Начало » Мисли » Морис Метерлинк

Морис Метерлинк

Граф Морис Полидор Мари Бернар Метерлинк (фр. Maurice Polydore Marie Bernard Maeterlinck) (1862-1949)
белгийски драматург, поет, есеист и философ, носител на Нобеловата награда за литература

Страхът от смъртта - това е просто страх от неизвестното, в която тя ни потапя.

Много малко е нужно за да се насърчи красотата в една душа. Спящите ангели лесно се събуждат.

Кой ни е казал, че животът трябва да се оценява с помощта на смърт и смъртта с помощта на живот? Няма нищо по-справедливо от щастието.

Ако само един човек е наясно с възможността да живее без да яде месо, това би означавало не само фундаментална икономическа революция, но значителен прогрес в морала и обществото.

Обикновено на нас не ни достига не самото щастие, а и умението да бъдем щастливи.

Този, който не вижда, не му е нужна светлина.

Молитвата означава да помните...

При всеки човек има немалко поводи, за да не живее.

Всички камъни са еднакви, всички са ценни, но човек вижда само някои от тях...

Да виждаш, а не да обичаш, е да гледаш в тъмнината.

Няма богати светии.

Ако ти обичаш няколко означава, че ти още не си намерил този, който трябва да обичаш...

Светлината често трябва да бъде обичана не заради самата себе си, а заради онова, което осветява.

Нищо не е толкова мълчаливо, като щастието.

Мъртвите, за които помнят, живеят толкова щастливо, колкото ако те не бяха умирали.

Мъдростта е по-скоро глад в душата ни, отколкото породена от нашия ум.

Да бъдеш мъдър означава да познаеш сам себе си.

Не се безпокойте. Те си играят с това, че те са щастливи...

Ние всички сме на едно и също място, само се е променила вашата гледна точка.

Красотата е единственият език на нашите души.

Смехът все още не е доказателство за щастие.

Извън човек няма справедливост.

Сърца говорят едно на друго това, за което мълчим.

Ако самият Бог не може да направи своите създания щастливи, то това е основание да се мисли, че това е невъзможно.

Човекът всеки ден все повече и повече осъзнава себе си като един от най-несъвършените и ограничени същества на Вселената.

Годините постепенно учат всеки човек, че само истината е чудесна.

Всички ние носим в своята душа врагове.

Може да се каже, че нашата вътрешна ценност се определя от това, какви са нашите тревоги и скърби.

Всичко, изразено с думи, по странен начин, губи значението си.

Ние живеем обременени от тежестта на нашата душа. и няма съразмерност между нея и нас.

Наистина ли смятате, че любовта е само в мислите, действията или думите и че душата никога не излиза от тези подземия?

Смъртта ръководи нашият живот, и живота няма друга цел, освен смърта.

Винаги крием нещо от повечето хора, но самите не знаем какво.

Словото е дете на времето, мълчанието на вечноста.

...всеки човек живее в сън, който няма нищо общо с неговия истински живот...

Думите обикновено прикриват това, което казва сърцето...

Жертвата трябва да бъде не средство, за да станеш благороден, а знак за душевно благородство.

Най-храбър подвиг е най-труден, а животът често е по-труден от смъртта.

И ако е необходимо да правим грешки, тогава нека правим грешки в ущърб на себе си...

За да плачеш, трябва да видиш...

Имам спомени, които стават по-ясни, когато не мисля за тях.

...пчелите са като хората: нещастието и твърде продължителното отчаяние замъгляват умовете им и развалят морала им...

Те не знаят, че нещо винаги се случва в душите и че светът не свършва до вратата на къщите им.

По същество всичките ни изобретения се генерират от нуждата да помогнем на нашите слабости и да облекчим нашите немощи.

Разумът е способността, с помощта на която най-накрая разбираме, че всичко в света е непостижимо.

Сега разбираш, че в този свят Човекът е един срещу всички ...

Живите са ужасно глупави, когато говорят за неживите.

Как те могат да умрат, ако живеят във вашата памет.

Блаженството на всяко дете е облечено във всичко най-добро, което е на земята и на небето.

Трябва да жертваш всичко в името на дълга!

Цветето дава на човека невероятен пример за бунт, смелост, неуморимост и находчивост.

Във всяка къща, където живеят с отворени очи, всички дни от седмицата са неделя...

Времето е безкрайна човешка форма на вечноста.

В крайна сметка, всяко щастие и нещастие в нас се явяват наше собствено творение.

Хората са забравили как да виждат истински.

Думите никога не обясняват истинските отношения между две същества.

Една крачка е не само от великото до смешното, но и от смешното до великото.

Ние притежаваме само щастието, което сме способни да разберем.

Винаги съм изненадан от липсата на вяра сред благочестивите хора и логиката сред рационалните хора.

Да бъдеш щастлив означава да преодолееш неспокойното очакване на щастието.

Живеем заедно от много години и никога не сме се виждали! Може да си помислите, че всеки от нас живее сам! За да обичаш, трябва да видиш.

- Колко са красиви!.. Но защо не се смеят?.. Недоволни ли са? - Щастието не е в смеха...<

Странни хора са тези хора! Когато феите умряха, хората бяха заслепени, но дори не го забелязаха...

Това е великата радост на любовта... Но ти напразно се разтягаш - все още си твърде малък, за да виждаш всичко.

Тези, които ме обичат и които обичам, винаги ще ме намерят...

В очакване на най-доброто, любопитството трябва да надделее в сърцата ни.

Всички камъни са еднакви, всички са скъпоценни, но човек вижда само някои от тях...

Ако обичате няколко, значи не сте намерили този, който трябва да обичате...

Човекът е същество, толкова проникнато от морала, че дори когато отрича всякакъв морал, само това отрицание се превръща в ядрото на нов морал.

...кой е прав в края на краищата: природата или пчелата?

Горката дама! Беше само на седемдесет и седем години. В крайна сметка това не е старост, нали?

Ако се страхувахме по-малко от красотата, нямаше да намерим нищо друго в живота; защото от всичко, което виждаме, само тя наистина съществува.

Всяко дете има една и единствена, винаги една и съща майка, по-красива от която никой няма... Просто трябва да я познаваш добре и да можеш да я гледаш...

Ние живеем в свят, в който истината цари в основата на нещата и където истината не се нуждае от обяснение, а от лъжа.

Отдавна отказвам да търся по-интересно и по-прекрасно чудо на този свят от истината или усилието на човек да я достигне.

Истината слиза от небето в цялата си красота само в присъствието на две същества.

Ние се лутаме в Бога, като бедните лунатици или слепите, страстно търсейки храма, в който се намира.

Няма нищо по-тъжно и по-заблуждаващо от велико дело, защото нищо толкова ярко не разкрива безсилието на човека да проумее своето собствено величие и достойнство.

Всичко, което може да се изрази, само по себе си няма значение.

Героят се нуждае от одобрението на обикновен човек, но обикновеният човек не търси одобрението на героя и прекарва живота си без притеснение, като този, чиито съкровища са скрити на правилното място.

Ние живеем обременени с тежестта на душата си и няма съизмеримост между нея и нас.

Не само на небето и на земята, но главно в нас самите има повече тайни, отколкото всички философи могат да изразят.

Най-красивите мисли и най-ниските мисли променят душата ни също толкова малко, колкото хималайските планини и пропасти са гледка към нашата земя сред небесните тела.

Портретите трябва да бъдат рисувани само от мъртвите, защото само те са верни на себе си и за момент да ни покажат същността си.

Ние никога не сме с другите, както да сме сами със себе си, дори не сме същите, както сме с тях в тъмното.

Не винаги дума, както казват французите, е изкуството да криеш своята мисъл; често е изкуството да заглушиш и потиснеш, така че няма какво повече да криеш.

Мълчанието е онзи елемент, в който се формират велики неща, за да се получат най-накрая съвършени и величествени в светлината на живота, над които са призвани да управляват.

Клепачите ми са затворени, но усещам, че очите ми са живи...

Така че защо всичко е несъвършено, ако всичко се стреми да бъде съвършено и има вечност, за да стане такова?

Не можем да забравим извършеното ни зло, тъй като най-дълбокият инстинкт, инстинктът за самосъхранение, е пряко заинтересован да си спомняме за атом на злото.

Човек никога не казва това, което иска да каже...

Това, което е грозно, не е истинско, никога не е било и никога няма да бъде...

Човек, който иска да бъде справедлив, е принуден да избира между няколко несправедливости през целия си живот...

Противно на речта и делата, простотата управлява живота ни. Който върви срещу всичко, което е просто, винаги греши.

На големи дълбочини разликите изчезват. Никой не може да каже защо се обичат един друг...

Често душата се представя за щастлива, когато сърцето вече не е в състояние да страда...

Вижда се, че така работи светлината: ако обичаш някого, осъждаш любимия си на мъки, които той не е познавал преди.

Няма нужда да затваряме вратите, за да изясним истините... Цялата светлина на нашите души може да се разпадне в една незначителна лъжа...

Има сълзи по-полезни от целувките.

Щастието се крие в най-доброто, което нашите души притежават.

За какво можете да мечтаете, когато ръцете ви са неподвижни?

Проблем е с тези живи! Вечно за някъде бързат, суетят се...

Драмата става наистина вярна само когато е по-висша и по-красива от реалността.

Хората трябва да видят цялата смисъл на живота в унищожаването на последната красота на Земята.

Една жена никога не се изморява да бъде майка, готова е да люлее дори смъртта, ако заспи в ръцете й...

Когато обичаш, трябва да живееш и колкото повече обичаш, толкова по-необходимо е да живееш.

Всеки ум става тежък, бавен, когато напусне сферата си, която винаги е малка, и когато срещне явления, които не са произведени от нея.

Това за един комар, за друг е камила.

Наистина е трудно да поставите под въпрос душата си и да различите нейния слаб, детски глас сред безполезните писъци около нея.

Злите дела неизбежно стесняват мисълта и я приковават към лични и преходни наслади.

Не е достатъчно да притежаваме истината, необходимо е тя да ни завладее.

Изкуството е като природата. Ако не го пуснете през вратата, то ще влезе през прозореца.

Границата на нашите знания ни се струва надеждна, но единственото, което е надеждно в нея, е нашето невежество.

Всеки прогресивен дух се противопоставя на хиляда посредствени умове, назначени да пазят миналото.

Можем ли да представим какво би било човечеството, ако не познаваше цветята?

Може ли човекът да е нищо друго освен уплашен бог?

Когато веднъж нещастието влезе в къща, тишината е напразна.XIX век | XX век | Белгия | поети | философи | есеисти | драматурзи | Нобелова награда литература |
Белгия поети | Белгия философи | Белгия есеисти | Белгия драматурзи | Белгия XIX век | Белгия XX век | поети XIX век | поети XX век | философи XIX век | философи XX век | есеисти XIX век | есеисти XX век | драматурзи XIX век | драматурзи XX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе