Начало » Мисли » Иосиф Давидович Левин

Иосиф Давидович Левин

(рус. Иосиф Давыдович Левин) (1901-1984)
руски философ и юрист

Философското тълкувание на света е тъй както тълкуванието на художественото произведение, неизчерпаемо.

Невъзможно е да убедиш човек в това, че 2 x 2 = 5, или че черното е бяло, но можеш да го убедиш в това, че злото е добро. Затова основата на етиката може да бъде само чувство, което не се нуждае от доказателства.

Историята е доказала, че няма такива абсурди, под знамето на която не би било възможно да се поведе недоволство на масите.

Атомният век - ново дърво на познанието и ново изгнание от рая.

Наличието на случайности в света не е случайно, наличието на необходимости не е необходимо.

Философът е миньор: всеки копае своята шахта на тази дълбочина, до която е в състояние да копае.

В историята всичко е възможно и нищо не е необходимо.

Колкото повече власт за човек, толкова по-малко основания да се разчита на разумното и използване.

Историята се прави от едностранни хора, но трябва да се напише от многостранни хора.

В староста мисълта за смъртта освобождава от много безпокойства.

Жалостта е това което ни прави хора. Животните не я познават.

Идеологията иска да бъде едновременно и наука, и философия, и религия, и практическо ръководство. Но тя е твърде пристрастна, за да бъде наука, твърде произволна, за да бъде философия, твърде ограничена, за да бъде религия, и твърде догматична и априорна, за да бъде практическо ръководство.

Етиката е неестествена, защото, насочена към оцеляване на неприспособимите и потискането на инстинкта за самосъхранение.

Най-силната позиция е позицията на невежеството. Тя е неуязвима и неопровержима.

Всички езици, както и култури са вариации на едни и същи теми. Затова те са взаимопреведими, но никога до край.

В историята действат два закона: Закона за големите числа и Закона на големите хора

Със създаването на човек завършило блаженото съществувание на Бога.

Религията е философия за народа; философията - спасение на избраните.

Национализмът е таксата за културното многообразие на човечеството.

Три послесдствя от лъжата: развращаване на себе си; развращаване на тези, които знаят, че това е лъжа; оглупяване на всички останали.

Правото е максималната допустима безнравственост.

Няма колективен разум, но може да има колективно безумие или глупост.

Стихийното начало не предшества авторитаризмът те са възникнали едновременно. Но стихията бързо стихва, а авторитаризмът прераства в тоталитаризъм.

Демокрацията е една от най-лошо мислените, но най-добрата от осъществените форми на управление.

Умелото познание на чужд език е не в умението да се превежда на него, а в съзнаването на неговата непредвидимост.

При тоталитарните режими хората се делят на две категории: на глупаци и на явни глупаци.

Демокрация е аристократична, защото тя е свобода за всички, създава най-добрите условия за цялостно развитие на малцина.

Да се спре разлагането може само по пътищата на замразяване или мумификация.

Народа не желае свобода. Свободата изисква, робството освобождава.

Пошлостта, както и логиката, не могат да се отричат, без да попадате в тях. И едното и другото могат само да се игнорират.

Справедливостта е твърде малко, любовта е твърде много; жалостта - колкото е необходимо и достатъчно като условие за етическо поведение.XX век | Русия | философи | юристи |
Русия философи | Русия юристи | Русия XX век | философи XX век | юристи XX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе