Начало » Мисли » Юрий Лотман

Юрий Лотман

Юрий Михайлович Лотман (Juri Lotman) (1922-1993)
естонски езиковед, семиотик, културолог и литератор от руско-еврейски произход

Изкуството и науката са като двете очи на човешката култура.

Изкуството е вторичната моделираща система.

Живот съпротивляващ се на мъртвите бюрократични принципи е преди всичко форма на злоупотреба.

Изкуството е едно от средствата за масова комуникация.

Езикът на изкуството моделира най-общите аспекти от картините на света.

Изкуството е най-икономичният и компактен начин за предаване на информация.

Метежите и бунтовете са предизвиквали безпрецедентни огнища на разбойничества.

Обичаите са изисквали от офицера много по-разгулен живот, от чиновника.

Една от основните функции на културата е противостояние на настъпващата ентропия.

Ритуалът е задължителен - хорото е доброволно.

Шумът от гледна точка теорията на информацията се нарича нахлуване на безпорядък, ентропия, дезорганизация в сферата на структурата на сферата и информацията. Шумът гаси информацията.XX век | Естония | културолози | литератори |
Естония културолози | Естония литератори | Естония XX век | културолози XX век | литератори XX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе