Начало » Мисли » Карл Сейгън

Карл Сейгън

Карл Едуард Сейгън (Carl Edward Sagan) (1934-1996)
американски астроном, астробиолог и популяризатор на науката

В реалният свят има достатъчно поводи за благоговейно изумление. Природата е много по-изобретателна по отношение на чудесата, отколкото ние с вас.

Книгите са доказателство за това, че хората са способни да творят магия.

Ние живеем в общество, зависимо от науката и технологиите, в което никой нищо не знае нито за науката, нито за технологиите.

Космосът е вътре в нас, ние сме направени от звездно вещество, ние - това е способът, с който Космосът познава себе си.

Това е нашият дом. Това сме ние. Всичко, което обичате, всичко, което знаете, всичко, за което някога сте чули, всички хора които някога са съществували са преживели своя живот на нея.

Земята - много малка сцена на необятната космическа арена. Спомнете си за реките от кръв, пропити от всички пълководци и императори, които, в лъчите на славата и триумфа, за кратко са станали притежатели на част от тези песъчинки. Спомнете си за безкрайните жестокости, извършени от обителите на един ъгъл на тази точка над едва отличимите от тях обитатели на другият ъгъл.

Това, че над гениите се смеят, въобще не означава, че ако над някого се смеят, той обезателно е гений. Смели са се над Колумб, смели са се над Фултън, смели са се над братя Райт. Но също така се смеят и над червенокосият клоун Бозо.

Един от най-печалните уроци на историята се заключава в това, че ние сме били достатъчно дълго мамени, и ние сме склонни да отхвърлим всякакви доказателства за измама. Ние вече не искаме истината. Измамата ни е завладяла: твърде болно ни е да признаем - даже на самите себе си, че не сме били толкова доверчиви.

Екстраординарните заявления изискват изискват екстраординарни доказателства.

Има достатъчно чудеса в света, няма нужда да ги измисляте.

Този свят е само бисер на бродираният килим на космоса.

Това е толкова просто - изключете собствения си ум и кажете: Господ е сътворил всичко.

Според мен, не е трудно да накарате хората да повярват във всяка глупост.

Когато държавата престане да поощрява научното познание, разцъфва псевдонауката.

Скептиците не вярват в огнедишащият дракон в моя гараж, понеже те са упорити атеисти.

Всички ние очакваме чудеса. Чисто човешко качество.

Едва ли не първата заповед на науката: "Не се доверявай на авторитети".

Не трябва да бързаме с изводите, докато не съберем достатъчно факти. Няма нищо срамно в това, да признаем: "Все още не сме уверени в нищо".

Всичко мое е в моята собствена глава.

Нашата наука апелира към нашата любознателност, възторг пред тайните и чудесата. Но също такъв възторг пробужда и лъженауката.

Съгласно друга теория - модела на пулсиращата вселена - космосът няма нито начало, нито край, а ние се намираме по средата на безкраен цикъл от космически смърти и прераждания, и никаква информация не се съхранява при прехода от една пулсация в друга.

В науката няма забранени области, няма деликатни въпроси, които не могат да се засегнат, няма неприкосновени истини.

Спасението е в знанията.

Да гадаеш означава напразно да си губиш времето.

Допустимо е всичко, което не е забранено от законите на природата, но всичко останало е забранено.

Митът е метафора на това, което е невъзможно да се опише по друг начин.

Лявото полукълбо работи последователно; дясното - паралелно.

Жените съблазняват инкубуси, мъжете сукубуси.

Отдавна умрелите хора говорят са нас направо в главата ни.

Ние сме станали могъщи, но не ставайки при това съизмеримо мъдри.

Честната критика винаги е от полза.

Не губете нервни гледки на идея, която се е оказала неработоспособна.

Скалата на погрешност е мерило за оценка надежноста на нашето знание.

Шарлатаните имат достъп до решения, които могат да се окажат бъдещето на нашата цивилизация.

Ние въплъщаваме в себе си космос, който е достигнал самосъзнание.

В нашият скептичен век всички очакват подкрепа на своята вяра.

Колкото по-силно искаш да повярваш, толкова повече ти е нужно повишено внимание.

Какво въобще могат да знаят мравките?

Човек, вероятно е единственото същество на Земята с относително ясен възглед на неизбежноста на собственият край.

Светът и така е пълен с грешки.

Книгата се оказа по-добра от киното. Това е понеже в нея се съдържа много повече.

И мракът е безсмъртен.

Най-доброто време за революция е времето на големите надежди.

Магията е изкуство, изискващо съучастие на артист и публика.

Характерният за нас егоцентризъм е да възприемаме рисунките на случайните космически бедствия като наше отражение.

Можеш да бъдеш изящен, даже ако изглеждаш странно.

При обсъждане трябва да придавате значения на доказателствата, а не на авторитета.

Светът е много по-стар от човешкият род.

Там, където критичния ум вижда халюцинация или сън, лековерният вижда блясък на неуловима от нас реалност.

Всички ние принадлежим към един и същ вид Homo Sapiens, който в превод от латински звучи оптимистично: Разумен човек.

Не е ли жестоко да отнемате от хората утешението на вярата, когато не е по силата на науката да утеши тяхното страдание.

Поразително е как се разгориха страстите около предмет, за който толкова малко е известно.

... човечеството изобщо не е толкова разумно, колкото би искало да си мисли ...

Човек може да изгуби целият си живот, но и така да не се приближи до разбирането на същността на Всемогъщият Бог.

Мнозинството шарлатани всъщност се интересуват само от вашите пари, и слава богу.

Първо обществото не дава на жените да се занимават с наука, а след това ги критикува за това, че не се занимават с нея.

Не се привързвайте твърде много към "своята" хипотеза: тя е само един от етапите на пътя към знанието.

Отсъствието на доказателства не е доказателство за отсъствие.

От гледна точка на религията хората са деца, които трябва да бъдат уплашени, за да се водят.

Земята е малък и крехък свят. Той се нуждае от грижи.

Практически във всеки американски вестник има ежедневна астрологическа колонка, но е малко вероятно да има такъв, в който да има поне една колонка на седмица посветена на астрономията.

Ние трябва да гледаме на света от очите на три съвършено различни личности, две от които невъоръжени с реч.

Законите на гравитацията, квантовата механика, основните положения на физиката и химията еднакви навсякъде.XX век | САЩ | астрономи | биолози | носители на Пулицър |
САЩ астрономи | САЩ биолози | САЩ XX век | астрономи XX век | биолози XX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе