Начало » Мисли » Жак Льо Гоф

Жак Льо Гоф

(фр. Jacques Le Goff) (1924-2014)
френски историк

В историята на цивилизацията, както и в човешкият живот, детството има решаващо значение. То в много, ако не във всички, предопределя бъдещето.

Прагматичното Средновековие едва забелязвали децата, без да имат време нито да ги докосват, нито да им се възхищават.

Средновековният човек не е виждал никакъв смисъл в свободата в нейното съвременно разбиране. За него свободата била привилегия, и самата дума често се е употребявала в множествено число. Свободата е гарантиран статус.

Затова само ще отбележа, че историята не винаги съвпада с преценките на историците за това.

Терминът "имагинерно", разбира се, идва от думата imagination - въображение, но история на имагинерното не е историята на въображението в традиционният смисъл на думата, а история на сътворението и използване на образи, подбуждащо обществото към мисли и действия, защото те произтичат от неговия манталитет, чувственото чувство за съществуване, културата, която ги съживява с живота.

Свободен човек е този, който има могъщ покровител.

Главната задача е да не оставя индивида сам. От самотникът трябва да очакваш само злодеяние. Изолацията се счита за голям грях.

Фантазията увлича въображението извън границите на интелектуалното представяне.

Времето, което идеализира всичко, идеализира и материалното минало оставяйки от него само дълготрайното и унищожава преходното, тоест почти всичко.

Най-голямата опасност за интелектуалците на схоластиката е превръщането в интелектуална технокрация

Черно и бяло, без среда - такава е действителноста за средновековните хора.

Интелектуалецът стои над принца, над царя.

Неразбирането се превърна в омраза, дъщерята на невежеството.

Градското общество успя да създаде ценности, до известна степен общи за всички жители, ценности естетически, културни, духовни.

За дълго време е имало тоталитарната система в духа на християнството. Средновековието отъждествявало доброто с единство, а злото с многообразие.

Само един представител на света на технологиите е постигнал, може би най-висша степен: архитект.

Средновековието е свят от дърва. Дървесината е била универсален материал.

Линейното време било срязано на две в основната точка: въплъщението на Господ.

Средновековието мислене и усещане бяха пронизани с дълбок песимизъм. Светът е на ръба на гибелта, на ръба на смъртта.

Средновековието умеело да вижда разум в страстният стремеж към справедливост, в науката - жажда за истина, в критиката - търсене на по-доброто.XX век | XXI век | Франция | историци |
Франция историци | Франция XX век | Франция XXI век | историци XX век | историци XXI век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе