Начало » Мисли » Лев Карсавин

Лев Карсавин

(рус. Лев Карсавин) (1882-1952)
руски философ, историк-медиевист

Трагичен свят, но и прекрасен.

Всяка личност се развива.

Убивайки човека, ние още не сме го унищожили.

Великите гении намират признание само след смъртта, понякога в други култури.

Историческият "синтез" винаги е индивидуален.

Наказанието е изплащане или унищожение на вината.

Историята е наука за развитието на човечеството като цяло.

На шута всичко е позволено. Когато той плаче, на него не му вярват, даже и кръвта считат за сок от боровинка.

Великата и сегашна мъка е безмълвна.

Може би, на младенците и на безумните са достъпни такива страни от висшeто битие, за които ние даже не подозираме.

Без начало и край не би било определено.

Невъзможното за човек е възможно за Бог.

На съвременните учени не трябват чудеса - на тях им трябват експерименти.

В борбата побеждава по силният; но самият момент и обстоятелства около победата винаги са случайни.

Личността не е нито духовна, нито телесна, а духовно-телесна.

Лъжата е само недостатъчно истина.

Моето тяло не е сума от части, а конкретното им многоединство.

Можеш ли въобще да се наслаждаваш, ако не страдаш?

За да живее, на тялото му е нужна гореща кръв.XIX век | XX век | Русия | философи | историци |
Русия философи | Русия историци | Русия XIX век | Русия XX век | философи XIX век | философи XX век | историци XIX век | историци XX век

Кин Войло
Лъжа и истина
Коментар #1 от: 07-12-2013, 14:22:14
"Лъжата е само
недостатъчно истина."


Това, разбира се, не е вярно.

Лъжата е онова, което убива истината, - удушава я, разстрелва я, изпепелява я... Тя не може да бъде "недостатъчно истина", защото тогава и мълчанието може да се счита за "недостатъчно истина". Неизречената истина, каквато представлява мълчанието, е, може би, истина, доведена до крайната й недостатъчност. Е, лъжа ли е мълчанието?

...От друга страна мълчанието би могло да бъде и лъжа, доведена до крайната и недостатъчност. Тогава, истина ли е мълчанието?

Изобщо, затъвайки в подобни софизми, можем накрая да формулираме и твърдение, което да е огледално на горното: "Истината е само недостатъчна лъжа".

По интересно е да дадем отговор на един друг въпрос: "Кое ни коства повече усилия - изричането на лъжи, или изричането на истини?" Според пишещия тези редове - нещата са различни при различните индивиди. За едни индивиди изричането на лъжи е значително по-лесно, отколкото изричането на истини, а за други - обратното. Приобщването към войнството на Сатаната започва именно от тук. Той, Сатаната, подбира своите рицари именно измежду онези, които са способни да лъжат с по-малко усилия, отколкото да говорят правдиво.


-------------------------


"На шута всичко
е позволено."


...Но Историята познава множество случаи на обезглавени шутове. Това се е случвало винаги, когато разгневените владетели са забравяли за привилегията на шута да казва каквото намери за добре. А известно е колко слаба памет имат владетелите и как лесно забравят и най-елементарните неща...
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе