Начало » Мисли » Лев Мечников

Лев Мечников

Лев Илич Мечников (фр. Léon Metchnikoff) (1838-1888)
швейцарски географ, социолог, революционер - анархист и публицист от руски произход

Свободата е единствената характерна черта на цивилизацията...

Живота на обществата се управлява от закони, независещи от нечий произвол.

Човешката история, лишена от идеи за прогрес, представлява само безсмислена смяна на събитията, вечен прилив и отлив на случайни явления, които не попадат в рамките на общия мироглед.

Социалният прогрес се намира в обратно пропорционално към степента на принуда, насилие или власт, проявяваща се в обществения живот, и, обратно, в пряко отношение към степента на развитие на свободата и самосъзнанието, или безвластието, анархията.

И ако е справедливо, както често утвърждават, че не може да се живее без вята, то последната не може да бъде нещо различно, от вярата във всемогъщото знание.XIX век | Швейцария | публицисти | социолози | географи |
Швейцария публицисти | Швейцария социолози | Швейцария географи | Швейцария XIX век | публицисти XIX век | социолози XIX век | географи XIX век

Kin Voilo-y-Cabala Vovan
Без цивилизация; само с култура.
Коментар #1 от: 23-05-2013, 21:02:48
"Свободата е единствената характерна черта на цивилизацията..."

Напротив, в цивилизацията няма свобода, защото дори властовата принуда (а тя е фундаменталният цивилизационен принцип) да не е ознаменувана с грубо насилие, тя е неизбежна. Цивилизацията е дотолкова цивилизация, доколкото е система: система на власт и отговорности пред властта, система на подчинение на по-низши структурни нива пред по-висши; тя йерархия, пропита с чувства на страх от всякакъв вид... Страхът даже е индикация за наличието на цивилизация.

Сама по себе си цивилизацията е синоним на държавата. Ако един ден държавата отпадне, то ще отпаднат само националните държави, но ако искаме все пак да има общочовешка цивилизация, ще се възцари нещо, което следва да бъде наречено "общочовешка държава". Това обаче, предполага, че би имало едно общочовешко централизирано правителство, което никак няма да е застраховано от забежки в сферата на тоталитарното насилие. Тогава хората биха били много по-нещастни, отколкото са сега, защото няма да има къде да избягат, за да се спасят от тоталитарния произвол. Понастоящем все още мъждука надеждата, че ако в това "царство" няма свобода за теб, в съседното "царство" навярно разбират нещата малко по-иначе.

Но може ли да се мине без цивилизация? Поставяме въпроса именно така, а не "може ли да се мине без държава", тъй като анархистите отколе твърдят, че без държава може. И така, какво би представлявал светът, в който няма цивилизация? Той ще бъде, разбира се, един труден свят, защото ще изчезнат всички онези улеснения, които ние наричаме "придобивки на цивилизацията". Това ще бъде един свят без експлоатация на човек от човека, която е най-значимата характеристика на цивилизацията, но затова пък ще зацари първобитна бедност. Икономиката от всякакъв вид ще се срине.

Понеже все пак хората не могат да живеят като глутница зверове, ще трябва да има и нещо, което да ги свързва; и след като свързващите механизми на цивилизацията липсват, ще трябва да ги замести онова, което наричаме "култура", т.е. оня сбор от представи и постановки, касаещ човешкото съществование - всичко онова, в което множеството люде ще е склонно да вярва: всеки по сходен начин. Ще останат, следователно, да доминират религиите, култовете...

С други думи, човешкия вид ще заживее според традиционния стил на номадите от хилядолетия насам: с акцент, падащ преимуществено върху "надстройката", а не върху "базата". "Базата" ще бъде оставена на грижата на Природата (сиреч, на боговете), а ние - хората - ще имаме грижата само за "надстроечните" хвалебствия по адрес на милосърдните богове.

-------------------

"Животът на обществата се управлява от закони,
независещи от ничий произвол."

Ако се касае за природните закони - да, така е, макар че това са закони на стоящите над нас висши и непонятни нам сили, които понякога прилагат законите си по-страшно и от най-страшния човешки произвол.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе