Начало » Мисли » Лев Толстой

Лев Толстой

Лев Николаевич Толстой (1828-1910)
руски писател

Красноречието като бисери блести със съдържанието си.

Истинската мъдрост не е многословна.

Афоризмите са може би най-добрата форма за излагане на философски съждения.

Хубавото на кратките мисли е това, че те карат сериозният читател да се замисли.

Всяка мисъл, изразена с думи, е сила, действието на която е безпределно.

Често чуваш младежи да казват: не искам да се водя по чужд ум, сам ще обмисля. А защо трябва да обмисляш обмисленото? Вземай готовото и продължавай нататък. В това е силата на човечеството.

Думата е велико нещо. Велико затова, че с дума можеш да събереш хора, с дума можеш да ги разделиш, с дума можеш да служиш на любовта, пак с дума можеш да служиш на враждата и омразата. Пази се от онази дума, която разделя хората.

Колкото повече човек дава на хората и по-малко иска за себе си, толкова е по-добър; колкото по-малко дава на другите и иска за себе си повече, толкова е по-лош.

Разполагаме с резултати от мислите на най-големите мислители, които в продължение на хилядолетия изпъкнаха сред милиарди и милиарди хора; и тези резултати от мисълта на великите хора са пресети през решето и ситото на времето. отхвърлено е всички посредствено, останало е самобитното, дълбокото, нужното...

Важно е било и ще бъде винаги само онова, което е необходимо за благото не на един човек, а на всички хора.

Книгите с афоризми не само че не потискат самостоятелната дейност на ума, а, напротив - предизвикват я.

Има мисли, чиято употреба е бъзкрайно разнообразна; затова колкото по-общо са изразени такива мисли, толкова повече доставят храна за ума и сърцето, толкова по-дълбоко могат да бъдат усетени.

Простотата е главно условие за моралната красота.

Няма величие там, където няма простота, добро и правда.

Най-верният признак на истината е простотата и яснотата. Лъжата е сложна, претенциозна и многословна.XIX век | XX век | Русия | писатели |
Русия писатели | Русия XIX век | Русия XX век | писатели XIX век | писатели XX век

Кин-Войло
...най-добрата форма за излагане на философски съждения...
Коментар #2 от: 21-11-2021, 14:16:09
«Афоризмите са може би най-добрата форма за излагане на философски съждения.»

Сам по себе си един афоризъм е анекдот. Той е виц. Тоест, той е някаква шега, която ни се внушава с цел да разшири нашия мироглед. С други думи, за да се преглътне философията и нейните съждения, е нужна солидна доза чувство за хумор, което намира своя синтез във вица-афоризъм. Когато цитираме този или онзи философ — от древността, та до наши дни, — ние всъщност повтаряме вицовете, които философът някога е произнесъл по този или онзи повод.
Кин-Войло
«…защо трябва да обмисляш обмисленото? Вземай готовото и продължавай нататък…»
Коментар #1 от: 20-11-2021, 05:21:47
Ами ако „готовото“ все пак се окаже недостатъчно обмислено! До каква сила на човечеството би довело то?

Всяка мисъл зрее самостоятелно за своето време…
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе