Начало » Мисли » Макс Планк

Макс Планк

Макс Карл Ернст Лудвиг Планк (нем. Max Karl Ernst Ludwig Planck) (1858-1947)
немски физик теоретик, считан за основател на квантовата механика

... всеки водещ изследовател внася името си в историята на науката не само собствените си открития, но и с тези открития, с които се насърчават други нови.

Налице е само това, което може да бъде измерено.

Истината възтържествува в резултат от измирането на нейните противници.

Съществува само това, което може да се измери.

Науката не може да разреши главната мистерия на природата. И това е така, защото в крайна сметка ние самите сме част от мистерията, която се опитваме да разрешим.

Когато промените начина, по който гледате на нещата, нещата, които гледате, се променят.

Не притежаването на истината, а успехът, който съпътства търсенето й, обогатява търсещия и му носи щастие.

Един експеримент е въпрос, който науката задава на природата, а измерването е запис на отговора на природата.

Смятам съзнанието за фундаментално. Считам материята за производна на съзнанието. Не можем да застанем зад съзнанието. Всичко, за което говорим, всичко, което считаме за съществуващо, постулира съзнанието.

Новите научни идеи никога не извират от общностно тяло, колкото и да е организирано, а по-скоро от главата на индивидуално вдъхновен изследовател, който се бори с проблемите си в самотна мисъл и обединява цялата си мисъл в една единствена точка, която за момента е целият му свят.

Експериментът е единственото средство за познание, с което разполагаме. Всичко останало е поезия, въображение.

Като човек, който е посветил целия си живот на най-разумната наука, на изучаването на материята, мога да ви кажа в резултат на моите изследвания за атомите следното: Няма материя като такава! Цялата материя възниква и съществува само благодарение на сила, която довежда частиците на атома до вибрация и държи заедно тази най-миниатюрна слънчева система на атома... Трябва да приемем, че зад тази сила съществува съзнателен и интелигентен Разум. Този разум е матрицата на цялата материя.

Предположението за абсолютен детерминизъм е съществена основа на всяко научно изследване.

Това е една от най-старите гатанки на човека. Как може независимостта на човешката воля да бъде хармонизирана с факта, че ние сме неделими части от една вселена, която е подчинена на строгия ред на природните закони?

Науката повишава моралната стойност на живота, защото насърчава любовта към истината и благоговението - любовта към истината, проявяваща се в постоянния стремеж да се достигне до по-точно познание за света на ума и материята около нас, и благоговението, защото всеки напредък в познанието ни изправя лице в лице с мистерията на нашето собствено същество.

Не можем да си починем и да седнем, за да не ръждясваме и да се разлагаме. Здравето се поддържа само с работа. И както е с целия живот, така е и с науката. Винаги се борим от относителното към абсолютното.

Най-висшият съд в крайна сметка е собствената съвест и убеждение - това важи и за вас, и за Айнщайн, и за всеки друг физик - и преди всяка наука има преди всичко вярата.

Нямаме право да приемем, че съществуват физически закони или ако са съществували досега, че ще продължат да съществуват по подобен начин в бъдеще.

Науката... означава непрестанно усилие и непрекъснато напредващо развитие към цел, която поетичната интуиция може да схване, но интелектът никога не може да схване напълно.

[Не вярвам] в личен Бог, да не говорим за християнски Бог.

Преди да може да се извърши експеримент, той трябва да бъде планиран - въпросът към природата трябва да бъде формулиран, преди да бъде поставен. Преди да може да се използва резултатът от дадено измерване, той трябва да бъде интерпретиран – отговорът на природата трябва да бъде разбран правилно. Тези две задачи са на теоретика, който винаги се оказва все по-зависим от инструментите на абстрактната математика. Разбира се, това не означава, че експериментаторът не участва и в теоретични разсъждения. Най-добрият класически пример за голямо постижение, постигнато от такова разделение на труда, е създаването на спектрален анализ чрез съвместните усилия на Робърт Бунзен, експериментатора, и Густав Кирхоф, теоретика. Оттогава спектралният анализ непрекъснато се развива и дава все по-богати плодове.

Религията и естествената наука водят съвместна битка в непрестанен, никога неуспокояващ кръстоносен поход срещу скептицизма и срещу догматизма, срещу неверието и суеверието... [и следователно] "Към Бога!"

Важна научна иновация рядко си проправя път, като постепенно печели и обръща противниците си: Това, което се случва, е, че противниците постепенно изчезват.

Теорията на относителността придава абсолютно значение на величина, която в класическата теория има само относително значение: скоростта на светлината. Скоростта на светлината е за теорията на относителността, както елементарният квант на действие е за квантовата теория: това е нейното абсолютно ядро.

Целта не е нищо друго освен съгласуваността и пълнотата на системата не само по отношение на всички детайли, но и по отношение на всички физици от всички места, всички времена, всички народи и всички култури.

Природата никога не предприема никакви промени, освен ако нейните интереси не се обслужват от увеличаване на ентропията.

Цялата материя възниква и съществува само благодарение на сила... Трябва да приемем, че зад тази сила стои съзнателен и интелигентен Разум. Този Разум е матрицата на цялата материя.

Егото е непосредственият диктат на човешкото съзнание.

Всеки, който се е занимавал сериозно с научна работа от какъвто и да е вид, осъзнава, че над входа на портите на храма на науката са изписани думите: "Трябва да имате вяра."

Никое бреме не е толкова тежко за човек, колкото поредица от щастливи дни.

Откъде идвам и къде отивам? Това е големият необозрим въпрос, един и същ за всеки един от нас. Науката няма отговор на него.XIX век | XX век | Германия | физици | Нобелова награда физика |
Германия физици | Германия XIX век | Германия XX век | физици XIX век | физици XX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе