Начало » Мисли » Йохан Песталоци

Йохан Песталоци

Йохан Хайнрих Песталоци (нем. Johann Heinrich Pestalozzi) (1746-1827)
швейцарски педагог, хуманист, филантроп, философ и реформист

За да промените хората, първо трябва да ги обичате. Влиянието върху тях е пропорционално на любовта към тях.

Нравствеността се заключава в съвършено познание на доброто, в съвършено умение и желание да се твори добро.

Възпитание и само възпитание е целта на училището.

Несъмнено, че само една майка е в състояние да заложи правилната чувствителност в основното възпитание на човек. Нейните реални постъпки, към които я подбужда само един гол инстинкт, се явяват, по същество, правилни, естествени средства за нравствено възпитание.

Който не иска да си помогне, никой не може да му помогне.

Нашите домашни радости са най-възхитителното, което земята ни дава, а радостта на родителите в техните деца е най-святата радост на човечеството.

Бих взел училищното обучение от ръцете на стария ред на грохнали, заекващи, калфи-учители, както и от новите слаби, които като цяло не са по-добри за популярно обучение, и бих го поверил на неразделните сили на самата Природа, към светлината, която Бог запалва и винаги поддържа жива в сърцата на бащите и майките, към интереса на родителите, които желаят децата им да растат в благоволение пред Бога и хората.

Мисленето води човека към знанието. Той може да вижда и чува, да чете и да учи, колкото пожелае; той никога няма да узнае нищо от това, освен това, което е обмислил, това, което чрез мислене е превърнал в собственост на своя ум. Тогава твърде много ли е, ако кажа, че човек само чрез мислене става истински човек? Отнеми мисълта от живота на човека и какво остава?

Най-голямата победа, която човек може да спечели, е победата над себе си.

Кръгът на знанието започва отблизо около човека и оттам се простира концентрично.

Човек трябва да търси правилното и да остави щастието да дойде само.

Благотворителността е удавяне на справедливостта в люлката на милостта.

Можете да изгоните дявола от вашата градина, но ще го намерите отново в градината на сина си.

Няма щастие за този, който потиска и преследва; не, не може да има покой за него. За въздишките на нещастния вик за мъст към небето.

Научих, че нито един човек в Божията широка земя не иска или не може да помогне на друг човек.

По своята чистота този живот [в домашния кръг] е най-висшият, най-възвишеният, който може да се мисли или мечтае за образованието на нашата раса. Безусловно е вярно: където любовта и способността да обичаш се срещат в домашния кръг, там можем уверено да прогнозираме, че образованието, което предоставя, почти никога не се проваля.

Самият живот е този, който възпитава.

Детето е огледало на действията на своите родители.

Трите сили заедно - способността за наблюдение, способността за реч и способността за мислене - трябва да се считат за съвкупността от всички средства за развитие на умствените сили.

Всяко добро възпитание изисква окото на майката у дома, ежедневно и ежечасно, безпогрешно да чете в очите, устните и челото на детето всяка промяна в душевното му състояние.

Безпокойството по същество е продукт на чувствено страдание или чувствени желания; то е дете на жестока нужда или още по-жесток егоизъм.

Училището трябва да възпитава у своите ученици такива умения за логическо мислене, които са в хармония със самата човешка природа.

Всеки от нас е напълно свободен и само като свободни хора живеем, обичаме с активна любов и жертваме себе си, за да изпълним целта си.

Опитвам се да въведа децата в дебрите на живота и да им обясня как всяка индивидуална добра черта на човек, ако остане изолирана и не намери опора за себе си във всичко добро, което е в човешката природа, всеки път рискува да се загуби отново в човек или получаване на такава посока, която еднакво лесно може да доведе както до неговото падение, така и до неговото подобрение.

Способността на човека да възприема истината и справедливостта е по същество всеобхватна, възвишена, чиста склонност, която може да намери храна в прости, лаконични, но широки възгледи, стремежи и чувства.

Не бива да се стремим рано да превръщаме децата във възрастни; необходимо е те постепенно да се развиват в съответствие със ситуацията и обстоятелствата, които ги очакват, за да се научат да понасят лесно бремето на живота и същевременно да бъдат щастливи.

Като цяло е необходимо да се постигне ситуация, в която детето би било невъзможно да спечели нещо с лъжа; напротив, да бъде уловен в лъжа трябва да представлява значителна опасност за него.

Окото иска да гледа, ухото иска да чува, кракът иска да ходи, а ръката иска да грабне. Но и сърцето иска да вярва и да обича. Умът иска да мисли. Във всяка склонност на човешката природа има естествено желание да се излезе от състояние на безжизненост и неспособност и да се превърне в развита сила, която в неразвито състояние ни е присъща само под формата на нейния зародиш, а не самата сила.

В държавата има сляпо доверие на хората в училищата, каквито и да са те.

Моралът се крие в съвършеното познание за доброто, в съвършената способност и желание да се прави добро.

Според законите на природата думите на любовта не се изричат, преди чувствата да узреят.

Всяка от нашите морални, умствени и телесни сили трябва да се развива въз основа на собствената си природа, а не въз основа на изкуствени и външни влияния. Вярата трябва да се развие чрез упражнения във вярата и не може да се развие само от знанието и разбирането на това, в което трябва да се вярва; мисълта трябва да израсне от мисленето, тъй като тя не може да дойде просто от знанието и разбирането на това, което трябва да се мисли, или законите на мисълта; любовта трябва да се развива чрез любов, тъй като тя не произтича просто от знание и разбиране какво е любовта и какво трябва да се обича; изкуството също може да се култивира само чрез правене на артистична работа и придобиване на умения, тъй като безкрайните дискусии за изкуство и умения няма да ги развият. Такова връщане към истинския метод на природата в метода на развитие на нашите сили налага подчиняването на образованието на познаването на различните закони, които управляват тези сили.

Водете детето си за ръка към страхотните сцени на природата; учете го на планината и в долината. Там той ще слуша по-добре вашето учение; свободата ще му даде повече сила да преодолява трудностите. Но в тези часове на свобода природата трябва да е тази, която учи, а не вие. Не си позволявайте да надделеете заради удоволствието от успеха във вашето преподаване; или да желае най-малко да продължи, когато природата го отклонява; не отнемайте ни най-малко удоволствието, което тя му предлага. Нека той напълно осъзнае, че природата е тази, която учи и че вие, с вашето изкуство, не правите нищо повече от това да вървите тихо до нея. Когато чуе жужене на птица или бръмчене на насекомо върху лист, тогава престанете да говорите; птицата и насекомото преподават; Вашата работа тогава е да мълчите.

Крайната цел на образованието не е съвършенство в постиженията на училището, а годност за живот; не придобиване на навици на сляпо подчинение и на предписано старание, а подготовка за самостоятелно действие. Трябва да имаме предвид, че към каквато и класа на обществото да принадлежи един ученик, към каквото и призвание да е предназначен, в човешката природа има определени способности, общи за всички, които съставляват запаса от фундаменталните енергии на човека. Ние нямаме право да лишим на никого възможностите за развитие на всичките му способности. Може би е разумно да се отнасяме към някои от тях с подчертано внимание и да се откажем от идеята да доведем други до високо съвършенство. Разнообразието на таланти и наклонности, на планове и занимания е достатъчно доказателство за необходимостта от такова разграничение. Но повтарям, че нямаме право да изключим детето от развитието на онези способности, които засега може да не смятаме за много важни за бъдещото му призвание или позиция в живота.

Часът на раждане на детето е първият час от неговото обучение.

Следователно преподаването на научни дисциплини предполага предварително ползване на свободата, която ограничава, точно както впрягането на възрастно животно в плуг или каруца е доброволно насочено прилагане на онези сили, които младото животно е придобило и развило през периода. когато живееше и се скиташе свободно в пасището.

Детето се обича и му се вярва, преди да започне да мисли и действа.

Всяко добро възпитание изисква майчиното око у дома всеки ден и ежечасно да чете безпогрешно в очите, устните и челото на детето всяка промяна в душевното му състояние.XVIII век | XIX век | Швейцария | философи | филантропи |
Швейцария философи | Швейцария филантропи | Швейцария XVIII век | Швейцария XIX век | философи XVIII век | философи XIX век | филантропи XVIII век | филантропи XIX век

Кин-Войло
...преди то да започне да мисли и действа...
Коментар #1 от: 11-02-2024, 01:19:45
«Детето заслужава да бъде обичано и да му се вярва, само преди то да започне да мисли и действа.»

Започне ли мисли и да действува, детето вече е покварено и нашата задача е да пречим на покварата му да се разраства, което се нарича ВЪЗПИТАНИЕ (в духа на Песталоци).

Но ако има „поквара“, на какво се дължи тя? На това ли само, че след като се е родило, детето е започнало да се оглежда и ослушва около себе си, възприемайки суровите уроци на живота? Така ли?

Нашият възглед по този въпрос е малко по-различен. Ние се появяваме на този свят именно за да се „покварим“ и да се види как се държим, когато сме потопени в НЕЧИСТОТИЯТА НА СВЕТА. Това е смисълът на нашето появяване на този свят. Изводът е, че „басейнът, пълен с нечистотии“ ни се предлага в качеството му на тест, който ще издържим успешно, ако имаме някакви нравствени заложби. Ако ги нямаме тези нравствени заложби, ние този тест няма да можем да издържим!

Освен това силно се съмняваме, че детето се ражда и изветсно време НЕ МИСЛИ и НЕ ДЕЙСТВУВА. Не, то може би не действува, защото е още телесно недоразвито, но „мисловната му дейност“ е факт още от времето на ембрионалната фаза (в майчината утроба). Касае се за мислене, което е различно от обичайната ни представа за мислене посредством висшата нервна система, която предлага човешкото тяло. Това е мислене на имагинерната субстанция от предембрионалната фаза, за съществуването на която има противоречиви възгледи и която се отрича от материалистическата идеология.

Да, новият човек може и да не действува в първите часове и дни след раждането си, но той продължава да „мисли“ по не-телесния (нон-соматичния) начин, който е характерен за предембрионалната фаза.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
^