Начало » Мисли » Майкъл Роберто

Майкъл Роберто

(Michael A. Roberto)
американски преподавател, писател и консултант

Най-ефективните откриватели на проблеми стават умели в търсенето и идентифицирането на модели.

В реалния живот, според Макнамара, лидерът първо трябва да открие проблема. Той или тя трябва да разбере какъв проблем трябва да бъде решен, преди да започне да взема решения. Макнамара обясни, че идентифицирането на истинския проблем, пред който е изправена една организация, често се оказва най-трудното предизвикателство, пред което са изправени лидерите. В много случаи лидерите не забелязват заплаха твърде късно. Понякога лидерите се стремят да решат грешен проблем.

Методът на казуса обикновено представя проблема на ученика. Той описва ситуацията, пред която е изправена една фирма, и след това формулира решението, което трябва да се вземе. В реалния живот, според Макнамара, лидерът първо трябва да открие проблема.

Хората около вас филтрират информация, често с добри намерения.

Научи се да се държиш като антрополог, който наблюдава групи от хора в естествена среда. Не можете просто да задавате въпроси на хората; трябва да наблюдаваш как се държат.

Усъвършенствайте способността си да "свързвате точките" между привидно различни части от информация. Заплахите не идват при нас в спретнати малки опаковки.

Най-добрите откриватели на проблеми демонстрират интелектуално любопитство, прегръщат системно мислене и проявяват здравословна доза параноя.

Прекалено много изследвания, провеждани в бизнес училищата днес, имат малка или никаква стойност за бизнес лидерите.

Разгледайте всяка повреда, без значение колко малка, като прозорец на системата като цяло.САЩ | писатели | консултанти |
САЩ писатели | САЩ консултанти

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе