Начало » Мисли » Клаус Кенет

Клаус Кенет

(нем. Klaus Kenneth)
немския православен писател

...единственото нещо, което наистина може да освободи, е присъствието на Бог в сърцето.

Като се отделим от Бога, ние самите сме победени и поробени от смъртта.

Неопрехвърлима, неописуема Божия любов витаеше над водите още преди сътворението на света и до ден днешен витае над света, обгръщайки всичко съществуващо. Ако сте готови да отворите сърцето си, тя ще влезе в него точно тук и сега.

Всеки е зает да търси самооправдание и затова не може да види Божия план зад изкушенията и изпитанията.

Покаянието обаче е възможно само ако осъзнаете своите слабости. И ние можем да ги видим и разпознаем само като извикаме името на Христос чрез Светия Дух. Това име като пъпна връв ни свързва с Бога и така ние придобиваме божествена сила. Без нея ние не сме способни на нищо.

Честният поглед към себе си често е болезнен. В крайна сметка тогава трябва да признаем, че напълно заслужаваме адските мъки. Но това е единственият начин да се види необходимостта от покаяние, а това от своя страна отваря пътя към изкуплението. Ето защо не бива да се отчайваме.

Дръжте ума си в ада и не се отчайвайте.

Можем да служим като опора на ближните си само ако самите ние разчитаме на Христос, разчитаме на Него.

Господ иска да растем, за да се борим търпеливо със страстите на "вехтия човек".

Не разчитайте само на себе си. Бог е с нас във всички житейски обстоятелства. Но ние никога няма да разберем това, ако не се подчиняваме на Неговото слово.

Въпреки че сме създадени по Божия образ, ние не сме равни на Бога по своята същност. Можем да се сродим с Него само като станем Негови деца. Тоест Той ни осиновява. Но докато това се случи, ние трябва да търсим Неговата милост и благодат, да се стремим към Него духовно, да искаме да се срещаме с цялото си сърце, с цялата си душа.

Божественото присъствие е щедър и искрен дар за човека от Бога. Господ не ни поразява с гръм, не унищожава, не изгаря, а възстановява кълновете на живота на почти опустошено поле.

Но колко по-грешни сме от онези, които лъжат, като публично демонстрират своята праведност и чистота пред всички?

Настанихме се в град Биберах. Условията там бяха ужасни, храната ужасно липсваше. Но въпреки глада пораснах и станах по-силен. И тогава се оказа, че липсата на храна е много по-малко трагична от липсата на любов.

Следователно впоследствие нейната властна природа просто жадуваше да притежава и подчинява и го нарече любов.

Когато хората се обичат и уважават взаимно, тяхното взаимодействие е донякъде като работата на добре смазана и интелигентно проектирана водноелектрическа централа.

Можете да влезете в Царството Божие само с две лепти. Цялото състрадание ви позволява да изплатите дълга, който е роден от греха.

Да намериш себе си е възможно само ако вървиш през живота ръка за ръка с Бог. По-скоро, ако позволиш на Бог да те води за ръка - и гордостта не ти пречи да Му се довериш.

Трябва да търсите дълбоко в себе си. Истината е скрита тук. Това, което се намира в олтара на всеки храм, е просто символ, знак, указващ какво е скрито в сърцето. Вашето сърце е истински съд със свещено съдържание.Германия | писатели |
Германия писатели

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе