Начало » Проблясъци » Както съвременното

Както съвременното

Както съвременното масово производство налага стандартизация на стоките, тъй общественият процес изисква стандартизиране на човека, което се нарича "равенство".
Ерих Фром - Изкуството да обичаш

Кин Войло
Колекция от прелести
Коментар #2 от: 16-01-2014, 11:36:43
...стандартизиране на човека,
което се нарича "равенство"...


Обикновено като "равенство" обозначаваме тенденцията към УЕДНАКВЯВАНЕ. Ако вярвахме в Бог (което май не ни се удава!), щяхме да кажем, че уеднаквяването е порив към сближаване с Бога. Защо ли? Защото различията, които са обусловени от случайните фактори, са "дяволска работа", сиреч нямат нищо общо с Бога. Самият Дявол не е нищо друго, а именно съвкупността от случайните фактори, които ни моделират така, че да ни направят РАЗЛИЧНИ.

От своя страна БОГ е един идеал, към който би било редно да се стремим, за да се отървем от влиянията на Лукаваго. С други думи БОГ е образецът, който трябва да следваме, за да се окажем някой ден (в необозримото бъдеще) годни за съвместно съществуване с другите като нас. За сега не сме годни на такова нещо! Ама хич! Ще станем годни едва тогава, когато всички станем еднакви...

Какава скука, а? Не случайно казват, че Раят е най-скучното място на света. Скучно е, защото ако живеехме в Рая, всички щяхме да сме като изляти по калъп. По калъпа, наречен БОГ...

Ние обаче, сме си дяволски създания - различни сме, поради което трябва да се очаква, че това, което ще натворим, ще бъдат злини: кръвопролития, отмъщения, война, омраза, пороци, разврат, посредственост, свинщина... Изобщо - цялата колекция от "прелести" на нашия любим АД.
Kin Voilo-y-Cabala Vovan
Всички - заедно
Коментар #1 от: 15-05-2013, 21:18:34
...съвременното масово производство налага стандартизация на стоките;
общественият процес пък стандартизира на човека;
това се нарича "равенство"...

Има известно разминаване в тази схема на мислене. Стоките са продукт на някакви технологии. При тях е задлжително условието за еднаквост, защото в противен случай технологиите нямат нищо общо с професионализъма. Но можем ли да третираме обществените процеси като технологии, посредством които се произвежда и чийто краен продукт е човекът?! Ако е така, то следва, че Човекът е Стока. (Не че не съществува и такъв възглед!...)

Дори и продукт да е, обаче, човекът в никакъв случай не бива да се счита производен само на обществения процес. Освен от обществения процес, човекът също тъй е и генетично детерминиран, моделиран е и от природно-климатичните фактори (от които до голяма степен зависят и навиците при начина на хранене: "Човекът е това, с което се храни!").

...При това човекът, освен тяло (скафандър за земните условия), е и "душа", т.е. той е и онова, което обозначаваме като "човешка същност" и което по никакъв начин не може да се възприеме като "продукт на някаква технология". А душата е бездна, над която е опасно да се наднича! Човекът чисто и просто е съчетание на множество случайни фактори. Именно случайността, залегнала във фундамента на човешкото същество, е причина за РАЗЛИЧНОСТТА, за НЕЕДНАКВОСТТА на един човешки индивид по отношение на другите индивиди и по отношение на всички останали феномени на реалността изобщо.

И все пак, човекът изживява (излежава) определен (наказателен) срок при земни условия, при което бива въвлечен в специфичните отношения на междуличностното съжителство, а за тези отношения е наложително "равенство". В затвора, например, има недвусмислено равенство. Там в една и съща сграда излежават присъдите си както бели, така и черни (а също и - макар и по-рядко - жълти). Затворите не са организирани така, че да има отделни сгради за различните раси. Всички са заедно. Ето, това е равенство!...
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе