Начало » Мисли » Майкъл Ондатджи

Майкъл Ондатджи

(Philip Michael Ondaatje) (1943)
канадски поет, писател и сценарист

На възрастните също са нужни родители.

Ако вие е сте в една стая с проблем, не разговаряйте с него.

Ехото е душата на гласът, събудил се в празнотата.

Не прощавате ли всичко на този, когото обичаш? Ти прощаваш егоизъм, желание, измама, до тогава докато ти си причината, мотивът целта...

... сълзите изтощават повече, отколкото всяка друга работа.

... думите са много по-сложни от цигулките.

Войната, както и любовта, те взимат без остатък.

Проблемът на средната възраст е в това, че обкръжаващите хора мислят, че ти вече си напълно формиран.

Когато имате дълбока скръб, единственото средство за оцеляване е да изкорени всички спомени.

Пустинята е свят, в който цивилизацията съществува от векове, където хиляди пътеки и пътища се преплитат и бягат.

Тези, които могат да говорят, могат да съблазнят. Думите ни водят до задънена улица. Преди всичко ние искаме да растем и да се променяме. Дързък нов свят.

Плътта не може да бъде измамена от нищо - нито от мъдростта на съня, нито от спазването на светското благоприличие. В плът - фокусът на самия човек и неговото минало.

В пустинята водата е като съкровище. Ти я носиш или като името на своята възлюбена, в дланите си, поднасяш я до устните си... и пиеш празнотата...

Нищо не можеш да обещаеш навеки, а и самият той не е пример за морал, за да изисква обети.

Историята на любовта не е за тези, които губят сърцето си, а за тези, които намират в себе си това, което е скрито дълбоко, дълбоко.

Миналото се прехвърля към настоящето чрез дреболии.

Всичко е второстепенно, освен това, което представлява опасност.

Обичайно в нашият свят истината е преди всичко едно от мненията.

Но на огромните простори на пустинята вас винаги ви обкръжава забравена история.

Много е важно да се научите да живеете в ситуация, в която постоянно трябва да използвате шестото си чувство.

В едно общество, смазано от страх, скръбта бе потънала в атмосфера на несигурност.

Ти строиш своята стена, а аз своята.

...само един камък може завинаги да улови загубата на един човек и красотата на друг човек.

"Преживей отчаянието в младостта и никога не се оглеждай назад", - каза един ирландец. Аз така и постъпих.

Смъртта ви превръща в трето лице единствено число.

Късметът никога не се установява на едно място.

Трябва да се спасите от отчаянието. От отчаяние до омраза е само една стъпка.

- Ти си обкръжен от луди... - На мен ми се струва, че ние всички сме такива.

Бедата при всички нас е в това, че ние сме там, където не са ни очаквали.

Да умреш от лични несгоди е също толкова просто, колкото от обществените.

Исках да намеря закон, който да управлява целия ни живот. Това е страх...

Някъде имаше войни, терор, хора, които обичаха сблъсъка на оръжия и основната цел на войната беше война.

Състраданието твърде много прощава. Ти си способен да простиш най-лошото в хората. Ти го прощаваш, и всичко остава както преди.

Ако не можеш да вярваш в човека, вярваш в принципа.

Всяка нощ изрязвах сърцето си, но до утрото то израстваше отново.

Той е нейният безнадежден светец.

Вие отхвърляте обществото, но за да направите това, първо трябва да бъдете част от него и въз основа на това да вземете решение. Това е парадоксът на самота.

Постоянното осъзнаване, усещането за своята и чуждата национална принадлежност разрушава човека.

Ако слънчевите лъчи осветят стаята, в която гори огъня, той ще стане невидим.

Чух тъпите звуци на стъпките им. Наруших покоят на пустинята.

...веднага - прерогативът и прищявка на възрастните

Да си почиваш, означава да приемаш животът такъв, какъвто е, без да осъждаш никого.

Проблемът не може да се реши, без да излизаме от неговите граници.

Нежността към неизвестното и безименното, която беше нежност към самият себе си.

Храмът е убежище в потокът на живота, достъпно за всекиго. Това е кораб, който е преодолял океанът на невежеството.

Душата може да се излъже, а плътта никога.

Така разбрахме несложното, но много важно нещо: в живота всеки ще срещне много интересни непознати, които ще минат без да ни обръщат внимание.

Изтрива имената! Изтрива националностите! Това беше духът на пустинята, който тя ни научи.

Изглежда, че ни интересува само това, което не може да се купи или продаде, което няма отношение към външния свят.

Любовта е толкова малка, че може да се прекара през иглено ухо.

Аз ще гледам към луната, а ще виждам теб.

Любовта се разпада или вие попадате в нея - и по един или друг начин се разпръсквате на парчета.

Щастието на човек никога не го чака на едно място.

Седмици бродих през пустинята, забравяйки да гледам към луната, каза той. Така като мъж, който за няколко дни нито веднъж не е погледнал жена си.

Войната накара всички градове да изглеждат еднакви.

Той никога не можеше да представи себе си солиден и разсъждаващ. Всички става по-стари, но той никога не чувстваше, че заедно с годините към него идва мъдрост.

Постоянно валеше и беше студено. Във всичко цареше хаос, но само на тези платна всички се подчиняваха на вечните правила: наказание, послушание и жертвоприношение.

На мен не ми харесваше поезията, докато аз не чух, как тази жена чете стихове.

Не просто влюбен, а постоянно умиращ от любов. Постоянно не на себе си. Постоянно щастлив.

Всеки човек беше не по-добър и не по-лош от своят враг.

Твърде рано открих за себе си невидимо пространство, отворено за тези, които умеят да мълчат.

От тази минута, прошепна тя, или ще намерим, или ще изгубим нашите души.

Каквото и да кажем, ние безкрайно определяме нашата житейска история.

Навреме побеждавай, навреме загубвай. Ежедневно всички постъпват така в живота, делата, приятелството и любовта. Тихата добродетел на компромиса.

ЦРУ вярва, че е възможно да се сломи и преобърне всеки, ако знаете неговата слабост. Номер едно - секс, след това пари и власт. Понякога гордост и суета.

Нищо не съблазнява така, както страдащата жена.

Глупаво е да мислиш, че за вселената ти си нищо.

Рицарското звание се оказа толкова смъртно, колкото и тялото.

Случайно сблъсък в пренаселена нощ, нищо повече.

Военните предателства са детски шеги в сравнение с предателствата в мирно време.

Ние сме част от всеобщата история, ние сме всеобщи книги. Ние не принадлежим на никого, ние не сме моногамни в нашите вкусови и опит. Всичко, което искаме е само да ходим по земя, която не е картографирана.

Жените искат от възлюбеният си всичко.

Кип смяташе, че всички добри и умни хора са малко странни. Ексцентрични.

Тези спомени бяха твърде скъпи за него и затова щеше да бъде прекалено щедър жест, за да се разкрият чертите на миналото или характера. По същия начин той не смяташе за възможно да я попита директно защо го е избрала.

Пустинята не може да бъде поискана или овладяна от нея - тя е като парче плат, отнесено от ветровете, и не може да се притисне и удържи с камъни...

Да принадлежиш - да бъдеш задължен, да имаш дълг.

При демоните и вещиците няма гръб, а има само това, което те искат да ви покажат.

Трябва да се науча да ми липсваш.

Луната е душата на гласа, вдъхновена от празнотата.

Хората винаги искат да четат поезия в пустинята.

Дърветата са много по-мъдри от хората.

Не само това, което е видимо за очите, таи опасност. Има още и дълбока страна.

Изглежда, че всички те са създали свой собствен затвор - или своя съдба.

Говорят, че когато плачем, душата ни се разширява, а не се свива.

Трябва да се учиш да променяш своят живот.

В детството ние можем да си представим и приемем почти всичко.

...тя погледна на мен с усмивка, която потвърждаваше, че не е очаквала такъв живот, че не такъв е избрала.

Твоята любов е недостатъчна, за да ми даде покой.

Параноикът е човек е човек който разполага с всички факти.

Понякога е време да се отвърнем от страстите.

Едни хора предават своите призраци на забравата, а други не.

Аз не мога да съдя за човек по неговата сила. Тя нищо не показва. Аз мога да съдя за човек по неговите слабости.

Младостта управлява съда над старостта, която държи в протегнатата си ръка.

Едно село може да говори за лицето на много села. Една жертва може да говори за лицето на много жертви.

Най-добре от всичко се описват моментните от историята, свързани с екстремни явления на природата или цивилизацията.

Сандфорд нарекъл това геоморфология. Мястото, което ние избираме, към което се стремим, където проявяваме нашите най-добри страни, където ние забравяме за своят произход.

Аз не вярвах в постоянството, на любовта до гроб. Аз бях петнадесет години по-голям. Но тя беше по-силна. И искаше промени повече, отколкото аз очаквах.

...безкомпромисността, при която любовта към стиховете прекрасно се справя с трезвото възприемане на живота.

Думите са много деликатен въпрос, да ги овладееш майсторки е по-трудно, отколкото цигулка.

- Животът се управлява от истината, - тихо произнесе той.

Той, разбира се, говореше с мъже, но предпочиташе да говори с жени, а започвайки разговор, той попадаше в капана на отношенията.

Смъртта може да хвърли своята хладна сянка на човек на всяка възраст.

През годините на войните той разбра, убеди се, научи наизуст: единственият и абсолютно надежден и безопасен предмет - той самият.

Чуждият човек може да се окаже по-близък, отколкото твоята плът и кръв.

Когато ние сме млади, мислеше той, нашето главно правило е да отразяваме чуждите посегателства.

Войната подобно на отрова, беше дълбоко проникнала в кръвта на хората, и никой не знаеше как да я прекрати.

Изглежда той не правеше разлика между личния живот и близките познати. По-късно тя прочете, че това е, което отличава чудовищата от обикновените хора.

...сънищата възникват не вследствие на фантазии, а в резултат на стари склонности, за които ние не подозираме.

Ние винаги се стремим да спасяваме онези, които са беззащитни в този свят. Такъв мъжки навик - да изпълнява чуждите желания.

Сега аз знам, че личното винаги ще се намира в състояние на война с общественото.

Нищо не дава такава увереност като маската. Под нея може да се впишеш на всяко място и във всяка форма.

Тя казваше, че като писател притежава само една добродетел - да се съмнява в себе си.

Да се срещнем на лунната светлина, Дейвид. Там, където слабите стават силни.

...в наше време, ако хората ни напуснат, никога няма да сме сигурни, че ще ги видим отново или ще ги видим невредими.

Отсъствието на очи - това не е слепота, без очи няма нищо.

Мислиш ли, че само ти си способен да чувстваш? Така ли мислиш?XX век | XXI век | Канада | поети | писатели | сценаристи |
Канада поети | Канада писатели | Канада сценаристи | Канада XX век | Канада XXI век | поети XX век | поети XXI век | писатели XX век | писатели XXI век | сценаристи XX век | сценаристи XXI век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе