Начало » Мисли » Лев Манович

Лев Манович

(Lev Manovich) (1960)
американски артист, критик, теоритик и философ

Всяко уникално изображение, което желаете, вероятно вече съществува в интернет или в някаква база данни... проблемът днес не е в това как да създадете правилния образ, а как да намерите вече съществуващо.

...причината да мислим, че технологията на компютърната графика е успяла да фалшифицира реалността е, че през последните сто и петдесет години сме приели образа на фотографията и филма като реалност.

...докато на теория дигиталните технологии водят до безупречно копиране на данни, реалното й използване в съвременното общество се характеризира със загуба на данни, деградация и шум; шумът, който е дори по-силен от този на традиционната фотография.

Превръщаме собствения си живот в информационен архив, като съхраняваме всички наши имейли, SMS, цифрови снимки и други цифрови следи от нашето съществуване.

Цифровият образ унищожава фотографията, докато втвърдява, прославя и обезсмъртява фотографията.

След като приехме фотографското изображение като реалност, пътят към бъдещата му симулация беше отворен.

През първите десетилетия на фотографията времената на експозиция бяха доста дълги... Така че, подобно на рисунките, произведени с помощта на камера обскура, която изобразяваше реалността като статична и неподвижна, ранните фотографии представяха света като стабилен, вечен, непоклатим.XX век | XXI век | САЩ | философи | критици | актьори |
САЩ философи | САЩ критици | САЩ актьори | САЩ XX век | САЩ XXI век | философи XX век | философи XXI век | критици XX век | критици XXI век | актьори XX век | актьори XXI век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
^