Начало » Мисли » Камила Палия

Камила Палия

(Camille Anna Paglia) (1947)
американска учителка, философ и социален критик

Ако бяха оставили цивилизацията в ръцете на жените, всички ние още щяхме да живеем в колиби.

Жена Моцарт няма поради тази причина, заради която няма и жена Джак Изкормвача.

Жените са доминиращият пол. Мъжете трябва със всякакви способи да доказват, че те са достойни за вниманието на жените.

Всяка година феминистките ни дават все нови и нови потвърждения на старите предразсъдъци, че жените са неспособни нито да мислят, нито да пишат.XX век | XXI век | САЩ | философи | критици |
САЩ философи | САЩ критици | САЩ XX век | САЩ XXI век | философи XX век | философи XXI век | критици XX век | критици XXI век

Камила Палия
Безнадеждно безсилни
Коментар #1 от: 12-10-2013, 00:24:34
Are we like late Rome, infatuated with past glories, ruled by a complacent, greedy elite, and hopelessly powerless to respond to changing conditions?

Не сме ли ние също като късния Рим - замаяни от минала слава, управлявани от самодоволен, алчен елит, и безнадеждно безсилни да откликнем на променящите се условия?
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе