Начало » Мисли » Люк Вовнарг

Люк Вовнарг

Люк Дьо Клапие Маркиз Дьо Вовнарг (1715-1747)
френски писател, моралист

Робството унижава човек до там, че той започва да обича своите окови.

Великите хора, са научили малодушните да размишляват, наставлявайки ги по пътя на заблужденията.

Човек е щастлив, само когато е на точното си място.

Бедността поставя прегради пред нашите желания, но тя ни и ограничава, богатството умножава нашите потребности, но и дава възможността да ги удовлетворяваме.

Човек се нарича безхарактерен, ако душата му е слаба, лекомислена, непостоянна, но даже тези недостатъци все пак образуват характер.

Който не е способен на велики постижения, той презира великите замисли.

Всички хора се раждат искрени и умират лъжци.

Ако афоризъма се нуждае от пояснение, значи той е неудачен.

Съветите на старите хора - като зимното слънце: светят, но не топлят.

Ако една мисъл не може да изрази с прости думи, това означава, че е пренебрежимо малка и трябва да се изхвърли.

Хората обичайно мъчат своите близки под предлог, че им желаят доброто.

Яснота - най-доброто украшение за истински дълбоките мисли.

Постоянство - това е неизменната мечта на любовта.

Предел на изобретателността - способността да управлява, без да прибягват към сила.

Отчаянието е най-великото от всички наши заблуждения.

Преди да се опълчите на злото, претеглете, способни ли сте да отстраните причините, които го пораждат.

Користта рядко носи успех.

Шегата на философа е толкова умерена, че не може да се отличи от сериозното разсъждение.

Изрази лъжлива мисъл ясно, и тя сама ще се опровергае.

Говорейки за характера, често се бъркат свойствата на душата с тези на разума.

Колко е трудно да се занимава с изгодни дела, не преследвайки при това собствената изгода.

Умът не ни спасява от глупост, извършена под влияние на настроения.

Да останеш на върха на успеха си или на нивото на богатството си - за това е нужно преди всичко ум.XVIII век | Франция | писатели |
Франция писатели | Франция XVIII век | писатели XVIII век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе