Начало » Мисли » Мирча Елиаде

Мирча Елиаде

(рум. Mircea Eliade) (1907-1986)
румънски писател, философ и културолог

Във всяко скитане съществува риск да се загубиш.

Културата не е "надстройка ", както я разбират марксистите, а особена форма на човешкия живот.

Когато пишеш всичко, което знаеш, забравяш.

За всеки изгнаник родината е езика, на който той не престава да говори.

Никой не може да живее едновременно в два духовни свята: дневния и съновния.

Литературата, устна или писмена е дъщеря на митологията.

Определена идеология или съвкупност от идеологии могат да имат разрушителна сила.

Нашият интерес към историята е част от нашия способ да бъдем.

При всяка митология има начало и край.

Полезно е да се записват сънища.

Абстракционизма ми се струва във висша степен антихуманен.

Митът отнема от човек страхът му, давайки му чувство за безопасност.

Когато при човек се появи усещането, че той е загубил ключът към своето съществувание, когато повече не знаем защо живее, то е изцяло религиозен въпрос, защото само в религията е отговорът на основния въпрос: какъв е смисълът на съществуването?

Стихотворенията са добра прелюдия към любовта, особено когато тази есен е наоколо, създавайки възвишено настроение.

Като цяло, търсенето на натуралистичен генезис, или "произходът" на едно божество, е безсмислено. Всяко религиозно творение очевидно има своя източник в живота и в крайна сметка в природата; но идентифицирането на източника не ни разкрива смисъла на това конкретно създание.

Ако искате да спечелите дъщеря на собственика на земята, дръжте снобизма си във вас.

Самият мит не е нито добър, нито лош, не може да бъде оценен от морална гледна точка. Неговата функция е да дава модели и по този начин да придава значение на света и човешкото съществуване. Ролята на мита в структурата на цялото човешко съществуване е неизмерима.

Неизменната стойност на мита постоянно се потвърждава от ритуални действия. Възстановяването в паметта и повторното активиране на първоначалните събития помогнаха на примитивното общество да разграничи и запази реалността.

...исках да мълча дори със себе си, без да искам нищо, без да желая нищо...

Винаги съм разделял хората на две категории: тези, които разбират смъртта като край на живота на тялото, и тези, които виждат в него началото на нов живот на духа.

Каквото е станало в началото, може да се повтори в силата на ритуалното възпроизвеждане.

Образът на койота е изключително популярен в североамериканските митологии, където той ни се явява като лицемерно измамник, магьосник, измамник и мошеник.

Митът разказва за действията на свръхестествените същества и за проявлението на тяхната сила, той се превръща в модел, който да следва за всяка значима проява на човешка дейност.

Функцията на мита е да осигури модели, които да следват по време на изпълнението на обредите и всички значими действия като цяло.

Познаването на митове означава да се доближим до тайната на произхода на всички неща. С други думи, човек научава не само как произхожда всичко, но и как да го открие и възпроизведе, когато всичко изчезне.

Какъв е светът, ако не е сън на духа?

...човек, принадлежащ към една култура, която е на архаичен етап на развитие, не е в състояние да разбере "историята", а сега и тогава той се опитва да я унищожи.

...докато съвременният език обърква мита с "фикцията", човекът на традиционните култури вижда в него единственото истинско откровение за реалността.

Нито болка, нито страх, нито плахост - душата знаеше само проклетата безразсъдна радост. В съня душата й бе заменена, тялото й бе заменено, сега беше по-близо до щастието, по-близо до Бога.

Създаването на света е примерен модел за създаване на цял живот.

Смъртта е непостижима, ако не е свързана по един или друг начин с нова форма на битието, каквото и да го представяме: посмъртно съществуване, второ раждане, превъплащение, безсмъртие на душата или възкресение в плът.

Четенето като такова, като развлечение и средство за бягство от историческата реалност, е една от характерните черти на поведението на съвременния човек.

Като истински и свещен, митът става типичен и следователно повтарящ се, тъй като е модел и до известна степен е извинение за всички човешки действия.

Колко безпомощни сме в думите в момента на твърде много радост или прекалено много мъка! Започвам да вярвам, че само дистанцията, само филтрите на паметта могат да предадат живота.

По странен начин религията, която обхваща пропастта между светове на боговете и смъртните, смята за уместно да изобрази боговете според канона на човешкото телесно съвършенство.

Йога се различава от психоанализата по факта, че смята за възможно да постигне контрол на подсъзнанието чрез аскетизъм и дори да го управлява чрез използването на техники за унификация на състоянието на съзнанието.

Мая не е само космическа илюзия, но по-важното е историчността; не само животът във вечния свят се върти, но преди всичко живот във времето и историята.

Като формула, един мит не е закъснял, но съдържанието му винаги е архаично и винаги корелира със тайнствата, т.е. с действия, които предполагат съществуването на абсолютното, извън човешкото съществуване, реалността.

Размишлявах върху страстта й към митологизацията, за мен това беше болезнен процес: да се превърна в абстракция, от човек в бог, от любовник в слънце.

Илюзиите се подчиняват на така наречените закони само за тези, които вярват в тези закони.

Раждането на чудовища е характерно за богините на земята.

Кърваво клане и канибализъм - характерна черта на архаичната богиня на плодородието.

...линията между противоположностите се изтрива, ако ги гледате в определена перспектива, доброто и злото губят смисъла си и се сливат с небитието в Абсолюта.

Може би всичко, което правим, се определя от робството на нашите сетива?

...давате качеството на реалността на събитията, независимо дали са минали, настоящи или бъдещи. В края на краищата, никое събитие в нашия свят няма реалност, скъпа моя. Всичко, което се случва в този космос, е илюзорно.

За да задоволи социалните си амбиции или научната си суета, човек може да приложи повече воля и енергия, отколкото е необходимо за постигане на истинската цел: лично спасение - спасение от нисшият живот, невежество и страдание.

Истинската историографска история предполага разкриването на общността на своят народ с хората, които са изчезнали или са на периферията на историческия процес.

Изглежда, че за архаичните общества животът не може да бъде коригиран, той може да бъде създаден само чрез завръщане към неговия произход.

Тази нощ пих повече от обикновено, целунах момичета, научих се да бъда дързък.

Смирението е само добродетел; но смиреният акт, изпълнен според примера на Господ, вече е акт на вяра и средство за спасение.

Ритуалът на инициация, т.е. церемония, която превръща "естествения" човек (дете) в човек на определена култура.

За да се изцелите от времето следва да се "върнете назад" и да се слеете с началото на Света.

Всички тези легенди служат на местните жители като израз на изначална реалност, по-величествена и богата на смисъл от съвременната реалност и определящи ежедневното съществуване и съдба на човечеството.

Може да се каже, че в примитивния свят посвещението дава на хората статут на човек в пълния смисъл на думата.

Накратко, каквато и да е причината за първата смърт, човекът стана човек и успя да изпълни специфичната си цел само като напълно осъзнаващ своята смъртност.

Промяната на мястото на пребиваване не е проста задача, тъй като не е лесно да напуснете своят свят.

Никаква критика не е състояние да повреди модата.

Кобенският шаман инжектира в главата на начинаещия кристали от скален кристал, които изяждат мозъка и очите му, заменят тези органи и стават негова сила.

Змеят символизира Хаос, аморфно състояние, нещо, което не се проявява. Обезглавяването му означава да се извърши актът на творението, т.е. да се премине от потенциалния и аморфен към имащия форма.

...защото падането на живота и връщането към този ред е основният проблем на човешкото съществуване.

Ако "измислени легенди" могат да се разказват по всяко време и навсякъде, тогава митовете се възпроизвеждат само по време на религиозни обреди (обикновено през есента и зимата, и само през нощта).

Нито безпокойство, нито страх, нито плахост, - всеобхватно болезнено щастие, изхвърлено от дълбините на природата; тя се събуди и имаше друга душа, за което тя никога не беше подозирала, и друго тяло, по-щастливо, по-божествено.

Ако на всички европейски езици думата "мит" означава "измислица", то е само защото гърците са го провъзгласили преди двадесет и пет века.

Ако времето не придава никакво значение, следователно то не съществува.

Повторението придава на събитието реалност.

Светът е наистина свещен; но парадоксално, човек не може да види тази святост на света, докато не открие, че това е божествено изпълнение.

Защо даже най-голямата любов е толкова непроницаема?

Ако една мъртва догма може да блокира пътя на живата любов, колко струва тази любов?

В трансилванската циганска версия Бог страда от самота. Той признава на глас, че не знае как да създаде света, дори не знае защо.

Мефистофел стимулира човешката активност.

Времето, дължащо се само на факта, че то продължава, непрекъснато влошава условията за съществуване на космоса, а оттам и на човека.

Всяка Нова година е подновяване на времето от нейното начало, т.е. повторение на космогонията.

Всяко реално действие - всяко повторение на някакъв архетипен жест - спира продължителността, премахва светското време и се превръща в митичното време.

Премахването на светското време и прехвърлянето на човека към митичното време се случва, естествено, само през значителни периоди от време, когато човекът е истински себе си.

Вероятно пост-историческият човек, както съм го чувал, ще бъде алергичен към науката поне един век или два!

Но "излизането отвъд времето", реализирано чрез четене - особено четенето на романи - е това, което носи най-много функции на литературата и митологията.

Светът "говори" с човек и за да разбере този език е достатъчно да познаваме митовете и да разбираме символите.

На пръв поглед човек на архаично общество безкрайно повтаря същия жест. В действителност той неуморно завладява света, организира го, превръща естествения пейзаж в културна среда.

Дори в развитите общества мъртвите ще се разглеждат като пазители на тайни и пророчества, а поетичното вдъхновение ще бъде търсено близо до гробовете.

Гората, символизираща в същото време ада и космическа нощ, смърт и въображаеми ценности.

Човек не може да създаде бог против неговата собствена воля.

Човекът, или по-скоро цялата човешка раса, е резултат от нейните собствени постъпки.

Създаване като разпадане на първоначалното единство на фрагменти.

Всички ние сме безсмъртни, само трябва първо да умрем.

Днес екзегетите и теолозите са съгласни, че еврейската Библия не съдържа учение за Троицата.

Моето призвание беше култура, а не светлост.

Митът е изключително сложна културна реалност, към която може да се подходи и интерпретира от различни и допълващи се гледни точки.

Накратко, митовете разкриват, че Светът, човекът и животът имат свръхестествен произход и история и че тази история е значима, ценна и образцова.

Този, който "прави" реални неща, е онзи, който знае тайната на правенето им.

Историята на религиите е предназначена да играе важна роля в съвременният културен живот.

Светът може да бъде завладян, животът може да бъде овладян.XX век | Румъния | писатели | философи | културолози |
Румъния писатели | Румъния философи | Румъния културолози | Румъния XX век | писатели XX век | философи XX век | културолози XX век

Кин-Войло
«Създаване като разпадане на първоначалното единство на фрагменти…»
Коментар #1 от: 22-04-2023, 10:47:44
Никак не е убедително твърдението, че ако едно ПЪРВОНАЧАЛНО ЕДИНСТВО се разпадне на отделни ФРАГМЕНТИ, то ще е възможно да се пресъздаде отново като ЕДИНСТВОТО, каквото е било то ПЪРВОНАЧАЛНО. Нека си представим как огледалото от стената пада и се разпуква на двайсетина ФРАГМЕНТА. Събираме ние стрателно фрагментите, подреждаме ги, както се подрежда пъзел и използуваме най-перфектното лепило, за да залепим всичко това. Е, ще се получи ли първоначалното огледало?

Другото име на РАЗПАДАНЕТО на „първоначалното единство“ е ПЪРВОРОДЕН ГРЯХ. „Първородният грях“ е бил КОНСУМИРАН много преди Адам и Ева. Адам и Ева са били направени (от кал!) като отчаян опит да се спре греховния процес на РАЗПАДАНЕТО.

…Един неуспешен опит, който напълно си заслужава отчаянието!
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
^