Начало » Мисли » Моше Хаим Луцато Рамхал

Моше Хаим Луцато Рамхал

(1707-1746)
италиански равин, философ, кабалист, драматург и поет

Всичко в живота ни служи като предизвикателство и изпитание, за да ни издигне. Ето защо е правилно да сме благодарни за възможността да се учим и да растем чрез справяне с този опит от реалния живот.

...всяко същество губи съвършенство, докато не изпълнява предназначението си.

Човешкото сърце в своята перверзност трудно може да избегне омразата и отмъщението.

Въпреки че наченките и основите на светостта са имплантирани в сърцето на всеки човек, ако той не се занимава с тях, той ще стане свидетел на подробности за светостта, без да ги разпознава, и ще посегне на тях, без да чувства или възприема, че го прави. Защото чувствата на святост, страх и любов към Бога и чистота на сърцето не са толкова дълбоко вкоренени в човека, че да премахнат необходимостта той да използва определени средства, за да ги придобие.

Уместно ли е нашата интелигентност да се напряга и да работи в спекулации, които не са обвързващи за нас, в безплодни аргументи, в закони, които нямат приложение за нас, докато оставяме на навика и изоставяме на механичното спазване големия си дълг към нашия Създател?

Ако не разгледаме и не анализираме въпроса какво представлява истинският страх от Бога и какви са неговите разклонения, как ще го придобием и как ще избягаме от светската суета, която кара сърцата ни да го забравят? Няма ли да бъде забравено и изгубено, въпреки че осъзнаваме необходимостта от него? Любовта към Бога също – ако не положим усилия да я внедрим в сърцата си, като използваме всички средства, които ни насочват към нея, как ще съществува тя в нас?

Всички черти на характера, които имат такава голяма нужда от корекция и култивиране - кой ще ги култивира и коригира, ако ние не им дадем сърце и не ги подложим на взискателна проверка?

Светостта не зависи от онези неща, които се поставят на първо място от глупавите "светии", а от истинското съвършенство и великата мъдрост.

Човекът е създаден с единствената цел да се радва в Бог и да извлича удоволствие от великолепието на Неговото присъствие; защото това е истинската радост и най-голямото удоволствие, което може да се намери.

Ако човекът беше създаден единствено в името на този свят, той нямаше да има нужда да бъде вдъхновен от толкова ценна и възвишена душа, че да е по-велика от самите ангели, особено в това, че не извлича никакво удовлетворение от всичко удоволствията на този свят. ... На какво е аналогично това? На случая с градски жител, който се ожени за принцеса. Ако той й донесе всичко, което светът притежава, това няма да означава нищо за нея, тъй като тя е дъщеря на крал. Така е то с душата. Ако трябваше да бъдат донесени всички удоволствия на света, те биха били като нищо за него.

Всичко, което има тенденция да облекчи нечие бреме, трябва да бъде изследвано внимателно. Защото въпреки че подобно облекчение понякога е оправдано и разумно, то най-често е измамно предписание на злата склонност и следователно трябва да бъде подложено на много анализи и изследвания.

Също така не липсват възпиращи средства, които държат светостта на разстояние от човек, но от друга страна не липсват средства, чрез които тези възпиращи средства могат да бъдат държани далеч.XVIII век | Италия | поети | философи | драматурзи |
Италия поети | Италия философи | Италия драматурзи | Италия XVIII век | поети XVIII век | философи XVIII век | драматурзи XVIII век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
^