Начало » Мисли » Като Ломб

Като Ломб

(унг. Kató Lomb) (1909-2003)
унгарска преводачка и писателка

Ние изучаваме езика понеже езикът е единственото което е полезно да се изучава даже лошо.

Книгата може да ни е досадна, но ние на нея никога. Книгата е наш верен спътник, докато не израснем от нея и не отдадем предпочитание на друга, следваща.

Парите обичат сметка, а книгата молив.

Речта на чужд език винаги е компромис.

Успехът в изучаването на език се определя от просто уравнение: изминало време + интерес = резултат.

Граматиката е система. Който с душа и сърце е усвоил граматиката на някой език, който е изучил граматиката, той е подготвен към систематизиране на всички области на систематизираните знания.

Езикът е живота на нацията.

Придобиването на лексикален запас е този смут, от която е загинала голяма част от всички добри намерения.

Езикът е сграда. Изучаването му е строителство.

Правилата трябва да се осъзнаят.

Знанията, придобити в резултат на някакви усилия са много по-силни от получените в готов вид.

При всяко четене най-интересното за нас сме ние самите.

Речникът е най-добрият ключ за отключване ключалката на езика.

... морската терминология във всички европейски езици е от холандски произход.

Професионалните знания са ключът, който отваря вратата на чуждият език.

... в разговор говори това, което знаеш, а в превода умей това, което е нужно.

Граматиката се учи от езика, а не езика от граматиката.

Всяко знание, както и пироните, държат само в този случай, ако имат опора отвътре.

Чуждият език е крепост, която е нужно да се щурмува от всички страни едновременно: четене на вестници, слушане на радио, гледане на недублирани филми, посещения на лекции на чужд език, изучаване на учебника, преписване, срещи и разговори с приятели носители на езика.

Добрият речник е богато хранилище.XX век | XXI век | Унгария | писатели | преводачи |
Унгария писатели | Унгария преводачи | Унгария XX век | Унгария XXI век | писатели XX век | писатели XXI век | преводачи XX век | преводачи XXI век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе