Начало » Законите на Мърфи » Йерархология

Йерархология

Закон на Хелер:

Първият мит за ръководенето е, че то съществува.

Следствие на Джонсън:

Никой реално не знае къде какво става в една организация.

Принцип на Питър:

В една йерархична система всеки служител се стреми да се издигне на нивото на собствената си некомпетентност.

Следствия:

1. С течение на времето всеки пост се заема от служител, който е най-малко подходящ за него.
2. Работата се извършва от онези служители, които още не са достигнали своето ниво на некомпетентност.

Инверсията на Питър:

Учрежденските порядки се оценяват много по-високо от ефективната работа.

Скритият постулат на Питър съгласно Родин:

Всеки служител започва на нивото си на компетентност.

Наблюдение на Питър:

Свръхкомпетентността е по-нежелателна от некомпетентността.

Закон за еволюцията на Питър:

Компетентността винаги съдържа семената на некомпетентността.

Правило на Питър за творческата некомпетентност:

За да можете да си вършите необезпокоявано своята работа, създавайте впечатлението, че вече сте достигнали нивото си на некомпетентност.

Теорема на Питър:

Некомпетентност + некомпетентност = некомпетентност

Закон на Питър за заместването:

Грижете се за къртичите дупки, планините сами ще се грижат за себе си.

Прогнозата на Питър:

Отделете достатъчно време, за да потвърдите нуждата от нещо, и тя ще изчезне.

Максима на Питър:

Грам въображение е по ценен от килограм изпълнение.

Закон на Годин:

Мащабите на некомпетентност са право пропорционални на заемания пост.

Правило на Фриман:

Обстоятелствата могат да принудят некомпетентен да стане компетентен по- не по нещо.

Аксиома на Вейл:

Във всяко човешко начинание работата сама търси най-ниското ниво на йерархията.

Трети закон на Паркинсън:

Количеството хора в даден работен колектив се стреми да расте, независимо от количеството извършена работа.

Пети закон на Паркинсън:

Ако има някакъв начин да се забави дадено решение, опитната бюрокрация ще го намери.

Аксиома на Паркинсън:

Началникът желае да размножава подчинените си, а не съперниците си.

Закон на Корнели:

По-изгодно е да се назначат на работа онези, които най-малко умеят да я вършат.

Закон на Зимурги за доброволната работа:

Хората са винаги ентусиазирани да работят в минало време.

Закон на комуникациите:

Неизбежният резултат от подробните и разширени взаимоотношения между различните нива на йерархията е огромното разрастване на неразбирателството.

Закон на Доу:

В една йерархия колкото е по-високо нивото, толкова е по-неясна представата за действителното състояние на нещата.

Закон на Озер:

За човек, който е на върха на организацията, съществува тенденция да прекарва цялото си време в съвещания и подписване на документи.

Закон на Банцел:

Да се преброят нещата е опасно във всички случаи, дори когато това води до ефективност.

Десет правила на Спарк за ръководителя:

1. Стремете се да изглеждате изключително импозантен.
2. Необходимо е да бъдете забелязан е компания с големи началници.
3. Говорете авторитетно, тълкувайте само очевидни и доказани факти.
4. Не се обвързвайте с аргументи, но ако ви "натискат" задайте несъществен въпрос и се усмихнете задоволително, докато вашият опонент осъзнае какво става - след това бързо сменете темата.
5. Слушайте внимателно когато другите дискутират проблема. Втурнете се с банално изявление и ги погребете с него.
6. Ако подчинен ви задава въпрос по същество, погледнете към него, сякаш се е самозабравил, и когато той сведе поглед, перифразирайте въпроса, и го отправете обратно към него. (принцип на бумеранга)
7. Получете ли "перспективна" задача пазете я от погледите на подчинени- те.
8. Разхождайте се с бърза крачка, когато сте извън кабинета си, така под чинените ви няма да ви отегчават с въпроси.
9. Винаги затваряйте вратата след себе си. Това създава впечатление у по посетителите, че провеждате важно съвещание.
10. Давайте всички разпореждания устно Не пишете нищо, което по-късно ня- ма да е във ваша полза.

Истини за ръководенето:

1. Мислете преди да действате - това не са ваши пари.
2. Доброто ръководство се изразява в една велика идея.
3. Нито едно длъжностно лице не хаби енергия да доказва, че греши.
4. Ако за изясняването на проблема са необходими сложни пресмятания, не ги правете, все едно ще сгрешите.

Първи закон на Джей за ръководителя:

Промяната на нещата е главна задача на ръководителя - и то преди някой друг да е успял да ги утвърди.

Дилемата на работника:

1. Независимо колко се работи, то никога не е достатъчно.
2. Това, което не е направено, е винаги по-важно от онова, което е напра вено.

Максима на Маг:

Тези, които имат - вземат.

Втора максима на Маг:

Глупак на висок пост е като човек на висок планински връх - всичко му изглежда дребно, а за всички останали той е величина.

Закон на Менкън:

Тези, които могат - правят. Тези, които не могат - поучават.

Допълнение на Мартин:

Тези, които не могат да поучават - администрират.

Аксиома на армията:

Всяка заповед, която може и да не се разбере, не се разбира.

Закон на Джоунс:

Човетът, който се усмихва, когато нещата се влошават, е сигурен, че за това ще набедят някой друг.

Първи закон на социалната икономика:

В йерархическата система заплащането на дадена работа е обратно пропорционално на трудността й.

Оплакване на Харис:

Всички способни хора си отидоха.

Закон на Пат:

В администрацията доминират два типа хора:
1. Тези, които разбират, че не могат да ръководят;
2. Онези, които ръководят онова, което не разбират.

Постулат на Паркинс:

Колкото са по-големи шефовете, толкова по-силно удрят.

Постулат на Харисън:

За всяко действие има права и обратна критика.

Правило на Роджърс:

Разрешаването на един проект може да се гарантира само ако кой от началниците не може да бъде обвинен в случай на неуспех, но при случай на успех всеки от тях може да натрупа актив.

Бюрократична хипотеза на Молисън:

Ако една идея прескочи бюрократичната бариера и се реализира, то тя е би ла безсмислена.

Закон на Кондей:

Във всяка организация има поне един, който знае какво става. Той трябва да бъде изгонен!

Закон на Стюарт за противадействието:

По-лесно е да получите прошка, отколкото разрешение.

Теория на Лохтус за кадровия подбор:

Кадровият подбор е триумф на надеждата над опита.

Пети закон на Лохтус за ръководството:

Повечето хора се ръководят от документи, като нито знаят кой ги е написал, нито какво в същност означават.

Първо правило за малоценност на началника:

Не допускайте началниците ви да разберат, че сте по-добри от тях.

Закон на Унстлър:

Никога не можете да разберете кой е прав, но винаги разбирате кой е на власт.

Закон на Спенсър за данните:

1. Всеки може да вземе решение, след като разполага с достатъчно факти
2. Добрият ръководител може да вземе решение без факти.
3. Съвършеният ръководител може да ръководи съвършено некомпетентно.Кин Войло
Какво става
Коментар #4 от: 29-01-2014, 15:12:59
"Във всяка организация има поне един,
който знае какво става.
Той трябва да бъде изгонен!"


В организацията, която някога беше известна под названието "Българска държава", по някое време започнаха твърде много хора да знаят какво става. Ето защо сега около два милиона и половина българи са в чужбина.


------------------------


"Никога не можете да разберете кой е прав,
но винаги разбирате кой е на власт."


А когато стане така, че започнете да не разбирате и кой е на власт, това значи, че вие самият вече съвсем не сте прав. И майка ви - и тя не е права!
Kin Voilo-y-Cabala Vovan
Закон за учрежденския стил и следствия от него
Коментар #3 от: 09-05-2013, 04:33:31
Закон на Павлов:
Всеки служител трябва да се постарае да възпита своя началник. Ако началникът не е добре възпитан, работата няма да може да отбележи какъвто и да било прогрес.

Първо следствие от Закона на Павлов (формулирано от Кин Войло):
Доброто възпитание на началника е много по-важно от неговата компетентност.

Второ следствие от Закона на Павлов (формулирано също от Кин Войло):
Професионалната компетентност е задължение на подчинения. Единственото задължение на началника е да поддържа добро настроение у подчинените си, което се постига именно с липса на професионална компетентност.
здравко маринов
следствие от личния опит на маринов
Коментар #2 от: 20-06-2012, 08:45:51
Ако спешно ти трябва шефът ти,не го ТЪРСИ! Той сам ще те намери! И то в началото на обедната ти почивка!
Д-р И. Н. Канелов
Първи закон на д-р Канелов
Коментар #1 от: 16-01-2009, 23:57:07
Всичко е (резултат от) манипулация на ресурси.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе