Начало » Мисли » Карл Попър

Карл Попър

Карл Реймънд Попър (Karl Raimund Popper) (1902-1994)
австралийско-британски философ

Ние не изпитваме към всеки еднакви емоции.

Човек е създал множество светове - свят на езика, музиката, поезията, науката.

Малък социален експеримент има даже тогава, когато се открива нов магазин или се купува билет в театър.

Самокритиката не трябва да бъде оправдание за ленноста.

Нашата цивилизация може да оцелее, само ако се откаже от привичното поклонение на великите.

Критерий за демокрацията се състои в следното: при демокрацията народа може да смени правителството без кръвопролития.

Нашата западна цивилизация е била родена от гърци. Гърците са започнали велика революция, която, е видимо, се намира в своят начален стадий, а именно - в стадия на преход от закрито общесто към открито.

Последното изпитание на всеки метод е задължението да даде практически резултати.

Ние сме длъжни да се научим да правим всичко толкова добре, колкото можем, и да откриваме своите грешки.

Големите хора са способни на големи грешки.

Съвременният тоталитаризъм се явява епизод във вечния бунт против свободата и разума. Неговият предшестващ епизод се отличава толкова със своята идеология, колкото с това, че неговите лидери са преуспели в една от най-дръзките фантазии на техните предшественици: те са направили бунт против свободата на народните движения.

Хората са склонни да боготворят властта.

Трудно е да се намери човек, характера на който не се разглезва от властта.

Настоящето - това е бъдещо минало.

Последствията не определят нашето решение, това правим само ние - тези, които вземат решението.

Фактите, било то факти на природата или историята, не могат да решат вместо нас, каква цел следва да изберем.

Даже нашият опит, получен от експерименти и наблюдения, не се състои от данни. По-скоро той се състои от събрани догадки - предположения, очаквания, хипотези, - с които са свързани взети традиционни научни и ненаучни знания и предразсъдъци. Само явленията, като чист опит, получени в резултат на експерименти и наблюдения, просто не съществуват.

Критиката на недостатъците във всяка форма на проявление е необходима и полезна за всяко правителство, но е възможна само при демокрация.

Съвършено несправедливо е да обвинявате демокрацията за политическите недостатъци на демократичната държава. Правилно е да обвинявате в това само себе си, тоест гражданина на демократичната държава.

Ние сме продукти на природата, но природата ни е дала власт да изменяме света, да предвиждаме и планираме бъдещето и да взимаме дългосрочни решения, за които ние носим морална отговорност.

Теория, която не може да бъде опровергана от някакво разбираемо събитие, е ненаучна. Съгласието не е доказателство за теорията (като част от мисълта), а за порок.

Другият човек има право да бъде изслушан и правото да отстоява своите доводи.

Може би греша, а вие може би сте прави: ще направим усилие, и ние, е възможно да се приближим към истината.

Опитът да създадете рай на земята неизбежно води до създаване на преизподня.

Ако мислите, че научният метод винаги води до успех, жестоко грешите. Не съществува царски път към успеха.

Никой не трябва да живее за сметка на милосърдието на другите.

Не винаги последствията от нашите действия са предвидени.

Обективният и свободен от ценности учен не се явява идеален учен. Без страсти въобще нищо не се движи, и още по-малко е чистата наука. Думите "любов към истината" не са просто метафора.

Няма нищо по-просто, от това да представите един или друг проблем като "безсмислен" и "псевдопроблем".

Не напразно наричаме законите на природата "закони": колкото повече ни забраняват, толкова повече ни говорят.

Изискаността на инструментите няма пряко отношение към тяхната ефективност...XX век | Англия | Австралия | философи |
Англия философи | Австралия философи | Англия XX век | Австралия XX век | философи XX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе