Начало » Мисли » Жил Дельоз

Жил Дельоз

(фр. Gilles Deleuze) (1925-1995)
френски философ-постмодернист

Има ценности, които се раждат остарели.

Хуморът е неотделим от способноста за избор.

Нерядко говорят, че предисловието трябва да се чете накрая. Заключението пък, напротив, трябва още в началото.

Човекът представлява фигура от пясък между морския отлив и прилив.

Именно езикът едновременно установява граници, и ги престъпва.

Хуморът - изкуство на повърхността, противопоставяне на старата ирония - изкуство на дълбините и върховете.

Философът създава, той не отразява.

Чувственото съзнание упорства.

Естетиката страда от тягостно раздвоение.

Всяка епоха казва всичко, което може да каже.

Съдбата - това е преди всичко единството и връзката на физическите причини между себе си.

Въпросът не е това, какво е властта, и не е в това, от къде тя произхожда, а в това, как тя се осъществява.

Много хора, които не се нуждаят от психиатрични болници, все още са там, докато много от тези, които трябва да са в тях, не са там.

Несъзнателното има свои собствени ужаси, но те не са антропоморфни. Това не е мечта на разума, която генерира чудовища, а по-скоро бдителна рационалност, страдаща от безсъние.

Писателя, като този, който вижда и слуша, - ето това е целта на литературата: прехода от живот в език, който утвърждава Идеи.

Следователно, вярно е, че първичното натрупване не се извършва само веднъж в зората на капитализма, а постоянно и винаги се възпроизвежда.

Стилът е не човека, а самата същност.

Сами със себе си хората винаги са или много любезни или много глупави.

Философията се нуждае от нефилософия, която я разбира, тя се нуждае от нефилософско разбиране, точно както изкуството се нуждае от не-изкуство и науката - от не-науката.

Да съзерцаваш значи да твориш, усещането е мистерията на пасивното творчество.

Всяко усещане е въпрос, даже отговорът му да е само тишина.

Философията е един грандиозен намек.

Гърците трябвало първо да станат философи, точно както философите трябвало да станат гърци.

Кризата е начин за съществуване на философията.

Любовта е насилие, което принуждава човек да мисли.

Да превърнем върховната власт на мисълта в абсурд означава да твориш.

Можем да мислим само като станем нещо друго, немислимо, нещо.

Да мислиш винаги означава да вървиш по магичен път.

... да имаш незабележими взаимоотношения с невидими хора е най-прекрасното, което има в този свят.

При много хора в главата расте дърво, но самият мозък сам по себе си е повече трева, отколкото дърво.

Дори истинският човек е фалшификатор, защото под волята на истината крие истинския мотив - мрачната страст да осъди живота.

Художникът не остарява понеже той се повтаря; понеже повторението е движеща сила на разнообразието, и не по-малко, че разнообразието е движеща сила на повторението.

Но както съня така и изкуството не съществува от другата страна на паметта.

Неактуални реалности, неабстрактни идеалности.

Единственото доказателство за безсмъртие, единствения шанс да го придобиете е естетически.XX век | Франция | философи |
Франция философи | Франция XX век | философи XX век

Vassil
Пак и отново
Коментар #2 от: 16-11-2012, 15:34:25
Тъй като явно не сте прочели дупликата спрямо предишния ваш подобен коментар: Уви, ако ще и 15 пъти да правите забележки, аз обясних и ще повторя: http://www.crossroadbg.com/otnosno_greshkite.html
ВЛАДИМИР ПЕТКОВ-ТРАШОВ
Българската граматика при преводите
Коментар #1 от: 16-11-2012, 10:55:24
Уви, за втори път се налага да правя основателна забележка за
недопустимото неспазване правилото за пълното членуване в правописа на българския език.
Особено недопустимо при превода на мъдрости, защото ги
окарикатурява и дискредитира в очите на възприемащите ги.
Толкова ли е невъзможно на преводача да отвори учебника за пети клас по българска граматика и добре да научи и ги спазва правилата за пълното членуване на подлога в своите преводи.

Владимир Петков-Трашов
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе