологически послания. Освен това, в система на високо и нарастващо неравенство, забавлението е съвременният еквивалент на римските "игри на цирка", които отклоняват обществеността от политиката и генерират политическа апатия, която е полезна за запазване на статуквото.

Европейските заселници идват в чужда земя, заселват се там и или извършват геноцид срещу, или прогонват местното население. Ционистите не са измислили нищо ново в това отношение.

Големите корпорации разполагат с ресурси, за да влияят на медиите и да смажат политическия процес, и го правят съответно.

Има страшно много неща, които можете да намерите в пресата. Ако правите това, което наистина трябва да правите, започнете с четене на всяка статия от края, обратно към началото; повечето от лъжите са отпред. Оказва се, че там има много неща.

Друг проблем с официалните дефиниции на тероризма е, че от тях следва, че САЩ са водеща терористична държава.

Ако те е грижа за другите хора, това вече е много опасна идея. Ако ви е грижа за други хора, може да се опитате да се организирате, за да подкопаете силата и авторитета. Това няма да се случи, ако се грижите само за себе си. Може би можете да станете богати, но не ви интересува дали децата на другите хора могат да ходят на училище, дали могат да си позволят храна за ядене или подобни неща. В Съединените щати това се нарича "либертарианско" по някаква дива причина. Искам да кажа, че всъщност е силно авторитарно, но тази доктрина е изключително важна за властовите системи като начин за атомизиране и подкопаване на обществото.

Сред елитите на Запад има задълбочено осъзнаване, че когато започнете да губите силата да контролирате хората със сила, трябва да започнете да контролирате какво мислят. А в Съединените щати това признание достигна своя апогей.

Социалното действие трябва да бъде оживено от визия за бъдещо общество и от ясни ценностни преценки относно характера на това бъдещо общество.

Така че мисля, че е напълно реалистично и рационално да работите в рамките на структури, на които се противопоставяте, защото по този начин можете да помогнете да преминете към ситуация, в която тогава можете да предизвикате тези структури.

Човек трябва да се грижи внимателно за страха и отчаянието на силните. Те разбират много добре потенциалния обсег на "ултимативно оръжие" и само се надяват, че онези, които търсят по-свободен и справедлив свят, няма да получат същото разбиране и да го използват ефективно.

Корпорациите с техните политически съюзници водят безмилостна класова война срещу работещите хора.

Говоренето на истината на властта няма смисъл. Няма смисъл да говорим истината на Хенри Кисинджър, той вече я знае. Вместо това говорете истината на безсилните. Или по-добре с безсилните. Тогава те ще действат, за да разрушат нелегитимната власт.

Сега, откъде бягат [мексиканските нелегални имигранти]? Предимно от Централна Америка, където бягат от резултатите на нашите политики.

Това се равнява на около сто милиона души само в Индия от 1947 до 1980 г. Но ние не наричаме това престъпление на демократичния капитализъм. Ако трябваше да извършим това изчисление в целия свят... дори няма да говоря за това. Но Сен е прав; те не са предвидени, точно както китайският глад не е бил предвиден. Но те са идеологически и институционални престъпления и капиталистическата демокрация и нейните защитници са отговорни за тях, в какъвто и смисъл поддръжниците на така наречения комунизъм са отговорни за китайския глад. Ние не носим цялата отговорност, но със сигурност голяма част от нея.

Основната задача на рекламната индустрия е да гарантира, че неинформираните потребители правят ирационален избор, като по този начин подкопават пазарните теории, които се основават точно на обратното.

Когато една група става по-силна, тя извежда на преден план политици, които могат да служат на нейните интереси.

Останалата част от населението трябва да бъде лишена от всякаква форма на организация, защото организацията просто създава проблеми. Хората трябва да бъдат атомизирани, сегрегирани и сами. Не трябва да се организират, защото тогава може да са нещо отвъд зрителите на действието.

И на зрителите не трябва да се позволява да виждат твърде много. Президентът Обама постави нови стандарти за защита на този принцип. Всъщност той е наказал повече лица, подаващи сигнали за нередности, отколкото всички предишни президенти взети заедно, истинско постижение за администрация, която дойде на поста, обещавайки прозрачност.

Сравнете математиката и политическите науки - това е доста поразително. В математиката, във физиката хората се интересуват от това, което казвате, а не от вашата сертификация. Но за да говорите за социалната реалност, трябва да имате подходящите пълномощия, особено ако се отклоните от приетата рамка на мислене. Най-общо казано, изглежда справедливо да се каже, че колкото по-богато е интелектуалното съдържание на една област, толкова по-малко е загрижеността за пълномощията и толкова по-голяма е загрижеността за съдържанието.

Понякога, когато имам скучно интервю по телефона и се опитвам да мисля за нещо друго, защото въпросите са твърде скучни, и започвам да оглеждам стаята, в която работя, нали знаете, пълна с натрупани книги до небето, всякакви различни теми. Започвам да изчислявам колко века ще трябва да живея, четейки двадесет и четири часа на ден всеки ден от седмицата, за да направя пробив в това, което бих искал да науча за нещата, това е доста депресиращо.[...] Знаеш ли, имаме малко късчета разбиране, проблясъци, малко светлина тук и там, но има огромно количество тъмнина, което е предизвикателство. Мисля, че животът би бил доста скучен, ако разбирахме всичко. По-добре е да не разбираме нищо... и да знаем, че не разбираме, това е важната част.XX век | XXI век | САЩ | философи | лингвисти | изследователи | активисти |
САЩ философи | САЩ лингвисти | САЩ изследователи | САЩ активисти | САЩ XX век | САЩ XXI век | философи XX век | философи XXI век | лингвисти XX век | лингвисти XXI век | изследователи XX век | изследователи XXI век | активисти XX век | активисти XXI век

Кин-Войло
Не му прилича!
Коментар #1 от: 07-12-2020, 04:56:37
«Накарайте хората да се боят от наркомани, престъпници, многодетни майки, живеещи на социални помощи, имигранти, и пришълци — и вие напълно ще ги контролирате.»

Всичко това е една от истините, които Ноам Чомски ни казва. Но той ни дава СНИМКАТА на ситуацията. Той не ни показва АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ, от който да се види как се реализира в развитие ЧЕРНАТА МАГИЯ НА СТРАХА. Хората не биха се бояли от наркоманите, престъпниците, многодетните майки (които не държат сметка кои от обкръжаващото ги множество са бащи на челядта им), не биха се бояли и от имигрантите и пришълците, не биха се бояли дори и от извънземни, стига да не ги виждаха пред очите си и да не ги чувствуваха нахълтали в домовете си — тях, натрапниците, тършуващи за ценности, които не им принадлежат.

Но се оказва, че те все по-често се сблъскват с натрапниците, престъпниците и тъмните създания, които властниците умишлено внедряват сред людете от почтеното общество.

Защо властниците постъпват така?

Фотографското изображение на Чомски ни показва твърде малко от това, което искаме да видим. Ако той ни предлагаше анимационен филм, на него щяхме да видим в развитие как у властелините се заражда страха от прослойката ПОЧТЕНИ ЛЮДЕ и как те се опитват да я ликвидират. „Почтената прослойка“ е главната опасност за авантюристите на власт (а те са именно авантюристи, защото само авантюристи могат да бъдат онези, които се стремят към властта).

Впрочем НЯМА голяма разлика между:
— от една страна управляващият елит по върховете
и
— от друга страна УТАЙКАТА от наркомани, престъпници, алкохолици, проститутки, дармоеди на социални помощи и мигриращи потенциални терористи.

И едните и другите са ИЗМЕТ, като единствено ги отличава това, че елитът има тлъсти банкови сметки, докато уличният боклук чака подаяния или джебчийствува и проституира.

Тази социална дислокация е измислена, за да държи парирани (блокирани) хората с морално-волеви дадености, които заплашват авантюристичното братсво, състоящо се от елит и улични сволочи.

Място за страх и боязън обаче няма!

Почтените хора по света (които трябва в наше време да се обединяват така, както Маркс навремето подканваше да се обединяват пролетариите), те — почтените хора — са способни да дата един суров и заслужен урок на самозабравилата се измет. ИЗМЕТТА ОТГОРЕ, както и ИЗМЕТТА ОТДОЛУ…

Необходимо е да се възпламени нов вид РЕВОЛЮЦИЯ — революция на почтеността. И не казвайте, че почтените люде са неспособни за революции!

А Ноам Чомски ще направи по-добре да се отърси от либерализма си. Не му прилича!
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе